Zvíťazila som

Mária hovorí: „Sľúbila som ti, že príde a prinesie ti svoj pokoj. Spomínaš si na pokoj, ktorý ťa napĺňal počas vianočných dní? Keď si ma videla s Dieťaťom? Vtedy bol tvoj čas pokoja. Teraz je tvoj čas bolesti. Ale ty to už vieš. A v bolesti sa získava pokoj a všetky milosti pre nás a pre blížneho.
Ježiš - Človek sa po hrozných bolestiach umučenia vrátil ako Ježiš - Boh. Vrátil sa Pokoj. Pokoj v nebi, z ktorého prišiel a z ktorého teraz zosiela svoj pokoj tým, ktorí ho na svete milujú. Ale v hodinách umučenia, on, Pokoj sveta, bol zbavený tohto pokoja. Nebol by trpel, keby ho mal.

A musel trpieť. Dokonale trpieť.

Ja, Mária, som vykúpila ženu svojím božským materstvom. Ale to bol len začiatok vykúpenia ženy. Sľubom panenstva som si odoprela každý ľudský manželský zväzok a odmietla som každé uspokojenie žiadostivosti, aby som si zaslúžila milosť od Boha. Ale to ešte nestačilo. Lebo Evin hriech bol stromom so štyrmi konármi - pýchou, lakomstvom, žiadostivosťou a zmyselnosťou. A všetky štyri bolo treba obsekať prv, než sa strom zničil od koreňov.


Tým, že som sa pokorovala až do hĺbky, zvíťazila som nad pýchou. Pokorovala som sa pred všetkými. Nehovorím o svojej pokore voči Bohu. Touto je povinné voči Najvyššiemu každé stvorenie. Pokoru malo i jeho Slovo. Tú som musela mať aj ja, žena. Ale premýšľala si niekedy, aké poníženia som musela zakusovať od ľudí, a nijako som sa nemohla brániť? 

Aj Jozef, hoci bol spravodlivý, ma obvinil vo svojom srdci. 

Ostatní, ktorí neboli spravodliví, hrešili tým, že reptali proti môjmu stavu a hlučnosť ich slov prichádzala ako trpká vlna, aby sa roztrieštila na mojom človečenstve.

A boli to prvé z nekonečných ponížení, ktoré mi pripravil môj život Ježišovej matky a Matky ľudského rodu. 

Pokorenia biedy, pokorenia úteku, pokorenia pre výčitky príbuzných a priateľov, ktorí nepoznajúc pravdu pokladali moje správanie sa matky voči môjmu Ježišovi, keď bol mladý muž, za slabošstvo. 

Pokorenia počas troch rokov jeho verejného pôsobenia, kruté ponižovania v hodine Kalvárie, pokorenia v tom, že som musela uznať, že nemám za čo kúpiť miesto a voňavé masti na pohreb svojho Syna.

Zvíťazila som nad lakomstvom prvých rodičov tým, že som sa vopred zriekla svojho Syna. Matka sa nikdy nezrieka svojho dieťaťa, iba ak z donútenia. Nech ho žiada od jej srdca vlasť, láska manželky alebo sám Boh, zatne sa a bude vzdorovať rozlúčeniu. Je to prirodzené. Dieťa nám rastie v lone a nikdy sa úplne nepretrhne puto, ktoré drží jeho bytosť spojenú s našou. Aj keby sa zničil životný kanál pupočnej šnúry, ostáva vždy nerv, ktorý vychádza z matkinho srdca, duchovný nerv, živší a citlivejší než nerv telesný, ktorý sa zaštepí do srdca dieťaťa. A cítiť, ako sa naťahuje až do kŕča, ak Božia láska alebo láska nejakého stvorenia alebo požiadavky vlasti vezmú syna od matky. A roztrhne sa a trýzni srdce, keď smrť vytrhne matke syna.
A ja som sa zriekla svojho Syna vo chvíli, keď som ho dostala. Dala som ho Bohu. Vám som ho dala. Ja som sa vzdala plodu svojho lona, aby som odčinila Evinu krádež Božieho plodu.

Zvíťazila som nad žiadostivosťou poznávať a užívať si a prijala som vedieť jedine to, čo Boh chcel, aby som vedela, a nepýtať sa seba alebo jeho viac, než mi bolo povedané. Verila som bez vypytovania sa. 
Zvíťazila som nad žiadostivosťou užívania, pretože som sa zriekla každej radosti zmyslov.

Telesnosť, Satanov nástroj, som odsunula so Satanom pod svoju pätu, aby som si z neho urobila schodík a priblížila sa k nebu. 

Nebo!
Moja méta. Tam, kde je Boh. Môj jediný hlad. Hlad, ktorý nie je pažravosťou, ale Bohom požehnanou nevyhnutnosťou, ktorý chce, aby sme vychutnávali jeho.

Zvíťazila som nad zmyselnosťou, ktorá je žiadostivosťou privedenou do chtivosti. Pretože každá neskrotená neresť vedie k väčšej neresti.
A Evina maškrtnosť, hodná pokarhania, ju priviedla k zmyselnosti. Už jej nestačilo, aby sama mala zadosťučinenie. Chcela pohnať svoj zločin do rafinovanej intenzity a spoznala a stala sa učiteľkou zmyselnosti svojmu druhovi. 
Ja som obrátila pojmy a namiesto klesania som stále stúpala. Namiesto toho, aby som nechala klesnúť, som stále priťahovala do výšky a zo svojho druha, z čestného, som urobila anjela.
Teraz, keď som vlastnila Boha a s ním jeho nekonečné bohatstvo, poponáhľala som sa zbaviť sa ich a povedala som: ,Hľa, nech sa stane skrze neho a od neho tvoja vôľa.‘ Čistý je ten, kto je zdržanlivý nielen telom, ale aj citom a myšlienkami. Ja som musela byť čistou, aby som zničila necudnosť tela, srdca a mysle. A neporušila som svoju zdržanlivosť ani len tým, žeby som povedala o svojom Synovi - jedine mojom na zemi, ako bol jedine Božím v nebi: ,Tento je môj a chcem ho.‘

A predsa ani to nestačilo, aby žena nadobudla pokoj, ktorý stratila Eva. Tento pokoj som dostala pre vás pri päte kríža pri pohľade na umieranie toho, ktorého si ty videla narodiť sa. Keď som cítila, ako sa moje útroby trhajú pri výkriku môjho umierajúceho Syna, zbavila som sa akejkoľvek ženskosti - už som nebola telom, ale anjelom. Mária, Panna vydatá za Ducha Svätého, v tej chvíli zomrela. 
Zostala Matka milostí, tá, ktorá vám svojimi útrapami zrodila Milosť a dala vám ju. ,Žena - samica, ktorú som znova posvätila za ženu vo vianočnú noc, pri päte kríža dostala prostriedky, aby sa stala stvorením nebies. To som urobila pre vás, keď som odmietla každé uspokojenie, aj sväté. 
Z vás, ktoré Eva znížila na ,samice‘ nie vyššie než družky živočíchov, som urobila, len ak si to želáte, Božie sväté. Vystúpila som za vás. Ako som urobila s Jozefom, aj vás som priviedla vyššie. 

Skala na Kalvárii je mojou Olivovou horou. Odtiaľ som vzala rebrík, aby som priviedla do neba znovu posvätenú dušu ženy spolu s mojím telom. S mojím osláveným telom, lebo nosilo Božie Slovo a zničilo vo mne aj poslednú stopu Evy, posledný koreň oného stromu so štyrmi jedovatými konármi a s koreňom zasadeným do zmyslov, ktorý pritiahol ľudstvo do pádu a ktorý až do konca vekov a až do poslednej ženy vám bude hrýzť útroby.
Odtiaľ, kde teraz žiarim v lúčoch Lásky, vás volám a ukazujem vám liek, aby ste zvíťazili nad sebou samými - milosť môjho Pána a krv môjho Syna.

A ty, môj hlas, vlož svoju dušu do svetla tohto Ježišovho svitania, aby si mala silu pre budúce križovania, ktorých nebudeš ušetrená. Lebo chceme ťa tu mať a tu sa prichádza cez bolesť, lebo chceme, aby si bola tu, a tým vyššie sa prichádza, čím viac sa prinieslo bolestí pre získanie milosti pre svet. Choď v pokoji. Som s tebou.“

Masima
zdroj: Maria Valtorta: Evanjelium, ako mi bolo odhalené

Zverejnenie komentára

0 Komentáre