Sedemnásobná modlitba pre úbohé duše v očistci

1. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv, ktorú tvoj božský Syn prelial v Getsemanskej záhrade, ťa prosím, aby si vyslobodil duše v očistci, najmä tie, ktoré sú najviac zanedbávané! Uveď ich do svojej slávy, aby ťa chválili a oslavovali vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

2. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv, ktorú vylial tvoj božský Syn počas krutého bičovania, ťa prosím, aby si vyslobodil duše v očistci, najmä tie, ktoré stoja najbližšie ku vchodu do tvojich radostí. Dovoľ im chváliť a oslavovať ťa vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

3. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv, ktorú vylial tvoj božský Syn pri bolestnom korunovaní tŕním, ťa prosím, aby si oslobodil duše v očistci, najmä tie, ktoré najviac potrebujú náš príhovor! Nedaj, aby čakali ešte dlhšie, ale aby ťa mohli chváliť a oslavovať vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

4. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv, ktorú tvoj Syn prelial na uliciach Jeruzalema, keď niesol kríž na svojich pleciach, ťa prosím, aby si oslobodil duše v očistci, najmä však dušu, ktorá v tvojich očiach má najväčšie zásluhy, aby ťa mohla chváliť a oslavovať naveky. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.


5. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšie telo a krv tvojho božského Syna Ježiša Krista, ktoré on sám obetoval večer pred svojou smrťou svojim milovaným apoštolom ako pokrm a nápoj a ktoré tak zanechal ako nekončiacu obetu a životodarný pokrm pre veriacich celej Cirkvi, prosím ťa, aby si vyslobodil duše z očistca, najmä tie, ktoré si najviac ctili toto tajomstvo jeho nekonečnej lásky, aby spolu s tvojím Synom a Duchom Svätým mohli skrze túto Najsvätejšiu sviatosť chváliť a oslavovať ťa vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

6. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv, ktorú vylial tvoj božský Syn zo svojich rúk a nôh, kým visel na dreve kríža, ťa prosím, aby si vyslobodil duše z očistca, najmä tú, za ktorú sa musím najviac modliť. Nedovoľ, aby tam zostala ešte dlhšie pre svoje chyby, ale aby ťa mohla chváliť a velebiť vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

7. Pane, všemohúci Bože, skrze Najsvätejšiu krv a vodu, ktoré sa vyliali z boku tvojho božského Syna pred očami jeho svätej matky a na jej najväčšiu úzkosť, ťa prosím, aby si vyslobodil duše v očistci, najmä tú, ktorá si ctila nebeskú Matku najdôvernejšie! Nech čoskoro vstúpi do tvojej slávy, aby ťa mohla spolu s Máriou chváliť a oslavovať vo večnosti. Amen.
Otče náš, Zdravas´ Mária... Pane, udeľ im večný pokoj. Amen.

Masima

Zverejnenie komentára

1 Komentáre