Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Modlitba ruženca za vnútorné uzdravenie

„Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote... Nech je vždy vo vašich rukách ruženec, ako znamenie diablovi, že patríte mne.“ 
Kráľovná Pokoja, Medjugorje, 25. 2. 1991

Radostné tajomstvá ruženca:
1. ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Do Božej uzdravujúcej moci odovzdávam moment vlastného počatia.

2. ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Do Božej uzdravujúcej moci vkladám deväť mesiacov svojho života v lone matky.

3. ktorého si Panna v Betleheme porodila. Svojmu Bohu odovzdávam do uzdravujúcej moci moment môjho príchodu na svet.

4. ktorého si Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala. Božej uzdravujúcej moci odovzdávam svoj život so všetkými sklamaniami a bolesťami, do pätnásteho roku.

5. ktorého si Panna, so svätým Jozefom v chráme našla. Do Božích uzdravujúcich rúk vkladám svoj život od jeho pätnásteho roku po dnešok.

Bolestné tajomstvá ruženca:
1. ktorý sa pre nás krvou potil. Do Božej uzdravujúcej moci vkladám všetky pocity strachu, neistoty, ktoré nosím vo svojom vnútri.

2. ktorý bol pre nás bičovaný. Do Božej uzdravujúcej moci vkladám všetky citové zranenia, ktoré mi v mojom živote spôsobili ľudia svojimi slovami, gestami, skutkami...

3. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. Svojmu Bohu a Jeho uzdravujúcej moci zverujem všetky citové zranenia, ktoré som si zavinil v živote sám, svojou pýchou, neposlušnosťou...

4. ktorý pre nás kríž niesol. Uzdravujúcej moci Boha zverujem zranenia, ktoré mi spôsobili hriechy mojich predkov a ktorých následky musím niesť vo svojom živote. Odovzdávam do Božích rúk tieto hriechy mojich predkov, celý môj rod i mňa samého.

5. ktorý bol pre nás ukrižovaný. Božej uzdravujúcej moci odovzdávam všetky zranenia, ktoré mojej duši spôsobil hnev na Boha a môj vlastný hriech, ktorým som sa vedome staval proti Božím príkazom.

Tajomstvá ruženca Svetla:
1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Prosím Boha, aby moje srdce, v mene Ježiša Krista, zbavil hriechu pýchy.

2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Prosím Boha, aby moje srdce, v mene Ježiša Krista, oslobodil od hriechu hnevu.

3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Prosím Boha, aby moje srdce, v mene Ježiša Krista, oslobodil od hriechu závisti a žiarlivosti.

4. ktorý sa premenil na hore Tábor. Prosím Boha, aby moje srdce, v mene Ježiša Krista, oslobodil od hriechu sebaneprijatia, sebaodmietania a nelásky k sebe samému.

5. ktorý ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Prosím Boha, aby moje srdce, v mene Ježiša Krista, oslobodil od všetkých hriechov nečistoty, žiadostivosti a všetkých telesných závislostí.

Slávnostné tajomstvá ruženca:
1. ktorý slávne zmŕtvych vstal. Prosím Boha, aby mi v Duchu Svätom daroval dar živej viery.

2. ktorý slávne na nebesia vystúpil. Prosím Boha, aby mi v Duchu Svätom daroval dar pravej radosti.

3. ktorý nám Ducha Svätého zoslal. Prosím Boha, aby mi v Duchu Svätom daroval dar opravdivej lásky.

4. ktorý ťa Panna do neba vzal. Prosím Boha, aby v Duchu Svätom, naplnil moje srdce svojím pokojom.

5. ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Prosím Boha, aby moje srdce v Duchu Svätom naplnil skutočnou pokorou.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Info /nielen/ o bohoslužbách