Aktuálne

Bičovanie Ježiša

Pilát chcel upokojiť zberbu tým, že Ježiša exemplárne potrestá, a dúfal, že ich tým obmäkčí. Prikázal teda zbičovať Ježiša podľa rímskeho zvyku, ale zberba huckaná farizejmi ďalej revala: „Ukrižuj ho!“

Za veľkého kriku a burácania davu viedli Ježiša na námestie. Dotiahli ho k strážnici pretória, kde stál mramorový stĺp so železnými kruhmi a hákmi. Tento stĺp slúžil výhradne na bičovanie odsúdencov. Šiesti kati, ktorí ho mali bičovať, boli egyptského pôvodu. Boli to muži tmavej pleti nízki a zavalití. Boli polonahí a napoly opití, vyzerali ako krvilačná zver. V pohľade mali niečo diabolské. Pri tomto stĺpe už zbičovali na smrť mnohých odsúdencov.

Hoci Spasiteľ nekládol žiaden odpor, mykali ho za laná a kati ho bili a kopali. Strhli z neho posmešné oblečenie, ktoré mu navliekli u Herodesa, a takmer ho sotili na zem. Ježiš sa triasol a chvel pred stĺpom. Sám si opuchnutými a zakrvavenými rukami vyzliekol šaty. Potom sa modlil a na okamih obrátil pohľad k svojej strhanej svätej Matke.

Otočil sa k stĺpu a keďže ho nútili vyzliecť sa celkom donaha, povedal jej: „Odvráť svoj zrak!“ Neviem, či Ježiš naozaj vyslovil tieto slová alebo či to bola len jeho myšlienka, ale pochopila som, že Mária to počula, lebo klesla do náručia svojich spoločníčok.

Kati priviazali Ježišovi ruky k veľkému kovovému kruhu na vrchole stĺpa. Ramená mu vytiahli tak vysoko nad hlavu, že nohami, ktoré mal pevne priviazané k stĺpu, sa takmer nedotýkal zeme.
Dvaja krvilační surovci ho začali bičovať, čím mu spôsobovali nevýslovné muky. Nedokážem podrobne opísať tú hrôzu, ktorú páchali na našom Pánovi.
Prvé dva korbáče, ktorými ho šľahali, boli bielej farby, pravdepodobne boli vyrobené z tvrdého dreva alebo z hovädzích šliach.
Údery bičom mu otvárali rany na chrbte, nohách a ramenách, až franforce kože spolu s krvou ostriekali zem. Ježišov bolestný nárek sa strácal v kriku davu a farizejov, ktorí neprestajne revali: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“

Pilát dal trúbiť na trúbu, aby ich utíšil a mohol ďalej hovoriť. Teraz sa námestím niesli len jeho slová sprevádzané príšerným svišťaním biča a stenaním Pána, ako aj kliatím opitých katov.

Obzvlášť dojímavo znelo vystrašené bľačanie veľkonočných baránkov, ktorých práve kúpali neďaleko odtiaľto, v Ovčom rybníku. Ich nevinné bľačanie splývalo s Ježišovými vzdychmi. Väčšina ľudí udržovala určitý odstup od miesta bičovania, len niektorí prichádzali k stĺpu, aby Pána urážali. Niektorí boli dojatí. Videla som, akoby na nich dopadol svetelný lúč. 

Mladí ničomníci pripravovali pri strážnici nové korbáče, ďalší hľadali tŕňové prútie, z ktorého uplietli tŕňovú korunu. 

Sluhovia veľkňazov podplatili katov a priniesli im džbán plný červenej tekutiny, z ktorého si upíjali, až sa opili. Po štvrť hodine vystriedali katov, ktorí bičovali Ježiša, iní dvaja. Tí sa do Ježiša pustili so slepou krutosťou. Bičovali ho aj tŕňovými korbáčmi, na ktorých boli pripevnené gombíky a ostne. Pod ich údermi striekala krv až na ruky katov. Sväté telo bolo čoskoro pokryté tmavými a červenými fľakmi, krv stekala na zem a Ježiš sa kŕčovito triasol. Zo všetkých strán sa ozýval posmech.

Cez námestie práve prechádzalo množstvo cudzincov na ťavách. Pri pohľade na túto scénu sa im v tvárach odzrkadľovala hrôza a smútok. Medzi týmito cestujúcimi boli niektorí, ktorých pokrstil Ján Krstiteľ, a niektorí, čo počuli Ježišovu reč na vrchu.

Noc bola nezvyčajne chladná a obloha ostala zatiahnutá aj cez deň. Ráno dokonca padal na veľký úžas ľudí ľadovec.

Tretia dvojica katov ho bila s najväčším zápalom. Bičovali ho remeňmi s kovovými hákmi. Ich diabolská zúrivosť sa nezmenšovala. Ježiša odviazali a nanovo priviazali, tentoraz chrbtom k stĺpu. Pán sa už nevládal udržať na nohách, tak ho k stĺpu priviazali povrazmi na prsiach, pod ramenami a pod kolenami. 
Znovu ho začali bičovať. Ježišovo telo bolo jedna rana. Zakrvavenými očami pozeral na svojich katov, akoby ich úpenlivo prosil o milosť. 
Lenže tí na jeho žalostné vzlyky odpovedali ešte väčšou zúrivosťou a jeden z nich ho jemnejším korbáčom švihal po tvári.

Strašné bičovanie trvalo už trištvrte hodiny, keď sa k stĺpu vrhol cudzinec najnižšej triedy, príbuzný slepca, ktorého Ježiš vyliečil, a so zakriveným nožom v ruke rozhorčene zvolal: „Prestaňte! Neubite tohto nevinného človeka až na smrť!“

Využil prekvapenie opitých katov, rýchlo prerezal povrazy zauzlené na druhej strane stĺpa a hneď zmizol v dave. Ježiš padol na zem, do kaluže vlastnej krvi. Kati ho nechali tak a odišli piť. Pán, krvácajúci a pokrytý ranami, ležal na zemi pri stĺpe, keď som videla, ako neďaleko neho prechádzajú dve vyzývavo oblečené pobehlice. Držali sa za ruky a hľadeli na neho s odporom. Ježiš k nim zdvihol boľavú hlavu a rany ho ešte viac zaboleli. Rýchlo sa vzdialili, pričom ich sprevádzali smiech a neslušné reči stráží a drábov.

Počas bičovania som počula modlitbu, ktorou sa Ježiš ponúkol Otcovi ako zmierna obeta za hriechy sveta. Okolo neho stáli plačúci anjeli. Keď Pán ležal na zemi vo svojej krvi, videla som, ako mu anjel vložil do úst lesklý kúsok jedla.

Keď sa kati vrátili, kopancami ho nútili vstať. Ježiš sa plazil k pásu látky, ktorú mal predtým opásanú okolo bokov, ale kati ju so smiechom odkopávali stále ďalej, čím ho nútili zvíjať sa na zemi vo vlastnej krvi a plaziť sa ako červ. Napokon ho donútili vstať, hodili mu na plecia šaty a rýchlo ho postrkovali smerom k strážnici. Do šiat si utrel tvár, z ktorej mu tiekla krv.

Namiesto toho, aby ho viedli stĺporadím, nechali ho prejsť pred veľkňazmi, ktorí len čo ho uvideli, kričali: „Preč s ním!“ a zhnusení sa odvracali.
Voviedli ho do vnútorného dvora strážnice, kde v tom čase neboli žiadni vojaci, ale len otroci a kadejakí lotri. Bičovanie sa skončilo okolo deviatej hodiny ráno.
Keďže ľud sa búril, Pilát povolal vojenské posily z pevnosti Antonia. Vojaci, ktorí boli pri strážnici, robili si z Ježiša posmech.

vložil: Masima
Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Žiadne komentáre