Boh je aj dnes jediným víťazom

„Ja som Kráľovná svätého ruženca. Ja som vašou vojvodkyňou, ktorá vás vedie v strašnom boji proti satanovi a všetkým zlým duchom.

Ak sa dáte viesť s poddajnosťou, vždy budete pociťovať cennú pomoc, ktorú vám poskytujú Pánovi anjeli, blahoslavení a svätí v nebi, i všetky duše, ktoré sú ešte v očistci.
Ja som skutočne vojvodkyňou celej tejto družiny.
Chcem vás povzbudiť, aby ste bojovali s odvahou a dôverou a nedali sa odstrašiť úskočnou a nebezpečnou taktikou, ktorou vás chce môj protivník znechutiť.


Preto vám chcem odhaliť tri úskoky, ktoré patria k jeho osobitnej stratégii a ktoré používa v tomto veľkom boji:

- Prvým je šírenie istoty, že sa mu teraz podarilo zmocniť sa celého sveta, v ňom založiť svoje panstvo a vykonávať plnú moc. Jeho veľkou korisťou je toto ľudstvo, ktoré sa protiví Bohu a opakuje jeho pyšnú výzvu: ‚Nebudem slúžiť Pánovi!’ Najnebezpečnejší prostriedok, ktorý satan v tomto čase používa, spočíva v názore, že je teraz úplne nezmyselné niečo podnikať, že sa už nič nedá zmeniť, že je zbytočná každá námaha priviesť ľudstvo na cestu návratu k Bohu a k dobru.

Tu vás vaša nebeská Matka uisťuje, že aj toto ľudstvo je cennou súčasťou Božieho ľudu, ktorý Ježiš vykúpil svojou krvou, vyliatou za jeho záchranu až do poslednej kvapky.

Boh je aj dnes jediným víťazom, ktorý miluje celé úbohé a choré ľudstvo, ktoré mu bolo ulúpené a pripravuje okamih, v ktorom ho v najveľkolepejšom zázraku svojej milosrdnej lásky privedie na cestu obrátenia, aby mohlo zažiť nový vek pokoja, lásky, svätosti a radosti. 

- Druhý úskok spočíva v tom, že sa satanovi podarilo priviesť Cirkev do veľkých ťažkostí, keď ju otriasol v základoch búrkou vzbury, nejednotnosti, nevery a odpadlíctva. Mnohí strácajú odvahu, lebo vidia dnes pastierov, ktorí sa dajú oklamať jeho úskočným a nebezpečným vplyvom.
Prostriedok, ktorý musíte použiť v boji proti týmto jeho úskokom, je vaše zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
Lebo aj keď sa dnes zdá byť Cirkev rozorvaná, zatemnená a porazená, Ježiš ju zveril do láskavej starostlivosti vašej nebeskej Matky.
- Tretí úskok spočíva v tom, že sa satanovi podarilo všade rozšíriť svoje dielo záhuby a smrti prostredníctvom masmédií. Takto sa rozmnožujú rozkoly, šíri sa nečistota a skazenosť, násilie a nenávisť, vojny sa šíria v znepokojujúcej miere.
Aby ste premohli všetko toto zlo, ktoré hrozí zaplaviť celé ľudstvo, musíte siahnuť po mohutnej zbrani modlitby. Predovšetkým sa modlite ruženec. Ruženec bude v týchto časoch mohutnou zbraňou pre všetkých.
Ruženec vás privedie k pokoju. Touto modlitbou môžete od Pána vyprosiť cennú milosť obrátenia sŕdc, duší, návratu celého ľudstva k Bohu, na cestu ľútosti, lásky, Božej milosti a svätosti. 

Preto nikdy viac nehovorte: ‚Ale veď všade všetko zostáva ako predtým. Nikdy sa nič nemení!’ – To nie je pravda, moje milé deti! Každý deň vedie nebeská Matka v tichosti a skrytosti svoj boj proti svojmu odporcovi a mimoriadnymi znameniami a zjaveniami pôsobí, aby sa zmenilo srdce sveta.“

vložil: SiMa

zdroj: Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Zverejnenie komentára

0 Komentáre