Svätá spoveď

Prvým darom pre apoštolov od zmŕtvychvstalého Pána bolo odpustenie a s ním spojený pokoj. Zároveň im dal moc a poslanie odpúšťať hriechy. „Kristus chcel, aby celá jeho Cirkev bola svojou modlitbou, svojím životom a svojou činnosťou znakom a nástrojom odpustenia a zmierenia, ktoré nám získal za cenu svojej krvi,“ tak hovorí katechizmus. (KKC 1442) 

„Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé ,duchovné vzkriesenie‘, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom.“ (KKC 1468)

Hriechom sa človek odvracia od Boha a stráca vzácne dobro, vrúcne priateľstvo s ním. Nie že by Boh odnímal človekovi svoju lásku, ale egoizmus a nedostatočná odovzdanosť do Božej vôle narušujú detský vzťah k nášmu nebeskému Otcovi. 
Tak, ako naši prarodičia i my sa často rozhodneme pre satanove ponuky, a tým sa mnohokrát nevedomky odovzdávame do jeho moci. Každý to pozná: Keď sme prvý raz podľahli pokušeniu, ako alarm sa ozvalo naše svedomie. Avšak keď toto nesprávne rozhodnutie neoľutujeme a naše predsavzatie tento hriech už nespáchať nie je pevné, často padneme do tej istej pasce a naše chybné správanie sa stane zvykom, neresťou, závislosťou. 
V tomto duchovnom boji je sviatosť zmierenia tou najsilnejšou zbraňou. Len čo hriech oľutujeme a prosíme Boha o odpustenie, stratia diabli svoj nárok na vládu nad naším srdcom

Ježišovými slovami, ktoré vysloví kňaz: „Ja ťa rozhrešujem...,“ oslobodzuje Boh dušu od všetkých zlých pút a zlému odníma všetok vplyv na ňu. 

Tieseň a smútok, ktoré človek nesie ako následok svojej viny, musia ustúpiť, lebo Božie odpustenie dáva útechu, silu a v niektorých prípadoch dokonca aj telesné uzdravenie. Preto mohol sv. farár z Arsu, ktorý v spovednici strávil denne 14 hodín, tvrdiť: „Hriechy natrvalo nedokážeme zahnať, pretože sa opäť vrátia; a to najneskôr na smrteľnej posteli. Keď chceš hriechy dobre skryť, musíš sa z nich dobre vyspovedať.“
Práve obraz tejto skutočnosti videl charizmatický pedagóg don Bosco v jednom názornom tzv. bdelom sne, ktorý naňho samotného veľmi silno zapôsobil a hlboko otriasol jeho chlapcami. 

Dňa 4. apríla 1869 rozprával: „Stál som pri dverách mojej izby a potom som vyšiel von. Popozeral som sa okolo seba a zrazu som bol v kostole uprostred mojich chlapcov. Vyzeralo to, že sa práve pripravujú na svätú spoveď. Obrovský zástup čakajúcich sa tlačil pri mojej spovednici pod kazateľnicou. Keď som sa trochu rozhliadol a popremýšľal, či dokážem všetkých vyspovedať, posadil som sa do spovednice. Hneď nato som ale opäť vstal, aby som našiel viac spovedníkov, ktorí by mi pomohli. Keďže som žiadneho nenašiel, chcel som zájsť do sakristie a zavolať kňaza. Medzi chlapcami som zbadal zopár takých, čo mali okolo krku povraz, ktorý ich škrtil. ‚Čo znamená ten povraz, spýtal som sa, dajte to dolu!‘ 
Neodpovedali mi a len neustále na mňa hľadeli. ‚Poďme, dajte si ten povraz dolu.‘ 
Chlapec, ktorého som oslovil, mi odpovedal: ,Nemôžem, za mnou ho niekto pevne drží. Poďte a presvedčte sa.‘

Zahľadel som sa pozornejšie a zdalo sa mi, akoby som spoza chrbtov mnohých chlapcov videl vytŕčať dva veľmi dlhé rohy. Pristúpil som trochu bližšie, aby som lepšie videl. Keď som zašiel za jedného z chlapcov, zbadal som za ním ošklivú beštiu so strašnou papuľou. Vyzerala ako veľká mačka s dlhými rohami; to ona priťahovala slučku. Obluda odvrátila svoju škaredú tvár, zakryla si ju labami a prikrčila sa, aby som ju nevidel.

