Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Eucharistia

[Eucharistia][bsummary]

Novéna

[Novéna][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Ako sa učiť zbavovať zlých nutkavých predstáv?

Nedávno bola Otcovi Petričkovi položená otázka: Je možné privolať si niečo zlé, tým, že nad tým často premýšľam? Veľa vecí, ktorých som sa bála, hoci boli len v mojich predstavách, sa naozaj udiali. Je ťažké neveriť tomu, keďže mám veľa potvrdzujúcich skúseností, až sa toho desím. Viem, že moja viera je slabá... hoci sa snažím vo viere rásť, je to ťažké. Ako sa učiť zbavovať zlých nutkavých predstáv?

O. Petričko odpovedá: Niektori otcovia duchovného života vo svojej literatúre hovoria, že čoho sa bojíme, to aj na seba pritiahneme. Je to aj tým, že sa sústredujeme na zlo, a nie na Boha. Ako apostol Peter, keď kráčal po mori... nešiel ďaleko, lebo nepozeral na Ježiša, ale do vĺn mora.

Sú take javy, keď sa udeje to, čo sa človeku predtým sníva, alebo tuší niečo, a stane sa to. Nepovedal by som, že tu ide hneď o zlo.Nemusí to byt od zlého, hoci je to neprijemné mať niekedy také tušenie, či nutkavé predstavy.

Tu je hlavné sústrediť sa viac na Pána Ježiša v modlitbe. Nebáť sa, povedať si, že vo všetkom je Božia vôľa. 

Nie to je strašné čo vidím, čo tuším, ale to, čo si o tom myslim. Myšlienka zabíja našu dušu nie situácia, nie slová ľudí. My sa viac bojíme slov ľudí, než svojich myšlienok. (Ján 5, 44)

Prirovnajme to k blesku a hromu, keď je v lete búrka. Čoho sa viac bojíme, alebo čo je pre nás hrozivejšie blesk, či hrom? No viac sa zľakneme hromu, lebo to nepríjemne hučí. Ale čo v skutočnosti zabíja? Blesk. On má v sebe tú strelu, ten náboj, čo zabíja. Blesk je obraz myslienky. A hrom je situácia, alebo slová ľudí.
Myšlienka tvorí stav duše, myšlienka je odevom duše - už či svadobným, alebo odevom zla. Myšlienka je život duše. Preto čokoľvek človek vidí, či tuší, nie je skutočným zlom, zlo je môj protest, môj strach, môj hnev na situáciu, či na človeka. Báť sa zla, ktoré vychádza z nás, a nie zla, ktore ide z druhých na nás. (Mt 15,11)

Je dobré aj povedať si každé ráno Modlitbu Optinských starcov

Pane, daj, aby som s pokojom v duši prijal všetko, čo mi prinesie nadchádzajúci deň.
Daj, aby som sa úplne odovzdal Tvojej svätej vôli.
Po celý deň ma vo všetkom veď a posilňuj.
Nech by som dostal v priebehu dňa akékoľvek správy,
nauč ma prijať ich s pokojnou dušou a pevným presvedčením,
že nad všetkým je Tvoja svätá vôľa.
Vo všetkých mojich skutkoch a slovách veď moje myšlienky a zmysly.
Vo všetkých nepredvídaných situáciách mi nedaj zabudnúť,
že všetko je zoslané od Teba.
Nauč ma priamo a rozumne konať s každým členom mojej rodiny,
aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, daj mi silu prenášať sa cez útrapy prichádzajúceho dňa
a cez všetky udalosti, ktoré prinesie.
Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, dúfať v Teba, odpúšťať a milovať. Amen.


vložil: Masima

Žiadne komentáre: