Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Novéna k Panne Márii Rozväzovačke uzlov

Modlitba k Panne Márii Rozväzovačke uzlov

Panna Mária, Matka čistej lásky, Matka, ktorá nikdy neodmietneš prísť na pomoc dieťaťu v núdzi, Matka, ktorej ruky nikdy neprestanú slúžiť svojim milovaným deťom, lebo ich pohýňa Božia láska a nesmierne milosrdenstvo, ktorým je naplnené tvoje srdce. Prosím ťa, obráť ku mne svoje súcitné oči a pozri na spleť uzlov v mojom živote. Vieš veľmi dobre, aký som zúfalý. Poznáš moju bolesť a vieš, aký som zviazaný týmito uzlami.
Mária, Matka, ktorej Boh zveril rozväzovanie uzlov v živote svojich detí, odovzdávam do tvojich rúk stuhu môjho života. 
Nikto, ani sám diabol ju nemôže vytrhnúť z tvojej veľkosti starostlivosti. V tvojich rukách niet uzla, ktorý by nemohol byť rozuzlený.
Mocná Matka, svojou milosťou a mocou príhovoru u svojho Syna Ježiša, vezmi dnes do rúk tento uzol ............
Prosím ťa, rozviaž ho na slávu Božiu raz a navždy. Ty si moja nádej. Moja pani, si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, posilnenie mojej slabej viery a s Kristom oslobodenie od mojich pút.
Vypočuj moju prosbu.
Staraj sa o mňa, veď ma, ochraňuj ma, ty bezpečné útočisko. Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Postup pri novéne: 
- prežehnaj sa
- oľutuj svoje hriechy
- popros o odpustenie svojich hriechov a urob si silné predsavzatie, že sa ich viac nedopustíš
- pomodli sa tri prvé desiatky ruženca 
- urob si meditáciu na príslušný deň novény (prvý až deviaty deň)
- pomodli sa posledné dva desiatky ruženca
- ukonči modlitbou k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov

Ľútosť: Ó, môj Bože, zo srdca ľutujem, že som ťa urazil a nenávidím všetky svoje hriechy. 
Nielen pre tvoje spravodlivé tresty, ale najmä preto, že som urazil teba, môj Bože, ktorý si všetko dobro a zasluhuješ si všetku moju lásku. 
Dávam si pevné predsavzatie viac nehrešiť a vyhýbať sa blízkej príležitosti k hriechu. Amen. 

Prvý deň: Najdrahšia svätá Matka, svätá Mária, ktorá rozväzuješ uzly, čo dusia tvoje deti, vystri svoje milostiplné ruky ku mne. 
Zverujem ti dnes tento uzol ............ a všetky negatívne následky, ktoré spôsobil v mojom živote. 
Dávam ti tento uzol, ktorý ma mučí, robí ma nešťastným, a ktorý mi bráni zjednotiť sa s tebou a s tvojím Synom Ježišom, mojím Spasiteľom.
Bežím k tebe, Mária, Rozväzovačka uzlov, lebo ti dôverujem a viem, že nikdy nepohrdneš hriešnym dieťaťom, ktoré prichádza k tebe a prosí ťa  pomoc.
Verím, že môžeš rozuzliť tento uzol, lebo Ježiš ti daruje všetko.
Verím, že chceš rozviazať tento uzol, lebo si moja Matka.
Verím, že to urobíš, lebo ma miluješ nekonečnou láskou.
Ďakujem ti, drahá Matka. 
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Ten, kto hľadá milosť, nájde ju v Máriiných rukách.


Druhý deň: Mária, milovaná Matka, ktorá si prameňom mnohých milostí, odovzdávam ti dnes svoje srdce, uznávajúc, že som hriešnik, ktorý potrebuje tvoju pomoc. 
Mnohokrát strácam tvoje milosti kvôli svojim hriechom: egoizmu, pýche, hnevu, nedostatku štedrosti a pokory.
Obraciam sa dnes k tebe, Mária, Rozväzovačka uzlov, vypros mi u svojho Syna Ježiša, aby mi daroval slobodné, pokorné a dôverujúce srdce. Dnes budem žiť tak, že budem uskutočňovať tieto čnosti a obetujem ti to ako znak lásky k tebe.
Zverujem do tvojich rúk tento uzol ..............., ktorý mi bráni odrážať Božiu slávu.
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Mária obetovala všetky chvíle dňa Bohu!


Tretí deň: Matka a Prostrednica, v tvojich rukách nachádzame poklady Kráľa, obráť dnes ku mne milostivé oči. 
Zverujem do tvojich svätých rúk tento uzol v mojom živote ............, spolu so všetkým hnevom a horkosťou, ktoré mi spôsobil.
Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie môjho hriechu. Pomôž mi odpustiť všetkým ľuďom, ktorí vedome alebo nevedome spôsobili tento uzol, lebo len tak ho môžeš rozviazať. 
Keďže som aj ja prijal odpustenie, tak teraz aj ja pred tebou, najdrahšia Matka a v mene tvojho Syna Ježiša Krista, môjho Spasiteľa, ktorý pretrpel toľké urážky, odpúšťam týmto osobám .............., aj sebe samému navždy.
Ďakujem ti, Mária, Rozväzovačka uzlov za rozviazanie uzla hnevu v mojom srdci aj uzla, ktorý ti dnes predkladám.
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Ty, ktorý túžiš po milosti, obráť sa na Máriu!


Štvrtý deň: Najdrahšia svätá Matka, ty si štedrá ku všetkým, ktorí ťa hľadajú, zmiluj sa nado mnou. 
Zverujem do tvojich rúk tento uzol, ktorý ma oberá o pokoj srdca, paralyzuje moju dušu, bráni mi prichádzať k Pánovi a slúžiť mu životom.
Rozviaž tento uzol v mojom živote ............... ó, Matka a popros Ježiša, aby uzdravil moju chromú vieru, ktorá sa znechucuje kvôli kameňom na ceste.
Spolu s tebou, najdrahšia Matka, sa môžem pozrieť na tieto kamene ako na priateľov. Nie nariekať kvôli nim, ale vzdávať za ne nekonečné vďaky a usmievať a, dôverujúc v tvoju silu.
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Mária je odetá slnkom a nikomu sa neupiera jej teplo!


Piaty deň: Mária, Rozväzovačka uzlov, štedrá a súcitná, prichádzam dnes k tebe, aby som ti znova zveril tento uzol v mojom živote ................ a aby som poprosil Božiu múdrosť, nech vo svetle Ducha Svätého rozviaže túto spleť problémov. 
Nikto ťa nikdy nevidel nahnevanú, naopak, tvoje slová boli tak naplnené sladkosťou, že Duch Svätý sa ukazoval na tvojich perách.
Odstráň zo mňa horkosť, hnev a nenávisť, ktoré mi tento uzol spôsobil. Vypros najdrahšia Matka niečo zo sladkosti a múdrosti, ktorá sa ticho odráža v tvojom srdci. Ty, ktorá si bola prítomná na Turíce, popros svojho Syna Ježiša o znovuzoslanie Ducha Svätého na mňa nehodného.
Duchu Svätý, príď a prebývaj vo mne.
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Mária je s Bohom mocná!


Šiesty deň: Milostivá Kráľovná, zverujem ti tento uzol v mojom živote .............. a prosím ťa, vypros srdce trpezlivé, nech vyčká, kým ho rozviažeš. Nauč ma zotrvávať v živom Ježišovom slove, nauč ma čerpať z Eucharistie, zo sviatosti zmierenia, zostaň so mnou a priprav moje srdce na chvíľu, keď budem s anjelmi sláviť milosť, ktorá mi bude udelená. Amen. Aleluja!
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Si krásna, Mária a niet na tebe poškvrny hriechu!


Siedmy deň: Najčistejšia Matka, prichádzam dnes k tebe, aby som ťa poprosil, aby si rozviazala tento uzol v mojom živote ................. a oslobodila ma z diablových osídiel. Boh ti dal veľkú moc nad všetkými démonmi. Dnes sa ich všetkých zriekam, zriekam sa každého spojenia s nimi a prehlasujem Ježiša za svojho jediného Pána a Spasiteľa.
Mária, Rozväzovačka uzlov, rozmliaždi hlavu Zlému a znič nástrahy ktoré mi týmto uzlom nastavil. Ďakujem ti, najdrahšia Matka.
Najvzácnejšia Krv Kristova, osloboď ma!
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Ty si sláva Jeruzalema, ty si radosť nášho ľudu!


Ôsmy deň: Panenská Matka Božia, prekypujúca milosťami, zmiluj sa nad svojím dieťaťom a rozviaž tento uzol v mojom živote .............. Potrebujem, aby si ma navštívila ta, ako si navštívila Alžbetu. Prines mi Ježiša, prines mi Ducha Svätého. Nauč ma čnostiam odvahy, radosti, pokory a viery a vypros, aby som bol ako Alžbeta naplnený Duchom Svätým. 
Vypros, aby som radostne spočíval v tvojom srdci, Mária. 
Volím si ťa za svoju Matka, Kráľovnú a priateľku. 
Dávam ti svoje srdce aj všetko, čo mám (môj dom a rodinu, moje hmotné a duchovné dobrá). Som tvoj naveky. Vlož do mňa svoje srdce, aby som mohol robiť všetko, čo mi povie Ježiš.
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Poďme teda, plní dôvery, k trónu milosti!


Deviaty deň: Presvätá Matka, naša zástankyňa, Rozväzovačka uzlov, prichádzam dnes k tebe, aby som ti poďakoval za to, že si rozviazala tento uzol v mojom živote ............. Vieš veľmi dobre, koľko utrpenia mi spôsobil. 
Ďakujem ti, Matka, za to, že si prišla, aby si svojimi milostivými prstami osušila slzy v mojich očiach.
Prijímaš ma do svojho náručia a umožňuješ mi, aby som znova dosiahol Božiu milosť. Mária, Rozväzovačka uzlov, najdrahšia Matka, ďakujem ti za rozväzovanie uzlov v mojom živote.
Prikry ma svojím plášťom lásky, pros, nech som pod tvojou ochranou a daruj mi svoj pokoj!
Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa!

Nihil Obstat: ThLic. Jozef Šoška, Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Žilina, prot. č. 861/2013 - 3 zo dňa 3. septembra 2013, Pre súkromnú pobožnosť

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Info /nielen/ o bohoslužbách