Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku

Farár Marián Kuffa sa venuje prostitútkam, alkoholikom, narkomanom... Niekoľko kilometrov od Popradu sa mu v obci Žakovce, kde pôsobí, podarilo pre nich, s Božou pomocou, postaviť azylový dom, v ktorom s nimi spoločne žije. 


„Moderný“ svet dnes tvrdí, že farárske reči o sexualite sú zastarané a Cirkev by mala v niektorých veciach ustúpiť. 
Mala? Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku a pôjdem s vami za ženami. Prostitútky dokážu byť šťastné, ale potom už nie sú prostitútkami. Každý deň ich mám okolo oltára. 
Mária Magdaléna hľadala lásku nesprávnym spôsobom a na nesprávnom mieste. Ježiš ju napravil. Úloha ženy nie je zvádzať, ale privádzať. K Bohu. Láska sa dnes zamieňa za všeličo iné. 
Žiadostivosť a láska sú ako vajce. Navonok podobné, rovnako veľké, obe slepačie. 
Jedno je ale smradľavé, druhé dobré. Smradľavé ťa otrávi, dobré posilní. Žiadostivosť berie, láska dáva. Žiadostivý chlapec sa pozerá na svoje dievča a pýta sa: Čo by som jej ešte mohol vziať? Pokoj duše? Dobré meno?
Láska sa prejavuje obohatením: Čo by som jej ešte mohol dať?
Mladí sa tiež ohradzujú tým, že je to ich sloboda, ak sa s niekým vyspia pred svadbou, alebo nie. Je to sebectvo, nie slobodné rozhodnutie. 
Keď chlapec povie: Máš ma rada?
Mám.
Dnes večer sa teda daj.
Dievča na to: A ty ma máš rád?
Mám.
Naozaj?
Naozaj.
Tak počkaj. Hovorím ti počkaj, nehovorím nikdy.
Iba chlapec, ktorý počká, má svoje dievča rád. Inak má rád iba seba.
Jablko je v júni maličké, v septembri veľké. Na tom istom strome, konári, tá istá odroda, tá istá záhrada. Keď ho zješ v júni, dostaneš prinajlepšom hnačku. V septembri máš z toho istého jablka vitamíny. Sex v manželstve je ako jablko v septembri.
Farári nehovoria – Nejedzte jablká! My iba hovoríme – Počkajte do septembra. 
Nechceme ťa okradnúť! Kto dokáže počkať, vyplatí sa mu to! Ak je pre kňaza najväčším vyvrcholením lásky svätá omša, pre manželov je to pohlavný styk. Dotyky a objatia sú čímsi nádherným, nie niečím, čo sa prikrýva špinavým prestieradlom. V manželstve platí: všade sa môžeš dotknúť, všade si moja, všade si môj.
Liberáli hovoria: Kňazi zakazujú jesť jablká. To sú polopravdy a sú horšie, než úplné klamstvá. Zelené, malé, ukradnuté jablko nemôže mať dobrú chuť. V čom môže byť problém pri týchto nesprávnych vzťahoch a rozhodnutiach? Chýba autorita muža.
V procese výchovy zlyhávame my, muži. Hádžeme výchovu na ženy. Produkujeme „zženštilých“ chlapov. Máme pedagogičky, sociologičky, psychologičky a neviem ešte aké –ičky. Iba chlap dokáže urobiť z chlapca muža. 
Rukopis muža potrebuje i dievča. Má byť prvým mužom, ktorý daruje objatie svojej dcére, pobozká ju a povie: „Ako ti to dnes pristane!“
„Naozaj, oci?“ Zdvihne jej sebavedomie. 
Musíme sa prevychovať. Nesúperiť medzi sebou v súboji muž proti žene, to je nezdravé. 
