Svätý Charbel o Eucharistii

"Ľudia hľadajú zázraky, aby uverili a uvideli na vlastné oči, chcú posolstvo, aby počuli a vedeli, túžia po konkrétnych cestách, aby po nich kráčali a dosiahli spásy a šťastie. 
Predsa zázrak - to je Eucharistia, 
znamenie - to je kríž, 
posolstvom je evanjelium 
a spása je v cirkvi."


"Najdôležitejším a najväčším zázrakom je Eucharistia, Kristovo Telo, veľkonočný Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, Boh Živý, ktorý vstal z mŕtvych."

"Nehľadaj spásu mimo Kristovu cirkev. Nezaoberaj sa zháňaním zázrakov väčších ako zázrak Eucharistie. Drž sa ďaleko od klamnej mágie, ktorá ťa dovedie k prázdnote."

"Len skrze kríž, cirkev, evanjelium a Eucharistiu sa môžeš stať svätým."

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre