Aktuálne

Ako vznikla Modlitba za Slovensko

V decembri 1992 ma po Vianociach na Ministerstve kultúry SR navštívil spisovateľ Peter Valo s návrhom, aby sme vznik štátu privítali po kresťansky – modlitbou. Obaja sme uvažovali, kto ju má predniesť: biskup, katolík, evanjelik? 

Vyšiel nám populárny kazateľ, uznávaný autor desiatok kníh Anton Hlinka. Anton ma priateľsky prijal v kláštore saleziánov, kde býval. Bol milo prekvapený, pýtal sa prečo on, ale návrh prijal. Dohodli sme, aby nebola dlhá. 

Na druhý deň, bol už Silvester, boli sme v robote, minister Dušan Slobodník ma zavolal na rozhovor. Oznámil mi, že čosi sa zmenilo, že modlitba nemusí byť. Poveril svojho vodiča, aby zašiel za pátrom a priviezol ho na ministerstvo, že mu to vysvetlí. 

Vodič Hlinku nenašiel, vec ostala úradne nevyriešená. Večer sme boli na Bôriku. Boli tam poslanci, ministri, ľudia, ktorí sa zaslúžili o štátnosť. Nálada bola radostná, aj vínko sa popíjalo, čakali sme polnoc, keď sa stane to, na čo sme dlho čakali. 

Zavolal si ma minister. Zisťoval, či Hlinka dostal odkaz. Odpovedal som, že predsa vodič ho nenašiel, ale páter vie, že sa má dostať k tribúne. 
Opýtal som sa pána ministra, odkiaľ bol pokyn, že modlitba nemusí byť. Nevedel presne, ale mi naznačil, že to prišlo zhora. Tým sa náš rozhovor uzavrel. 

Pred polnocou sme išli na Námestie SNP, moderátor večera Gabo Zelenay zočil Tóna Hlinku pred tribúnou, pozval ho a páter predniesol Modlitbu za Slovensko

Na rozhraní dvoch historických epoch voláme k Tebe, všemohúci Bože,
Otec všetkých národov, aby si bol stále s nami, hneď od samého začiatku,
už pri prvých krokoch.
Po tejto hodine túžili generácie dcér a synov našej slovenskej vlasti.
Samostatnosť, ktorej sme sa dožili, prijímame ako dar Tvojej prozreteľnosti
a pokladáme ho za zmluvu medzi Tebou a obyvateľmi krajiny medzi Tatrami a Dunajom.
Nesmrteľný vládca čias, prebývaj s nami, buď v tejto krajine doma
ako náš prozreteľný Otec a pomocník v každej núdzi.
Daj vládcom tejto krajiny Ducha múdrosti a prezieravosti,
spravodlivosti a nezištnosti, obetavosti a pevnosti,
daj občanom tejto krajiny Ducha bratstva a znášanlivosti,
vzájomnej úcty a pomoci, svornosti a tolerancie.
Buď naším Bohom a my budeme Tvojím ľudom.

vložil: Masima
zdroj: Katolícke noviny

Žiadne komentáre