Diabol nenosí Pradu, ale Halloween


Rím, 31.10.2017, RaVaticana. Diabol nenosí Pradu, ale Halloween, a neuspokojí sa s tým že nám "niečo vyvedie, keď mu nedáme koledu" (trick or treat). Za zdanlivo nevinným karnevalom sa totiž skrýva veľmi horká realita, hovorí o. Francesco Bamonte, I.C.M.S., pre utorňajšie vydanie talianskeho denníka Avvenire (31.10.). Predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov varuje pred dnešným večerom najmä rodičia a vychovávateľa a vyzýva: Nepodceňujme jeho vplyv.

"Nepovažoval by som Halloween za rýdzo detskú zábavu, pretože ako komerčný produkt sa obracia tiež k dospievajúcim a mladým ľuďom. Či sa jedná o neškodné povyrazenie alebo o niečo skutočne nebezpečného, možno - skôr ako z princípov a predsudkov - vyvodiť či potvrdiť na základe jeho účinkov. Osobne sa domnievam, že Halloween neponúka nič ozajstného, nepredkladá nič dobré a neukazuje nič krásneho. V dôsledku toho mi nepomáha k tomu, aby som bol pravdivejší a lepší a aby som sa uberal cestou krásy, čo ma znepokojuje. Bolo mi totiž vštepené, že Krása zachráni svet", myslí si taliansky rehoľník (Immacolati Cordis Mariae Servi).

Z vlastnej skúsenosti exorcistu aj poznatkov svojich kolegov potom vyvodzuje, že Halloween aj prípravy naň sú privilegovaným obdobím, keď mladí ľudia prichádzajú do kontaktu so sektami a okultizmom. Táto skutočnosť sa vážne podpisuje nielen na duchovnej rovine, ale ohrozuje psychofyzickú integritu mladého človeka, objasňuje. Je známe, že v kalendári mágov, okultistov a satanistov je dnešný večer jednou z najdôležitejších "slávností" (v úvodzovkách). Neznamená to samozrejme, že všetci, ktorí takzvane oslavujú Halloween, musia nutne zakúsiť niečo negatívne, ale obsah tohto prevráteného sviatku a spôsob jeho prežívania značne oslabujú, ak nie priamo vyraďujú našu obranyschopnosť, vysvetľuje o. Bamonte (ktorý okrem početných vydaných kníh rediguje tiež webové stránky o škodách okultizmu).


Ako teda "zažehnať" nebezpečenstvo? Na to taliansky exorcista podáva stále platnú odpoveď - "Poznávať a skutočne si zamilovať Ježiša a jeho preláskavú Matku. Ježiš, ktorý je Boh, je Pravdou, Dobrom a Krásou, a jeho matka ho plne zrkadlí. Keď pozeráme na ich krásu a zamilujeme si ju, môžeme sa na Halloween, hoci na krátku chvíľu, pozerať len s veľkou námahou". 

Nezastupiteľnú zodpovednosť tu nesú rodičia a vychovávatelia, ktorým by malo byť jasné, že tu ide o pokus, ako vohnať deti a mladých ľudí do náručia Kristovho nepriateľa, zdôrazňuje ďalej predseda 

Medzinárodnej asociácie exorcistov a dodáva: "Stačí si uvedomiť, že v Spojených štátoch amerických bola pred pár rokmi za značného mediálneho rozruchu vztýčená socha diabla, Baphometa - symbolu, ktorý od počiatku okultisti uctievali ako boha. Táto bytosť - napoly človek a napoly cap - zastupuje moc temnoty; pod ňou ale stoja dve deti, ktoré na ňu ochotne pozerajú. Cieľom je teda navyknúť novú generáciu na to, aby sa nebáli diablových návrhov, ale nasledovali ho a prijali za vodcu, leadera. Niektoré dôležité hračkárske firmy potom uviedli na trh nové plyšáky - a úplne náhodou sú to práve baphometi. Rovnako ako Halloween majú viesť k tomu, aby nové nasmerovanie - nový kultúrny trend - bol pre deti prijateľný."

Pohanské praktiky si tak privlastňujú úctu, predtým patriacu svätcom. Kult svätých by preto mali znovu pestovať ako kresťanské rodiny, tak kňazi, nalieha otec Bamonte: "Je nutné svätca poznávať a nadviazať priateľstvo s aspoň jedným z nich. V minulosti sa toto poznávanie sýtilo patronátnymi sviatkami a sprievodnými kázňami, ktoré predkladali život svätcov, ich diela, spôsob, akým sa konkrétne vzťahovali k Bohu i ľuďom. Pre mnohé kresťanské rodiny spočívala veľká pomoc v čítaní hagiografie alebo v rozprávaní o životoch svätcov, ktorého sa ujímala hlava rodiny či iná vážená postava - spomeňme, čo znamenal strýko Xaver (Zio Saverio) pre pápeža Jána XXIII. Tiež kňazi by sa mali vrátiť k reči o svätcoch a putovať s veriacimi - najmä deťmi a mládežou - na miesta, kde svätci žili a kde spočívajú ich pozostatky. Existuje mnoho svätých detí a mladých ľudí, ktorí čakajú na to, až ich niekto spozná, a ktorí by sa mohli stať vernými priateľmi svojich rovesníkov. Keď s takouto základnou prípravou dôjdeme k liturgickej slávnosti Všetkých svätých, lepšie pochopíme jej význam a môžeme ju primeranejšie prežívať, uzatvára predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov v denníku Avvenire.

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre