Tajomstvo svätosti

Zatvorte svoje oči pred vonkajšími vecami, ponorte sa do seba samých a tam - vo svätyni svojej pokrstenej duše - ktoré je chrámom Ducha Svätého sa porozprávajte s týmto Božím duchom a povedzte mu:

"Duchu Svätý, vzývam ťa.
Osvieť ma,
povedz mi, čo mám robiť, 
daj mi svoju radu.
Sľubujem ti,
že sa ti vo všetkom podrobím čo si odo mňa žiadaš
a všetko príjmem čo na mňa dopustíš.
Len mi dovoľ, aby som spoznal(a) tvoju vôľu."

Ak to urobíte, bude váš život prebiehať šťastne, veselo a spokojne i uprostred utrpení. Keď sa dostanete na prah večnosti, budete obťažení zásluhami. Toto podrobenie sa Duchu Svätému je tajomstvom svätosti a radostného tvorenia. vložil: SiMa

zdroj: svetielko.eu

Zverejnenie komentára

0 Komentáre