Niektorých chlapcov som sa pýtal ako sa volajú, ale žiaden z nich mi neodpovedal. Tu som sa spýtal toho škaredého zvieraťa, ale to sa o to viac začalo skrývať. 
Rozkázal som jednému z chlapcov: ,Choď do sakristie a popros, aby ti don Merlone dal nádobu so svätenou vodou.‘ 
O chvíľu sa chlapec vrátil aj so svätenou vodou. Medzitým som zistil, že každý z chlapcov mal za chrbtom skrčeného jedného takéhoto nepríjemného ,služobníka‘. 
Zobral som svätenú vodu a povedal som jednej z tých oblúd: ,Povedz mi, kto si!‘ To zviera sa na mňa pozrelo, vyplazilo jazyk, vycerilo zuby a chystalo sa skočiť na mňa. 
,Okamžite mi povedz, čo tu robíš, ty odporná beštia! Môžeš zúriť, koľko len chceš, ja sa ťa nebojím. Vidíš toto tu? Touto vodou ťa poriadne vyumývam.‘
Zviera na mňa civelo a zľaklo sa. Skrútilo sa tak, že zadné laby malo na pleciach. Znovu sa začalo vzpínať, ale ja som sa naň prenikavo pozrel a zbadal som, že v rukách držalo viacero povrazov. 
,A teraz mi povieš, čo tu robíš!‘ Zodvihol som nádobu so svätenou vodou. 
Obluda chcela utiecť. 
,Zostaneš tu, to ti rozkazujem!‘ 
Obluda zavrčala a povedala: ,Pozri,‘ a ukázala mi slučky. 
,Povedz mi, čo znamenajú tie slučky?‘ 
Odpovedala mi: ,Čo, ty to nevieš? Som tu a týmito tromi slučkami držím chlapcov uviazaných, aby sa zle vyspovedali. Týmito slučkami privediem 90 percent ľudí do zatratenia.‘ 
,A ako to robíš?‘ 
,To ti nepoviem, lebo potom budeš mladých varovať.‘ 
,Ja chcem hneď teraz vedieť, čo tieto tri slučky znamenajú. Hovor, inak ťa pokropím svätenou vodou!‘ 
,Nieeee! Strašné! Radšej ma pošli naspäť do pekla, ale neprskaj na mňa tú vodu!‘ Beštia sa vykrúcala, ale potom priznala: ,Prvá slučka zväzuje chlapcov, aby pri spovedi niečo zamlčali. Druhá slučka spôsobí, že sa spovedajú bez ľútosti.‘ 
,A tretia slučka?‘ – Beštia vykríkla: ,Tretiu ti neprezradím. Nestačí ti to? Už bolo toho povedaného až príliš.‘ 
,Rozkazujem ti, aby si mi to povedala!‘ Tu zrazu vyšľahli z jej očí plamene a dokonca aj kvapky krvi a obluda povedala: ,Tretia slučka im bráni dať si pevné predsavzatie a nasledovať radu spovedníka.‘ Začal som všetkými smermi kropiť svätenou vodou všetky tie beštie. A tie monštrá, strašne vyľakané, zutekali. Musím ešte dodať, že mi tá obluda pred svojím útekom povedala: ,Pozoruj, aký osoh majú chlapci zo svätej spovede. Ovocím spovede musí byť polepšenie. Keď chceš spoznať, či chlapcov držím v slučke, všímaj si, či sa polepšili.‘ Vtom som sa zobudil, bol som vo svojej posteli.“

Keď don Bosco rozprával o tejto vízii, ukončil ju radou, ktorá v tomto roku milosrdenstva môže platiť aj pre nás: „Tomuto snu môžete prikladať takú dôležitosť, akú chcete. Je ale pravda, že tento sen presne zodpovedá skutočnosti. Uvedomme si teda, že v týchto dňoch sa nám naskytá možnosť dobrou svätou spoveďou a svätým prijímaním získať úplné odpustky. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyslobodili zo slučiek diabla!“

vložil: Masima
Z talianskeho originálu: Memorie biografiche IX,593

Zverejnenie komentára

0 Komentáre