Aktuálne

Ako bol Kristus bičovaný a odsúdený na smrť

Titul Spoluvykupiteľky, navrhovaný pre Pannu Máriu, je plný kontroverzií, avšak nazývať Máriu Spolutrpitelkou je úplne na mieste. Veď utrpenie Syna bolo taktiež utrpením jeho Matky, vernej Synovi až k päte kríža, ba aj za jeho hranicu. 

Vďaka milosti Vtelenia bola totiž Matka Mária so svojim a Božím Synom zahrnutá tak, ako nikto iný z ľudí. Aj z tejto skutočnosti vychádza krátky úryvok, pochádzajúci zo zjavenia mystičky sv. Brigity Švédskej (1303-1373), týkajúci sa Kristových múk pri jeho mučení.

Mária hovorí: Keď bol dovedený k stĺpu, sám sa vyzliekol zo šiat. Sám položil ruky na stĺp a nepriatelia ich bez milosrdenstva zviazali. A keď bol priviazaný, nemal vôbec žiadny odev, ale stál tak, ako sa narodil, a trpel hanbu svojej nahoty. Ale jeho nepriatelia, ktorí stáli všade, keď jeho priatelia utekali, povstali a bičovali jeho telo čisté od všetkej poškvrny a od hriechu.

A tými bodavými bičmi so zapletenými ohnutými bodcami bolo celé jeho telo rozdrásané, nie vytrhané, ale rozbrázdené.

Tak pri prvej rane som, stojac blízko, padla ako mŕtva a keď som nabrala dych, videla som jeho telo týrané a bičované až na rebrá, takže mu ich bolo vidieť. A čo trpšie, keď dvíhali biče, rozrývali nimi mäso.
Keď potom môj Syn stál celý skrvavený a bol celý tak rozdrásaný, že na ňom nebolo možné nájsť zdravého miestečka, nieto čo k bičovaniu, vtedy sa jeden roznietil v duchu a pýtal sa: "Vari ho ubijete takto neodsúdeného?" A hneď preťal jeho putá.
A môj Syn sa odel do svojich šiat. Vtedy som videla miesto, kde stáli jeho nohy, všetko plné krvi a podľa stôp svojho Syna som spoznávala, kadiaľ kráčal.
Lebo kadiaľ šiel, tam bolo vidieť krajinu zaliatu krvou. A nedovoľovali mu, aby sa obliekol, ale hnali ho a ťahali, aby sa ponáhľal.
Keď bol vedený ako lotor, môj Syn si z očí zotrel krv. A keď bol odsúdený, položili naň kríž, aby ho niesol. Keď ho potom chvíľu niesol, ktosi prišiel a vzal ho, že mu ho ponesie.
Kým môj Syn išiel na miesto utrpenia, jedni ho bili po šiji, iní ho tĺkli do tváre. A bol tak silno a mocne bitý, že som síce nevidela bijúceho, ale jasne som počula dopadnúť ranu.
A keď som s ním došla na miesto utrpenia, videla som tam prichystané všetky nástroje určené k jeho smrti. Môj Syn potom, keď tam prišiel, sa sám vyzliekol zo šiat a služobníci si povedali: "Tieto šaty sú naše a už ich nedostane, pretože je odsúdený na smrť."
A keď môj Syn stál tak, ako bol narodený, s nahým telom, vtedy jeden pribehol a doniesol mu zásteru, ktorú on, srdečne plesajúc, zakryl svoju hanbu.

Zjavenie svätej Brigity o živote a utrpenia Ježiša Krista a jeho slávnej matky Panny Márie kap. XVI. Prevzaté z knihy Tajomná slová, Zjavenie a videnie sv. Brigity Svédskej

vložil: Masima

Žiadne komentáre