„Pôst, ktorý sa mi páči “

Nie každý sa dokáže postiť o chlebe a vode, ale každý si môže nájsť svoj spôsob pôstu. Veľký človek modlitby a pôstu Ján Mária Vianney, svätý farár z Arsu, hovorí zo svojej bohatej skúsenosti: „Zakaždým, keď sa zriekneme nejakej veci, ktorú by sme radi urobili, už ide o pôst, ktorý je Bohu milý, pretože pôst neznamená v prvom rade to, že sa zdržiavame pitia a jedla, ale spočíva v zrieknutí sa toho, čo by bolo momentálne podľa našej chuti. 


Ten vykonáva veľký a Bohu veľmi milý pôst, kto bojuje so svojou vlastnou vôľou, so sebaláskou, samoľúbosťou, so svojou pýchou, svojím odporom konať to, čo robí nerád; kto trpezlivo znáša osoby, ktoré sú v rozpore s jeho charakterom a jeho štýlom konania.
Ako veľmi milujem tieto malé umŕtvovania, ktoré nikto nevidí: vstať o štvrťhodinku skôr, zriecť sa toho, aby sme sa pozreli na niečo, čo priťahuje náš pohľad, pretože je to vzrušujúce, hlavne na uliciach veľkých miest ... Ó, aké veľké milosti mi Pán daroval pôstom! Dostal som všetko, o čo som prosil v modlitbe pre seba a pre druhých.“

Svätý Ján Chryzostom, arcibiskup z Konštantínopolu a jeden z najväčších duchovných učiteľov a askétov 4. storočia, učil, že zriekanie sa výlučne len pokrmu, vôbec nie je dokonalý pôst: 
„Bolo by neužitočné, keby sme odnímali pokrm telu, ale srdce si živili nečistotou, egoizmom, pohodlnosťou. Zriekaš sa jedla, ale dovolíš si počúvať márnivé a svetské veci. Musíš sa postiť ušami a to tak, že si nevypočuješ niektoré veci, ktoré sa hovoria o tvojich bratoch, predovšetkým klebety a ohovárania. Posti sa aj slovami tak, že nepovieš nič, čo by sa druhého mohlo dotknúť, veď čo by osožilo, keby si nejedol mäso, ale svojho brata by si požieral?“
Pôst môže znamenať aj to, že bdieme nad svojimi myšlienkami, pretože každý dobrý skutok, ale aj každý podlý skutok, každá čnosť a každá neresť, všetko sa začína v našich myšlienkach. 

Keď sa postíš, hovorí Pán v evanjeliu, tak to rob to v skrytosti, to znamená: rob to jedine z lásky k Bohu. Potom bude v tebe rásť pravá láska, a ako hovorí Izaiáš, „Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči“ (Iz 58,8).

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre