Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /4./

Priatelia a spoluvykupitelia, 26. augusta 1975
Ako som ti povedal, Mne patrí všetko: viditeľné i neviditeľné. Všetci a všetko Mi patrí, všetko je stvorené skrze Mňa a bezo Mňa nevzniklo nič z toho, čo existuje. Ale ako som ti už povedal, zvláštnym spôsobom Mi patria kňazi.

Kňazi sú moji spoluvykupitelia: obdarení tajomnou nadprirodzenou mocou, musia udržiavať ku Mne vzťah zvláštnej dôvernosti. Nenazývam ich služobníkmi, ale priateľmi.

Syn môj, je málo kňazov, ktorí pochopili váhu tohto vzťahu, môjho skutočného priateľstva. Je preto málo tých kňazov, ktorí sú si vedomí zodpovednosti a nutnosti byť nezastupiteľne solidárny vo viere a v láske, aká má panovať medzi Mnou, Majstrom a Vykupiteľom, a mojimi priateľmi spoluvykupiteľmi.

Je málo tých, ktorí pochopili, že medzi Mnou a nimi musí byť vzájomná výmena síl a energie. Ja sa im darujem úplne a bezvýhradne a oni by sa mali úplne a bezvýhradne darovať Mne. Keď táto absolútne nenahraditeľná a podstatná vzájomná výmena schádza, moji služobníci sú duchovne mŕtvi. Tá smrť je hniloba, ktorá infikuje a hubí duše. Mnohí si nie sú vedomí dôsledkov, ktoré z toho plynú.
Tým, že je prerušená životná miazga, z môjho služobníka, priateľa a spoluvykupiteľa sa stáva spojenec Satana, stáva sa tým, čím je démon, a plní skutky démonov.

Necitlivosť mnohých mojich služobníkov k pohoršeniu odmietania Boha, k všeobecnému odpadlíctvu, pasivita, s akou sa prizerajú strate toľkých duší, sú skutočne drásavou ranou môjho milosrdného Srdca.
Ty Mi namietneš, že mnohí sú v pohybe. Zmietajú sa, ale nepohybujú sa správnym smerom. Keby aspoň pociťovali potrebu prosiť Ma o obrátenie, ktoré neodopieram nikomu, kto Ma o to žiada s pocitom živej viery a úprimnej pokory.

Je pravda, že sú ešte svätí kňazi, ale je ich málo. Chýbajú správni spovedníci a duchovní vodcovia.

Syn môj, keby som ti mohol dať pochopiť do hĺbky, koľko to duší sotva ešte živých živorí ako choré rastliny; žltnú pre nedostatok osvieteného duchovného vedenia. Dokonca aj v kláštoroch medzi zasvätenými dušami schádza účinné duchovné vedenie. Sú tu duše, ktoré, keby boli dobre vedené, dosahovali by najvyšších vrcholov svätosti.

Kto nemiluje, zostáva v smrti. Mnoho mojich kňazov je v smrti, pretože Ma nemilujú, pretože Ma nechceli spoznať. Svätý Ján hovorí: "Do vlastného prišiel, ale svoji ho neprijali." Ale to, že Ma do svojho srdca neprijímajú moji vyvolení, to je nesmierny hriech.

Keď sa na lásku odpovedá chladom a nespravodlivosťou, je to veľká rana  ustavične zasadzovaná môjmu milosrdnému Srdcu.

Bol som odmietnutý, ešte keď som bol v materskom lone, a som vyháňaný preč od mojich služobníkov, ktorých som si vyvolil z nekonečnej lásky.

Dôstojnosťou a mocou som svojich kňazov postavil vyššie než samotné šíky anjelov. Vydal som sa ich ľubovôli. Udelil som im božskú moc odpúšťať hriechy, premieňať chlieb a víno v moje Telo a Krv, Dušu a Božstvo. Kto mohol predpokladať, že to zájde až tak ďaleko?

Syn môj, miluj Ma veľa, odčiňuj túto strašnú nevďačnosť: daruj Mi sám seba, so všetkým, čo máš, so všetkým, čo si. Odčiňuj, synu, odčiňuj za tých nespočetných Judášov, ktorí Ma denne zrádzajú.

Moji služobníci tápu v temnotách, hriešne ignorujú to, komu vychádzajú v ústrety. Neprijali s vedomou zodpovednosťou tak početné zásahy mojej Matky. Mali s neporovnateľnou jasnosťou vzdelať veriacich. 
Ale kdeže! Predsudky, pýcha, ľudské ohľady, nevera ich zaslepili. Aké je to krvácanie zasvätených duší!
Koľko je to stále Judášov!
Koľko krvi, koľko krvi bolo preliatej ... Koľko času mali a koľkých udalostiam boli prítomní! Španielska revolúcia, prenasledovanie v komunistických krajinách, neposlúžilo to k ničomu, alebo len veľmi málo. Kríza viery ich zmaterializovala do tej miery, že nejeden z nich dokonca stratil kresťanský zmysel života.
Ako môžu títo moji kňazi, ktorých cez to všetko chcem zachrániť, brániť duše proti Satanovi, ak sa stali diablovými návnadami?
Ignorovali opakované výzvy môjho Zástupcu na zemi. Nemilovali môjho Zástupca - tak ako by mohli vychovávať duše k láske k môjmu námestníkovi, mojej láske!

Synu, aká je to spúšť! Modli sa, naprávaj, prijímaj utrpenie za spásu týchto mojich služobníkov. Žehnám ti, syn môj, miluj Ma!

Mlčať a obetovať, 27. augusta 1975
Syn môj, opakujem ti to druhýkrát: snaž sa o tom presvedčiť a nepochybuj. Keď sa modlíš, keď píšeš to, čo ti hovorím, Satan robí všetko, aby ťa rušil a odviedol ťa od tvojej práci, aby ťa urobil netrpezlivým, a ak sa mu to podarí, namysleným.
Satan má hriech pýchy: je v pýche a zotrvá v nej naveky. Treba ho porážať opačnou cnosťou: pokorou.
Keby si dnes večer namiesto toho, aby si podliehal netrpezlivosti, uskutočnil v úkone pokory "mlčať, prijať, trpieť, obetovať", porazil by si Satana umŕtvením svojho "ja".
"Ja" je pýcha a Satan, nahnevaný a pokorený, by čoskoro pustil svoju korisť. V tomto prípade korisťou si bol ty, pretože on mieril na teba a poslúžil si osobou X.
Povedal som "pokorený", pretože nič ho tak neumŕtvuje ako úkon pokory. Hanba, že je porážaný od človeka, ktorý je prirodzenosťou nižší ako on, ho hnevá a zraňuje.

Aké nehorázne chyby (materializácie, a teda zaslepenie v mene svojej osobnosti, tj. vlastného "ja", nádoby pýchy, prázdnoty a predsudkov) robia tí, ktorí podporujú a živia tieto vášne, sekundujú Satanovi v jeho Pustošiacej činnosti v dušiach.

Knieža lži predstavuje ako silu to, čo je v skutočnosti slabosť, a ako slabosť to, čo je sila; týmto spôsobom je mnoho duší zvrhnutých do záhuby.

Ty, synu, sa môžeš priamo svojou rukou dotýkať lenivosti a vidieť hlúposť tých, ktorí sa tak ľahko nechajú polapiť do pasce. A pritom nechýbalo moje varovanie, nechýbal príklad môj a mojej aj vašej Matky, príklady svätcov.

Nepovedal som vám: "Učte sa odo Mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom"? Oplatí sa vynaložiť viac sily a umŕtvovať vlastné ja, než podniknúť čokoľvek iného. Satan má hriech pýchy, pýchy, ktorou naočkoval človeka, aby hrešil; víťazstvom človeka je poraziť Satana mocnou zbraňou účinnej pokory. Pokora je základná cnosť, bez nej nie je žiadneho duchovného pokroku, bez nej nie je možné budovať Božie kráľovstvo v dušiach. Premýšľaj, rozjímaj, uvažuj, aká veľká je táto cnosť.

Satan sa bojí pokorných, pretože pokorní ho vždy porážajú.

Syn môj, tvoj Ježiš, nekonečný oceán Lásky, je nasýtený láskou, ale ľudia sú zaťažení hmotou, do ktorej sa ponorili, sú neschopní Ma teraz vidieť a pochopiť, a ešte menej sú schopní Ma milovať.

Miluj Ma, synu, miluj Ma za nespočetných kresťanov, za toľko, toľko kňazov, ktorí Ma nemilujú, za zmaterializovaných profesionálov hodnôt môjho vykúpenia. Žehnám ti.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]