Na žene je najkrajšia ženskosť. A ženy to predávajú za peniaze. Mal som v našom oddiely majsterku Európy, mal som s ňou zápasiť (otec Kuffa sa v mladosti venoval rôznym športom). Zasmial som sa, stiahol rukavice. Mám jej pozdvihnúť nezdravé sebavedomie?
„Maroš, čo to robíš?“ pýtal sa tréner.
„Nebudem sa biť so ženou, nechcem jej ublížiť.“ Muž je silnejší než žena. A keď žena cvičí? A keď muž cvičí? Znovu bude silnejší. Môžem so sebou tresnúť o zem, aj tak nebudem nikdy dojčiť, ani rodiť. Mám začať súperiť so ženou, že budem lepšie kojiť a rodiť? Čo som blázon? Máme sa dopĺňať, nie súperiť. Žena môže byť matkou, muž nie. Veď byť matkou je tá najväčšia hodnota ženy.
Potrebujeme dnes ešte lásku? Je potrebná ku všetkému. 
Nábožnosť bez lásky? Fanatizmus. Je Žid, poďme naňho s lopatou.
Múdrosť bez lásky? Budeš vymýšľať tanky, nie polohovateľné postele.
Láska dáva zmysel všetkému, nenávisť ho berie. 
Boh mimoriadne miluje „prúseristov.“ V nebi sú všelijaké „esá“, hriešnici, ktorí sa však nechali naplniť Božou láskou.
Sú tam aj prostitútky? Mária Magdaléna.
Cudzoložníci? Kráľ Dávid.
Vrahovia? Mojžiš zabil človeka.
Tunelári a zlodeji? Je tam Zachej i Matúš. Vzbudili ľútosť a tak sa dopracovali k láske. Pokora im vytvorila v srdci priestor pre lásku. Boh je láska – Boh naplnil ich srdcia. Boh len čaká, kedy otvoríš tašku. 
Skutočná láska provokuje k postoji dávať? Ako? 
Čo najviac provokuje lásku? Láska.
Zistím, že ona ma miluje, tak i ja. Ona miluje mňa, ja ju. Rozpálime sa doružova. Neboj sa, keď rozdávaš lásku, že by si schudobnel, budeš bohatší. Keď budeme mať veľké srdce, Boh nám ho celé naplní láskou.
Jedna narkomanka, ktorá sedáva pri oltári, zvolala: „Farár, a načo mi je veľké srdce?“
„Martuľa, predstav si, že riaditeľ hypermarketu zavolá – Poďte do Tesca, každému dám zadarmo toľko, akú tašku si prinesie. Prinesieš si malú taštičku? Čo ti do nej riaditeľ dá? Dve zrnká maku a môžeš ísť. Keby zavolal mňa, ťahám so sebou veľký kufor, veď mám dvesto detí (pozn. v azylovom dome). 
Svätá omša je ako hypermarket. Riaditeľ hypermarketu je Ježiš a taška ja tvoje srdce. Platí teda, že čím väčšia taška, tým lepšie? Do alej tašky naberieš menej, než do cisterny. Ako sa z tašky stáva cisterna? Tým, že začneš ďakovať. Zväčšuješ svoje srdce a tvoj život má zrazu inú kvalitu. Inú kvalitu, iný rozmer.
Keď sobášim mladých ľudí, vždy si z nich trochu vystrelím: „Chceš byť šťastný?
„Samozrejme.“
„Nežeň sa!“
Svokra hneď zbystrí pozornosť!
„A ty chceš byť šťastná?“ Ženy to prežívajú inak.
„Áno.“
„Nevydávaj sa!“ 
Svokry ma hneď doslova prepichnú pohľadom.
„Chceš, aby bol tvoj chlapec ktorého máš vrúcne rada, šťastný? To je ono! Vydaj sa!“
„Chceš, aby dievča, ktoré miluješ, bolo šťastné? Správne! Ožeň sa!“
Láska je tam, kde sa dáva. Iste, láska tiež berie. Ten druhý žije z toho, že je milovaný!

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre