Modlitba k Panne Márii Lurdskej

Nepoškvrnená Panna a Matka naša,
ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu,
pomôž nám svojim mocným príhovorom, 
aby sme ustavične žili v pokore
a úprimnosti pravých Božích dietok
a stali sa účastnými nebeského požehnania.
Vypros nám milosť,
aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie,
varovali sa od tejto chvíle každého hriechu
a horlivo sa snažili stále viac napredovať 
v pravej čnosti.
Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo,
ale vždy bolo otvorené
a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti,
ktoré by v nás rozohnili božskú lásku
a rbili nás stále hodnejšími večnej koruny,
aby sme raz s tebou,
Nepoškvrnená Panna Trojjediného Boha
mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.


vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre