Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /2./

Kňazská dôstojnosť, 29. júla 1975
Synu, kňaz patrí Mne; patrí Mi každé telo, patria Mi všetci ľudia, ale kňazi Mi náležia iným, zvláštnym spôsobom.
Ty, syn môj, náležíš Mi skrze stvorenie, náležíš Mi skrze vykúpenie, náležíš Mi skrze povolanie, náležíš Mi skrze znovunabytie. Tak tomu skutočne je. Si teda moje vlastníctvo a ako moje vlastníctvo máš uskutočňovať cieľ stvorenia, cieľ vykúpenia, cieľ povolania, a to jediným možným spôsobom: tým, že sa úplne odovzdáš mojej vôli.
K tomu som ťa povolal: nie ty si si vyvolil Mňa, ale Ja som si vyvolil teba. Vyvolil som si ťa, aby som ťa urobil svojím služobníkom, aby som z teba urobil druhého Seba.
Nie sú to len slová, ale je to veľká skutočnosť: Kňaz - druhý Kristus.
Len svätci mali správne nazeranie kňazskej veľkosti. Mnoho mojich služobníkov je veľmi vzdialených od tejto božskej skutočnosti: nemajú jasno o službe, ktorej sa zúčastňujú.

Moji kňazi by si mali byť zodpovedne vedomí svojej kňazskej dôstojnosti a podľa toho konať vo dne v noci, prispôsobiť tomu každú ašpiráciu, všetku energiu, všetku námahu a každé utrpenie.
Tak to robili mnohí svätí kňazi: všetci kňazi sú povinní byť svätí! K tomu som si ich vyvolil, aby sa posväcovali, aby sa úplne darovali Mne, pretože sú moji, pretože Mi patria z toľkých dôvodov a tiež preto, aby som ich mohol darovať bez výhrad bratom.

Ale čo robia moji služobníci? Starajú sa o svoje záujmy (často zamaskované, ale vždy len ich záujmy), nie o moje záujmy, a moje záujmy sú duše. Sýtia sa a hladujú po pozemských veciach.

Povedal som, že sa starajú o svoje záujmy: lepšie by bolo povedať o pseudozáujmy. Ich skutočný záujem má byť len jeden: "Boh", Božia sláva a spása duší, všetko ostatné je k ničomu. S úplnou samozrejmosťou blúdia v hmle a v temnotách, nepoznávajú sami seba. Nevedia už, kým sú, nevedia, kam idú. Nevadí im, že vôbec neusilujú o duše!
Duša sa nezachraňuje na plážach, kde vládne Satan, kde spolu so synmi temnoty zápasí o nehanebnosť, nečistotu a zlo. Duša sa nezachraňuje čítaním kadejakých kníh, ktoré otravujú a znepokojujú dušu. Duša sa nezachraňuje tak, že sa zaháňa viera. 
Moji služobníci sa zmaterializovali. Ako ďaleko sú títo moji služobníci od Stredu milosti, od môjho milosrdného Srdca! Ako veľmi som trpel pre Judáša, ktorý sa staval proti mojej láske; keď som trpel pre Judáša, viac než pre zradu, ktorú na Mne spáchal, trpel som pre záhubu jeho duše.
Ako veľmi trpím pre mnoho mojich kňazov, ktorí zrádzajú božské poslanie, zahnívajú a s nimi mnoho duší.

Syn môj, žiadny kňaz nepríde do neba sám, ani sám nepadne do pekla. Kto sa usiluje o spásu kňaza, usiluje o spásu mnohých ďalších duší. Aký strašný je to zvrat úžasnej božskej skutočnosti: z druhého Krista dravý vlk, ktorý pustoší stádo; z anjela svetla anjel temnosti; zo služobníka a Božieho vyslanca zradca stvorenia, vykúpenia i povolania.

"Nenazývam vás sluhami, ale priateľmi." Z Božieho priateľa sa stal spolupracovník Satana, ktorý z môjho milosrdného Srdca vytrháva duše. Nie je to to najhoršie zlo, aké môže spáchať človek a môj služobník? To zachádza tak ďaleko?

Syn môj, kto sa krôčik po krôčiku vzďaľuje od prameňa svetla, ocitne sa najskôr v tieni a potom v tme; kto sa krôčik po krôčiku vzďaľuje od prameňa tepla (lásky), tomu do duše preniká chlad a potom ľad, je necitlivý ku každému môjmu volaniu. Treba sa spojiť so Mnou, stále intímnejšie a hlbšie, tak ako je moja Matka spojená v obeti so Mnou. Preto sa nesmieš čudovať, že ťa žiadam s takou naliehavosťou: Jeden úkon viery, úkon nádeje, úkon lásky a odovzdanosti Mi odčiňuje urážky, nespravodlivosti a svätokrádeže, ku ktorým ustavične dochádza.

Chcem pritiahnuť k sebe duše, ktoré milujem s takou silou a nekonečnou mocou lásky. Chcem ich pripútať a pozdvihnúť k sebe: to je dôvod, prečo žiadam, aby sa Mi úplne odovzdali a uskutočňovali moju vôľu podľa príkladu mojej a vašej Matky.
Chcem, aby tieto duše boli pozdvihované ku Mne vo dne v noci až k jednote, ktorá sa má zmeniť v dokonalom spoločenstve.
Deje sa tak, keď láska ku Mne je naozajstná, veľká, horúca. Tiahnutie ku Mne úkonmi viery, nádeje a lásky, dôvery a sebaobetovania sa musí stať akoby druhou prirodzenosťou, potrebou, podstatnou nevyhnutnosťou, tak ako milujúci tiahne k tomu, koho miluje. Teda tak, ako nie je možné žiť bez dýchania, tak nebude možné žiť bezo Mňa.

Synu, o to žiadam: 
nezabúdaj, že som Láska, 
Láska večná, nestvorená, 
ktorá Mňa stále pudí za vami. 
Mám právo, aby ste Ma milovali, pretože som Láska, 
pretože z lásky som vás stvoril, 
z lásky som vás vykúpil, 
z lásky som vás vopred vyvolil 
a z lásky som vás získal.


Synu, vstaň a na kolenách napíš, august 1975
Celé ľudské dejiny sú obsiahnuté v dvoch skutočnostiach: Prvá je stvorenie človeka a jeho odmietnutie Boha. Toto odmietnutie predstavuje strašnú katastrofu, gigantickú ťarchu, ktorej ničivé dôsledky sa trvale prejavujú počas stáročí až do konca časov.
Ľudia hnaní temnými a tajomnými silami pekla, úplnej materializácie, nemajú predstavu o tejto nesmiernej tragédii, ktorá postihla ľudskú prirodzenosť, smrteľne ju zranila, zmrzačila a zbavila úžasných darov, s ktorými bola stvorená.
Ľudia nemajú pojem o tejto nesmiernej tragédii, ktorej obeťou sa stali a ktorou sú osobne aj spoločensky postihnutí.
Vojny a revolúcie, epidémie, záplavy a zemetrasenia, Kataklyzma, bolesti, choroby majú svoj pôvod práve tu. Čím však sú jednotlivé ľudské udalosti v porovnaní s tragédiou, pre ktorú bolo celé ľudstvo naveky zavrhnuté?

Druhá udalosť, ktorá v sebe sústreďuje celé ľudské dejiny, je tajomstvo vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania Slova. Dielo božskej Trojice, ktoré chcela sama Trojica ako účinnú odpoveď smerujúcu k obmedzeniu Satanovho ničivého diela a ako protiváhu a výkupné za ľudstvo, aby bolo vyslobodené z moci Zlého. Len Boh mohol vykonať podobné dielo vykúpenia.
Ošklivosť tejto zvrátenej generácie spočíva v tom, že ignoruje a chce ignorovať vznešené tajomstvo spásy, skrze ktoré sa prejavila nekonečná Božia láska k ľuďom.
Syn môj, mohol som podať väčšie svedectvo o spáse ľudí, než bolo moje vtelenie, smrť a zmŕtvychvstanie? 
Mohol som dať väčšie svedectvo, ako je trvalé sprítomnenie tohoto tajomstva Kríža skrze obetu svätej omše?
Môže existovať niečo porovnateľného v dejinách všetkých národov sveta?
Dôkazy pre vieru? Nemajú o ne záujem! Dal som ich toľko.
Eucharistické zázraky? Koľko som ich vykonal v minulosti aj v prítomnosti!

Syn môj, nechcú veriť, majú strach, že by museli veriť. Je to gigantický konflikt. Odmietania Boha, ktorý je nekonečná Láska, je hriech ťažší ako všetky ostatné ľudské činy.
Nádoba je plná a preteká; len moja trpezlivosť a veľkodušnosť, modlitby dobrých, orodovania mojej Matky, cnosti svätcov zadržujú zásah božskej spravodlivosti.
Táto generácia materialistov nemá predstavu o zásluhách a veľkých skutočnostiach, v ktorých sa sústreďujú dejiny ľudského rodu, a ak ich má, sú to len matné a zmätené predstavy.
Dnešní ľudia nevedia, že sú stredom obrovskej obete a konfliktu. Ľudia sú vtiahnutí do tohto strašného stretu medzi svetlom a temnotou, životom a večnou smrťou, medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a bludom, medzi spásou a zatratením.
Táto zvrátená generácia sa ani nezaujíma o to, aby spoznala Boha Stvoriteľa, Slovo, ktoré sa vtelilo ako Spasiteľ, a Ducha Posvätiteľa, ktorí sa usilujú vytrhnúť ju zo skazy a večnej záhuby.
Materialistickí ľudia ignorovali a ďalej ignorujú zásahy mojej a vašej Matky. Ignorovali aj moje zásahy. Aj moji služobníci majú strach a hanbia sa o nich hovoriť.
Ľudia tohto zvráteného storočia odmietajú krištáľovú vodu pravdy. Radšej sa napájajú otrávenými vodami korupcie, senzualitou a rozkošou, a strácajú dokonca pojem o zlu a dobru, poznatky, ktoré som vložil do ich ľudskej prirodzenosti. Syn môj, som veľmi znechutený. Ako dlho chcú zneužívať moju trpezlivosť?

To je dôvod, prečo ťa žiadam o úkony lásky, prečo ťa žiadam o modlitbu. Nenechaj uplynúť ani jednu hodinu bez toho, aby si pozdvihol ku Mne dušu v úkone viery, nádeje, lásky, ľútosti, pokory a zadosťučinenia. Daruješ Mi tak trochu radosti, neodmietaj svojmu Ježišovi tu trochu radosti! Miluj Ma, syn môj. Žehnám ti a s tebou žehnám všetkým, ktorí sú tí drahí a za ktorých sa modlíš.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]