Boh dáva prikázania, diabol o nich vedie dialóg

Už dlhšiu dobu je v katolíckom prostredí zrejmé, že emócie vo vzťahu k pápežovi sú značne neusporiadané. Viere nepochybne škodia také city, ktoré sa k pápežovi otierajú populistickými petíciami a zároveň sršia nenávisťou voči tým, ktorí sa takýmto petíciám právom vysmievajú. 

Ich presným opakom sú emócie, ktoré sa tou istou populistickou metódou snažia pápeža vyhrešiť a zároveň sa racionálne pokúšajú dokázať vlastnú pravovernosť. Takéto protichodné emócie vzájomnej nevraživosti je potrebné odstrániť a zbaviť sa ich, aby sa nimi - ako hovorí sv. Ignác - "človek nenechal ovplyvňovať".


Boh dáva prikázania, diabol o nich vedie dialóg. Dnešný veriaci sa, bohužiaľ, nezriedka domnieva, že je to naopak, že tým, kto ponúka dialóg, je Boh, zatiaľ čo existenciu diabla považuje za konšpiračné teórie. Z prvých stránok Biblie je vidieť, že to tak nie je a že najprv oslovuje človeka Boh, a to imperatívom, zatiaľ čo diabol tomu odporuje otázkou položenou človeku.

Hoci však ponúka dialóg, diabol nechce, aby bol človek slobodný, ale usiluje o jeho zotročenie. Diabol chce človeka o slobodu pripraviť. Chce od neho, aby poprel Božie prikázania, a slobodne tak sám seba pripravil o slobodu. Diabol prichádza vždycky s ponukou dialógu, hoci chce vždy slobodu ukradnúť a zabiť.

Boh však dáva prikázanie, teda dobre mienenú radu, aby umožnil stvorenia pripojiť sa k Nemu, zapojiť sa do Jeho plánu. Diabol neprichádza s ničím novým, ale iba parazituje na tom, čo Boh stvoril (opičia sa po Bohu). Chce sa zmocniť stvorenia, pretože ašpiruje na Stvoriteľovo božstvo, ktoré však vysvetľuje scestne. Podstatou Boha je totiž láska, ktorú diabol nechápe, pretože nechce byť milovaný, čím svoju stvorenú slobodu zmenil na zlobu. Boh však jedná božsky a komunikuje božsky, nemá potrebné obchádzať slobodu stvorenia, aby uskutočnil svoj plán, ale naopak: Boh uskutočňuje svoj plán spolu so stvorením, do ktorého čela postavil človeka, ktorý je slobodný, a predkladá mu Svoj božský plán.

To diabol nazýva Božie prikázania zákazom, keď zvádza k dialógu človeka, aby ho priviedol ku skaze. Svoj zámer diabol pred človekom skrýva, zatiaľ čo Boh svoj plán zjavuje. Diabol dokáže len strojiť úklady a konšpirovať, pretože chce človeka donútiť, aby plnil jeho skrývaný zámer a vzoprel sa Bohu. Za tým účelom sa v dialógu s človekom posúva až k tvrdeniu, že človek nezomrie, a tak protirečí Bohu, ktorý dal v tejto veci človeku dobrú radu. Diabol chce, aby tiež človek sám seba po celú večnosť týral, to je ona druhá smrť, o ktorej hovorí Apokalypsa. Boh naopak zjavuje, že z lásky prijaté utrpenie nie je prehra, ale jediná cesta k definitívnemu víťazstvu.

Kristov námestník neponúka dialóg ako riešenie toho, či veriť v Krista.

vložil: Masima
zdroj: radiovaticana.cz

Zverejnenie komentára

0 Komentáre