Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

„Hľaďte dnes s radosťou a obrovskou nádejou na svoju Nepoškvrnenú Matku.
S radosťou, lebo som príčinou vašej radosti. Takto ma vzývate v modlitbe, ktorá je mi taká milá, v Loretánskych litániách. Pozývam vás v tento deň, aby ste sa pozerali na mňa s radosťou.

S radosťou rozjímajte o mne vo svetle môjho Nepoškvrneného počatia. Pretože od večnosti bolo určené, aby som sa stala Matkou vteleného Slova, Najsvätejšia Trojica ma uchránila od akéhokoľvek hriechu, aj od dedičného, ktorému podlieha každé stvorenie vo chvíli svojho ľudského počatia.
Takto vidíte vo mne odraz pôvodného plánu Otca, ktorý stvoril človeka na svoj obraz a pre svoju najväčšiu slávu. A nebeský Otec sa skláňa nado mnou s osobitným zaľúbením.

...
S radosťou ma vidíte, ako sa stávam panenskou Matkou Slova, ktoré sa stalo v mojom najčistejšom lone telom.
Môj Syn Ježiš sa narodil zo mňa, aby sa stal vaším Spasiteľom a Vykupiteľom. Iba v ňom má celé ľudstvo možnosť oslobodiť sa z otroctva hriechu a vytvoriť spoločenstvo života a lásky s nebeským Otcom.

S radosťou sa vám zjavujem, naplnená Duchom Svätým, ktorý sa spája s mojou dušou pravým putom snúbeneckej lásky, lebo iba jeho pôsobením sa uskutočnilo vo mne ľudské počatie Boha, ktorý sa stal človekom a iba jeho božským pôsobením som sa stala Božou Matkou. Ako milovaná dcéra Otca, Matka Syna a nevesta Ducha Svätého, sa môžem naozaj stať príčinou vašej radosti.

Ale hľaďte dnes na mňa aj s obrovskou nádejou.
– S obrovskou nádejou v dňoch, v ktorých ľudstvo prežíva bolestnú skúsenosť z toho, že sa vzdialilo od Boha, lebo si založilo civilizáciu bez Boha, v ktorej sa Boží zákon ustavične porušuje a otvorene odmieta.
Pre ľudstvo nastali hodiny veľkej skúšky a milosrdného trestu.
Predstavujem sa mu ako Matka, ustavične a naliehavo, aby som mu pomohla na jeho ceste obrátenia a návratu k Pánovi. Takto otváram bránu svojho Nepoškvrneného Srdca, bezpečného útočišťa, do ktorého musí vojsť, aby sa zachránilo.

– S obrovskou nádejou hľadí na mňa Cirkev, ktorá prežíva hodinu očisty v čase svojej najväčšej krízy.
Cirkev je preniknutá satanovým dychom, zraňovaná vo svojej jednote, zatemňovaná vo svojej svätosti, ohrozovaná stratou viery a veľkým odpadom.
Preto sa zjavujem Cirkvi s nežnosťou a milosrdenstvom svojej materskej lásky a tak ja sama som jej pomocou a posilou v bolestných chvíľach očisty.
Moja prítomnosť v Cirkvi je odteraz stále silnejšia, hojnejšia a zjavnejšia. V Mariánskom kňazskom hnutí uvidí celá Cirkev mimoriadnu pomoc, ktorú jej dáva nebeská Matka, aby ju voviedla do bezpečného útočišťa svojho Nepoškvrneného Srdca, kde spozná žiarivú hodinu svojich druhých Turíc.

– S obrovskou nádejou hľaďte na mňa vy, moji malí synovia, ktorých tak veľmi trápi, zraňuje a šľahá búrlivý vietor veľkého súženia.

Prichádzajte ku mne, vy, všetky moje malé deti!Prichádzajte ku mne, lebo potrebujete útechu, povzbudenie, ochranu, obranu a záchranu vašej nebeskej Matky.Preto som vám postavila archu novej zmluvy, do ktorej musíte vojsť, aby ste sa dočkali nových čias, ktoré sa už blížia.Preto vás dnes znova pozývam, aby ste s radosťou a s obrovskou nádejou vošli všetci do bezpečného útočišťa môjho Nepoškvrneného Srdca.“

Miláno (Taliansko), 8. decembra 1996

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre