Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Eucharistia

[Eucharistia][bsummary]

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][bsummary]

Novéna

[Novéna][twocolumns]

Očistec

[Očistec][bsummary]

Plné znenie modlitby pápeža Františka na Španielskom námestí

Rím, 8. 12. 2017 - Pápež František o tretej hodine popoludní navštívil Baziliku Santa Maria Maggiore, v ktorej položil kyticu kvetov pred ikonou Salus Populi Romani. Potom sa autom presunul na Španielske námestie, kde už od roku 1958 v dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie prinášajú pápeži kyticu kvetov k stĺpu, na vrchole ktorého je umiestnená štvormetrová bronzová socha Panny Márie. Tento monument inauguroval Pius IX. 8. septembra 1857, tri roky po vyhlásení dogmy.

Svätý Otec prišiel na toto miesto už po piaty raz počas svojho pontifikátu. Na úvod pobožnosti predniesol osobitnú modlitbu k Panne Márii za mesto Rím a jeho obyvateľov. Na príhovor Nepoškvrnenej Matky vyprosoval Božie milosti ako protilátky proti viacerým škodlivým „vírusom“ ako ľahostajnosť, sebectvo, konformizmus, pokrytectvo, nezodpovednosť či zneužívanie. Svätý Otec sa v modlitbe vrátil aj k historickej udalosti obrátenia Alphonsa Ratisbonna, ktorú si Rím dodnes pamätá.

Plné znenie modlitby pápeža Františka na Španielskom námestí


Matka Nepoškvrnená, po piaty krát prichádzam k tebe ako Rímsky biskup, aby som ti vzdal úctu v mene všetkých obyvateľov tohto mesta.

Chceme ti ďakovať za neustálu starostlivosť, s ktorou nás sprevádzaš na našej ceste, ceste rodín, farností, rehoľných spoločenstiev, ceste tých, ktorí každý deň, často s problémami, prechádzajú Rímom idúc do práce; chorých, starých, všetkých chudobných, mnohých emigrantov z oblastí vojen a hladu.

Ďakujeme ti, pretože v momente, keď sa obrátime na teba myšlienkou alebo pohľadom alebo letmým Zdravas´ Mária vždy cítime tvoju materskú blízkosť, jemnú a silnú zároveň.

Colonna dell'Immacolata
Ó, Matka, pomôž tomuto mestu vyvinúť „protilátky“ proti niektorým vírusom našich čias: ľahostajnosti, ktorá hovorí: „To sa ma netýka“; občianskej nevychovanosti, ktorá pohŕda spoločným dobrom; strachu z iného a z cudzinca; konformizmu prezlečeného za priestupok; pokrytectva pri odsudzovaní iných, zatiaľ čo človek sám robí to isté; rezignácie na environmentálny a etický úpadok; zneužívania mnohých mužov a žien.

Pomôž nám odpudiť tieto a iné vírusy pomocou protilátok, ktoré pochádzajú z Evanjelia. Daj, aby sme nadobudli dobrý zvyk čítať každý deň úryvok z Evanjelia a podľa tvojho príkladu si uchovávali v srdci Božie slovo, aby ako dobré zrno prinášalo plody v našom živote.

Nepoškvrnená Panna, pred 175 rokmi si sa neďaleko odtiaľto, v Kostole sv. Andreja delle Fratte, dotkla srdca Alfonza Ratisbonna, ktorý sa v tej chvíli z ateistu a nepriateľa Cirkvi stal veriacim. Jemu si sa zjavila ako Matka milosti a milosrdenstva. Daj aj nám, osobitne vo chvíľach skúšok a pokušenia, upriamiť náš pohľad na tvoje roztvorené ruky, ktoré nechávajú prúdiť na zem Pánove milosti, a daj nám zbaviť sa každej pyšnej nadutosti, uznajúc kým skutočne sme: malí a chudobní hriešnici, ale vždy tvoje deti.

A tak, chytiac ťa za ruku, necháme sa viesť k Ježišovi, nášmu bratovi a spasiteľovi, a k nebeskému Otcovi, ktorý nás vždy neúnavne očakáva a vždy nám odpúšťa, keď sa k nemu vrátime.

Ďakujeme ti, Matka, pretože nás vždy vypočuješ. Požehnaj Cirkev, ktorá je v Ríme, požehnaj toto mesto a celý svet.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Archív blogu