V hodine vašej smrti

„Moji milovaní synovia, dnes sa zhromaždíte pri spomienkovej modlitbe na vaších bratov, ktorí vás predišli v znamení viery a teraz spia spánkom pokoja.
Aké veľké je množstvo mojich vyvolených a synov zasvätených môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktorí už vstúpili do odpočinku Pánovho!
Veľa z nich má účasť na plnosti radosti, na úplnom vlastnení Boha, a spolu s chórmi anjelov sú svetlami, ktoré žiaria v blaženej večnosti neba.
Mnohí sa nachádzajú v očistci, s istotou, že budú navždy zachránení, avšak ešte v utrpení očisťovania, vo vlastnení Boha, ktoré ešte nie je úplné a dokonalé.

Dnes vám chcem povedať, že títo vaší bratia sú obvzlášť blízko pri vás a tvoria najcennejšiu časť môjho víťazného šíku.
Jeden je môj šík, ako je jedna moja Cirkev, spojená v radostnej skúsenosti spoločenstva svätých.

Svätí sa prihovárajú za vás, osvetľujú vašu cestu, pomáhajú vám svojou čistou láskou, bránia vás pred ľstivými úskokmi, ktoré na vás rozprestiera môj protivník a pozorne sledujú úzkosti vo chvíli vášho stretu.

Duše v očistci prosia za vás, ponúkajú svoje utrpenie na vaše dobro a vy svojimi modlitbami pomáhate im oslobodiť sa od ľudských nedokonalostí, ktoré im prekážajú vstúpiť do večnej radosti neba.
Svätí, ktorí na zemi žili zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, vytvárajúc korunu lásky a uľahčujúc bolesti vašej nebeskej Matky, tu hore tvoria moju najkrajšiu korunu slávy.
Oni sú okolo môjho trónu a nasledujú ma všade, kadiaľ idem.
Duše v očistci, ktoré na zemi patrili do môjho šíku, majú teraz zvláštne spojenie so mnou, cítia zvláštnym spôsobom moju prítomnosť, ktorá zmierňuje horkosť ich utrpenia a skracuje čas ich očisty.

A som to ja, ktorá idem, aby som tieto duše prijala do môjho otvoreného náručia, aby som ich uviedla do s ničím neporovnateľného svetla neba.

Takto som stále s vami všetkými, moji milovaní synovia, zasvätení môjmu Srdcu, počas vášho bolestného zemského putovania, ale zvláštnym spôsobom v hodine vašej smrti.
Koľkokrát, odriekajúc sv. ruženec, ste mi opakovali túto modlitbu: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i v hodine našej smrti.“
Toto je vzývanie, ktoré počúvam s veľkou radosťou a ktoré je mnou vždy vyslyšané.
Tak som ako Matka pri každom z mojich synov v hodine smrti, zvlášť som pri vás, keď svojím zasvätením ste vždy žili v bezpečnom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca.

V hodine vašej smrti som blízko vás v žiare môjho osláveného tela, prijmem vaše duše do svojho materského náručia a prinesiem ich pred môjho syna Ježiša k osobnému súdu.


Predstavte si, aké musí byť radostné stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré prichádzajú pred neho predstavené mu jeho vlastnou Matkou!
Pretože ja ich prikryjem svojou krásou, dám im vôňu mojej svätosti, belosť mojej čistoty, odejem ich svojím milosrdenstvom a kde zostane nejaká škvrna, prejdem svojou materinskou rukou, aby som ju vymazala a dala im takú žiaru, aby dostali súhlas vstúpiť do blaženej večnosti neba.

Blažení sú tí, ktorí zomierajú s nebeskou Matkou. Áno, sú blažení, pretože zomierajú v Pánovi, nachádzajúc odpočinutie od svojich námah, sprevádzaní dobrom, ktoré konali.

Moji milovaní synovia, zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, dnes vás pozývam, vstúpte so mnou do veľkej blízkosti počas vášho života, ak chcete skúsiť veľkú radosť vidieť ma pri vás, a aby som objala vaše duše do svojho materinského náručia vo vašej hodine smrti.

Dongo (Como, Taliansko), 2. novembra 1992

vložil: SiMa
zdroj: Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Zverejnenie komentára

0 Komentáre