Úplné odpustky

To, čo don Bosco ako osvietený pedagóg vysvetľoval svojim mladým, platí samozrejme aj pre nás, kresťanov dnešnej doby. Každý človek zažíva, že aj napriek úprimnej snahe znovu padá, a hoci pravidelne pristupuje k svätej spovedi, niektorých slabostí a chýb sa dokáže len veľmi ťažko zbaviť. Je to preto, že pri svätej spovedi sú nám síce odpustené všetky hriechy, ale následky, to znamená nezdravé pripútanie k stvoreniam a zatvrdilosť, nám zostávajú. Tieto negatívne následky, ktoré sme si sami zapríčinili, nazýva Katechizmus Katolíckej cirkvi „tresty za hriechy“.

Na ich uzdravenie a na prekonanie našej náklonnosti k určitým hriechom zo zvyku a k slabostiam, darúva Cirkev z pokladu milostí Ježiša Krista a zo zásluh svätých odpustky.

Každý kresťan môže každý deň získať úplné odpustky za nasledujúcich podmienok:


1. Musí byť v stave posväcujúcej milosti, to znamená, pristúpiť k sviatosti zmierenia krátko pred alebo po získaní odpustkov.

2. Musí prijať sväté prijímanie, Ježiša, plnosť všetkých milostí.

3. Pomodliť sa na úmysly Svätého Otca, napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu, alebo aj inú modlitbu.

4. Vykonať skutok určený Cirkvou, napr. polhodina poklony pred Najsvätejšou sviatosťou, alebo polhodina čítania Svätého písma, či rozjímavá modlitba ruženca, alebo meditácia všetkých zastavení krížovej cesty.

5. Pre účinok odpustkov je rozhodujúci náš vnútorný postoj. Táto veľká milosť vnútorného uzdravenia a oslobodenia od všetkých „trestov za hriechy“ sa totiž nedá ani kúpiť, ani automaticky získať nejakými náboženskými úkonmi. Je potrebná úprimná túžba byť oslobodený od každej pripútanosti k hriechu, aj k ľahkému hriechu.

Naša duša môže zakúsiť želané uzdravenie a posvätenie len vtedy, ak máme túžbu plniť Božiu vôľu v našom živote, alebo inak vyjadrené, keď chceme Bohu robiť len radosť.
Potom zažijeme, že ak úplné odpustky získame častejšie, zmenia k lepšiemu dokonca náš charakter, pretože nám pomáhajú zanechať sebecké návyky.
Toto šťastie potom nezostane len u jedného človeka, ale bude vyžarovať na jeho okolie a na celé ľudstvo. Všetky odpustky môžeme získať aj pre zosnulých, ktorí sa ešte nachádzajú v očistci

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre