Aktuálne

Môžu sa z duší v pekle stať démoni?

Sláva Isusu Christu! Mám jednu otázku, resp. dve, na ktoré som si nie istý, či viem odpoveď. Niekde som počul, že z duší v pekle sa môžu stať démoni. Je to pravda? A ak aj je, tak to potom znamená, že z duší ľudí v nebi sa môžu stať anjeli. Prosím vás o radu v tejto problematike. Ďakujem.

Odpovedá otec Petričko: Sláva Isusu Christu!
Odpoviem len na základe pohľadu exorcistu. Veľakrát sa stáva, že pri vykonávaní modlitieb exorcizmu kričí z posadnutej osoby duch zosnulého. Nechcem to analyzovať či rozoberať, je to záhrobný svet, neboli sme tam zatiaľ, ale také skúsenosti sú.
Človek, ktorý slúži zlu tu, bude zlu slúžiť aj vo večnosti.
Človek, za ktorého myslelo zlo tu, bude patriť k zlým silám aj tam.
Človek, ktorý má myšlienky posadnuté zlom, on vidí i hľadá zlo aj poza seba.
Odpúšťaním sa stávame slobodnými od diabla.
No ľudia, ktorí odišli v Božej milosti na večnosť sa síce nestávajú anjelmi, ale patria k dobrým duchom, k duchom Svetla, radosti a pokoja. Oni cítili potrebu Boha už na zemi, cítili potrebu upokojiť srdce Jeho Duchom, Jeho pokojom, Jeho láskou.

Anjeli však patria už medzi hierarchické nebeské beztelesné mocnosti, ktoré boli stvorené Bohom k Jeho službe a oslave.


Peklo je nepokoj, neprijatie Božej lásky. Uvediem príklad: Za zosnulých sa modlíme: "Upokoj Pane svojho služobníka". Predstavte si, že príde k vám človek na návštevu, ktorý je hladný, alebo chce niečo vypiť, alebo si chce pripáliť cigaretu a vy ho chcete upokojiť Božím Slovom, nasýtiť ho Duchom. Začnete mu pri stole niečo čítať z Písma. Upokojí sa taký človek? Čo nám povie? Ty mi núkaš potravu, ktorá ma nenasýti. On si zvykol prijímať svet iba cez žalúdok, cez vonkajšie zmysly. On nikdy nekŕmil srdce Duchom, Kristovým Slovom. Upokojí sa taký človek vo večnosti?
Aj tie mobily či facebooky sú tiež začiatok večných múk. Zoberte večer synovi alebo dcére mobil. Upokojíte ich modlitbou? Či príbehom z Evanjelia pred spaním? Ani na večnosti nebude pokoj s takým stavom duše... 
Lebo v duši ostane potreba písania. /Ján 12,48/ "Strasť potreby" - podľa podobenstva o Boháčovi a Lazárovi. 
Lazára piekla potreba vonkajšej príčiny. Lebo my nepíšeme preto niekomu, že to blížny potrebuje, ale preto, že to my potrebujeme. My viac milujeme tú emóciu z písania, než toho, s kým si píšeme. To je potreba krvi - emócie, kŕmime krv a nie dušu.
Treba začať kŕmiť srdce Pánovým Duchom, aby duša privykala k chuti Božieho Ducha. Aby neprichádzala hneď depresia, keď sa nám pokazí televízor, alebo keď nejde internet, alebo keď sme si nestihli kúpiť cigarety.
Modlitba pokánia - modlitba mýtnika upokojuje srdce Božím Duchom, kŕmi dušu svetlom. Taký človek hoc pracuje vo svete, aj cez vymoženosti sveta a techniky, ale žije Bohom. My ešte žijeme svetom, ale Bohom nežijeme, pre Boha len pracujeme. Svet radosť a Boh povinnost. A povinnosť nekŕmi dušu.

vložil: SiMa


Žiadne komentáre