Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Pán Ježiš o svojich kňazoch /4./

- Z knihy Conchita Cabrera de Armida: Sacerdoti di Cristo. Città Nuova -

Naliehavá výzva k transformácii: V srdci kňaza, ktorý sa pretvára vo mňa, sa božské cnosti zdokonaľujú a giganticky rastú, osvecujú jeho srdce ako žiariace reflektory, rozohňujú ich a pozdvihujú od pozemských vecí k veciam duchovným a božským.

Ja, ani ako človek, ani ako Boh, nepotrebujem tieto cnosti, ktoré pramenia pre človeka ako výron božstva, ktoré božstvo samo nepotrebuje. Boh ich však stvoril pre dobro duší ako nevyhnutnú podmienku k spáse. Ale Boh sám nepotrebuje ani vieru, ani nádej, ani lásku, pretože On sám je týmito cnosťami.

Viera je ako taviaci téglik človeka, je to previerka, ktorú Boh ako zvrchovaný Pán určil, aby sa človek podriadil súdu jeho všemohúcnosti a jeho Slovu a vzdával tak úctu jeho božstvu.

Nádej je cnosť, ktorá pozdvihuje: pôsobí, že pohľad duše sa upína k božským veciam, ktoré síce nevidí, ale má istotu, že jedného dňa ich dosiahne. Je to cnosť, ktorá v sebe obsahuje dôveru, ktorá má svoj oporný bod v nebi, aby nelietali nízko, aby sa nenechali zahltiť prachom zeme. Je to cnosť toho, kto trpí, aby vlievala do duše istotu Božej dobroty, ktorá podnecuje k dôvere a pokoju. Je to cnosť, ktorá dodáva odvahu, hlad a smäd po božských veciach, po samotnom Bohu.

Vlastnosťou lásky je, že spája medzi sebou vieru a nádej, miluje slepo a miluje vedome, ale s božským bláznovstvom, so svätou odovzdanosťou, s absolútnym sebadarovaním a s plnou vôľou.
Láska všetko objíma, nadovšetko verí vo všetkom Bohu, ktorému slúži, ktorého vlastní, ktorému patrí, na ktorom závisí, ona miluje a bude milovať v bolesti ako v radosti, až sa úplne stratí v tejto bezodnej hlbine lásky.

Nuž kňaz, ktorý sa pretvorí vo mňa, má tieto cnosti v najvyššom stupni dokonalosti, aký je možný na tomto svete.

A čo mám povedať o daroch, ktorými Duch Svätý obohacuje duše kňazov, keď sú učenliví a poddajní jeho pôsobeniu, ktoré ich pretvára vo mňa? Človek nemá vôbec predstavu o charizmách, ktorými Duch Svätý zdokonaľuje a zdobí dušu kňaza, aby bola odleskom mojej duše, v ktorej Boh uložil všetky svoje tajné poklady, pôvaby so žiariacou božskou veľkomyseľnosťou. Tak odvďačím aj maličké obete pre mňa prinesené.
Žiadam vždy málo, aby som mohol dať veľa, a som to vždy Ja, ktorý skrze toto málo podporujem úsilie duše, aby som potom mohol odmeniť s božskou štedrosťou úsilie a vôľu kňaza, jeho lásku.

Ľudská vôľa je láska a je to práve láska spontánna, ktorá sa mi páči, ktorú požadujem, ktorú hľadám, ktorú nemôžem mať, ak mi ju človek nedaruje.

Ktorý z mojich kňazov, ktorý pozná tieto božské poklady, aké v sebe obsahuje jeho transformácia vo mňa, nevynaloží všetko úsilie, všetok zápal svojej duše, aby ich dosiahol, pokiaľ to záleží na ňom, a to nie zo svojho záujmu, ale z rýdzej lásky, len pre vedomie, že je mojím dlžníkom, ktorý pochopil, že si ho vyvolila moja láska?

Človek by musel byť bez srdca, aby neprijal to, čo zverujem v týchto oznámeniach; jedná sa predsa o hlas Otca, Syna, Brata; hlas Boha, ktorý sa chce navždy spojiť s kňazmi v nevýslovnú jednotu, tú najvyššiu, aká môže existovať na zemi a dokonca aj v nebi: zjednotenie so mnou skrze mňa, účasť na dokonalej Jednote Trojice.

Svoj zámer som vysvetľoval kňazom rôznym spôsobom. Dal som im spoznať moje túžby, moje živé dychtenie po ich dokonalosti. Teraz už zostáva len to, aby načúvali môjmu hlasu a netvárili sa, ako že nepočujú túto láskyplnú výzvu, pretože keď ňou budú opovrhovať, budú mi musieť z toho skladať účty.

Povedal som už, že sa chcem vrátiť na zem, ale mysticky vtelený v mojich svätých kňazoch, v kňazoch, ktorí sú Mária, pretvorení vo mňa. Silou Ducha Svätého chcem obnoviť nielen tvár krajiny, ale aj dezorientované srdcia.

Ja som Vzkriesenie a Život a chcem prísť, aby som znovu prebudil a vytiahol z hrobu nerestí toľko duší mŕtvych skrze hriech.
Chcem prísť, aby som prebudil duše, ktoré zaspali a zleniveli pod narkotikami zmyselnosti a nerestí.Chcem vykúpiť, chcem spasiť, chcem, aby svet našiel nový rozlet, aby božské cnosti, v mnohých dušiach vyhasnuté, sa vrátili a osvetľovali cestu, ktorá vedie k nebu.
Nuž všetko to, čo chcem urobiť s dušami, chcem urobiť predovšetkým v mnohých mojich kňazoch, ktorí sú v stave, že utekajú z mojej náruče, ba čo viac, z môjho Srdca, aby sa zatratili.

Ale nie! Môj hlas je hlasom lásky, milosrdenstva a odpustenia: je to hlas Otca, Matky, Ježiša Boha a Človeka, ktorý nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Sú to výrazy bolesti Ježiša, ktorý narieka, ktorý plače nad nešťastnou situáciou mnohých kňazov, bolesti, ktorá chce roztrhnúť svoje útroby a v nich ich ukryť, vyliečiť ich rany a zachrániť ich. To je to, čo chce tvoj Ježiš.

Proste Ducha Svätého, aby sa dotkol týchto kňazských sŕdc, aby ich do mňa vložil, aby mi ich vrátil čisté, očistené, posvätené, aby som utíšil svoj smäd Človeka-Boha a aby som ich obetoval Otcovi, ktorý čaká na túto spásnu obnovu a naliehavo žiada, a ktoré mu chcem z celej duše darovať. (CC 50, 359–367)

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]