Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /5./

Láska a nenávisť, 9. septembra 1975
Syn môj, Ja som Láska, ktorá svojou prirodzenosťou tiahne k jednote. Satan je nenávisť, nenávisť zrodená z pýchy, ktorá vedie k rozdeleniu. Z lásky pramení pokora, z Luciferovej vzbury sa rodí nenávisť.
Ľudstvo po svojom páde poznalo Božiu lásku, ktorú Boh na nich vylieva; rovnako tak spoznáva diablovu nenávisť: prvý, kto sa ňou nakazil, bol Kain, jej prvá obeť. 
Nenávisť je strašná nevoľnosť, ktorá núti k zvracaniu. Beda ľuďom, ktorí nie sú schopní sa z nej vyliečiť. Boh zachraňuje ľudí dobrej vôle, ktorí majú lásku. Diabol ich vedie do záhuby nenávisťou a rozdelením.
Boh človeka pretvára; poľudšťuje divocha a robí ho kresťanom a Božím dieťaťom, pozdvihuje ho k svojej božskej prirodzenosti. Sú "spoluúčastníkmi Božej prirodzenosti". 

Tiež Lucifer sa snaží pretvárať človeka v démona pýchy, nenávisti a vzbury.

Vzácnymi plodmi Božej lásky je viera, nádej a láska. Z nej vychádzajú úcta a osobná a sociálna sloboda, zmysel pre spravodlivosť, ktorý zjednocuje a zbratruje ľudí a robí pozemské putovanie pokojnejším a vytúženějším.

Z pýchy, z nenávisti a rozdelenia sa rodia osobné aj sociálne nespravodlivosti, otroctvo, zneužívanie, utláčanie, ktoré poburuje jednotlivca i národy až k zúfalstvu.

Plodom viery, nádeje a lásky je pokoj vo svedomí, v rodinách, mier medzi národmi, plodom sú svätci a spravodliví, dobrí ľudia, ktorí podporujú rozkvet dobra, a umenie, ktoré nerozvracia, ale pomáha človeku v jeho prístupe k dobru, kráse a pravde.
Plody nenávisti, pýchy a rozdelenia sú násilie, vojny, ponižovanie ľudskej dôstojnosti, korupcie vo všetkých oblastiach, zvrátenosti v umení, pornografia a zmyselnosť.

To všetko, syn môj, je zrejmé a jasné. Skúsenosti súčasné i dávne to potvrdzujú, ale ľudia sú náchylní k zabúdaniu. Je to, ako by na ľudstvo padol závoj hustej hmly, pre ktorú tápe v stále hustejšie tme. V tejto tme sa potácajú tiež mnohí moji kňazi. Aká je to škoda a nebezpečenstvo pre spásu toľkých duší, je ľahké si predstaviť.

Nedokážeš pochopiť a pojať nesmierne množstvo zla, ktorým trpí moja Cirkev. Rozdelenie, nevraživosti, dokonca nenávisť. Rozdelenie vo farnostiach, rozdelenie a rôznenie v rádoch a v náboženských kongregáciách, v konvikte; otvorené vzbury drásajú moje mystické Telo.

Blatistý potok vyrazil z pekla na zem, kvasiace zvratky herézy, obscénností a škandálov, násilie, nespravodlivostí súkromných i verejných pôsobí hanbu aj medzi zasvätenými dušami.

Ľudia dnešnej doby nie sú o nič lepší ako ľudia preddiluviální. Dnešné mestá nie sú lepšie ako Sodoma a Gomora. Nič neboli platné početné volania, nič nepomohli početné zásahy mojej Matky. Nič nepomohli čiastkové tresty. Ľudia tohto veku navŕšili mieru, zatvrdili svoje srdcia v neprávosti a bol by už na nich dopadol všeobecný trest, keby nebolo zásahu mojej a vašej Matky, keby sa nevložila medzi vás a Božiu spravodlivosť. A keby tu nebolo duší, ktoré sa dávajú v obeť, duší odvážnych, veľkodušných, hrdinských, ktoré sa obetujú ako živé lampy, ktoré horia pred mojimi oltármi ...

Obyvatelia skazeného mesta uverili a dali sa na pokánie po výstražných výzvach proroka, a tak boli zachránení. Ale ľudia tejto zvrátenej generácie, ktorá odmieta Boha, neujdú trestom Božej spravodlivosti.


Áno, spravodliví zbadá, že Boh je verný vo svojich zasľúbeniach; uvidí, ako môj Otec aj napriek svojej spravodlivosť dá zažiariť svojmu plánu lásky pre spásu ľudstva a mojej Cirkvi.

Žehnám ti, syn môj. Miluj Ma a obetuj Mi svoje utrpenie. Pamätaj, že moje milosrdné Srdce je nevyčerpateľné vo svojich pokladoch a horí túžbou, aby ich mohlo rozdávať.


Obliekajú sa ako do montérok, 11. septembra 1975
Vraciam sa, synu, k rozhovoru, ktorý som už začal, ale ku ktorému treba stále obracať vašu myseľ, aby ste o ňom premýšľali a rozjímali, a premýšľali aj rozjímali stále znovu. 
Mám na mysli obnovu svätej obeti Kríža, ustavične sprítomňovanej vo svätej omši. 
Ty vieš, ako málo je kňazov, ktorí pristupujú k oltáru, aby vykonali obrad trikrát svätý, s duchom viery a potrebných milostí.
Nehovoríme o tých, ktorí svätokrádežne znesväcujú moje Telo, moju Krv, a nie je ich málo. Hovoríme zatiaľ o tých, ktorí sa chystajú obliecť posvätné rúcha a robia tak s mentalitou robotníkov, ktorí skôr než začnú svoju každodennú prácu, oblečú si montérky a tárajú pritom o všetkom možnom.
Bez myšlienky uzobranosti pristupujú k sláveniu posvätného obradu, zatiaľ čo ich myseľ je u úplne iných vecí. Dospejú k premeneniu a sú na hony vzdialení od vedomia, že v ich rukách sa opakuje zázrak, v ktorom sa vteľuje JA, Božie Slovo.
"A Slovo sa telom stalo ..."
Nie sú si vedomí, že vo svojich rukách v tom okamihu vyvolávajú okamžitý zásah Najsvätejšej Trojice.

Moja Matka svojim "fiat" vyvolala simultánny zásah:
- môjho Otca, ktorý v nej stvoril ľudskú dušu Slova;
- Mňa, Slova, ktoré sa spojilo s dušou stvorenou Otcom;
- Ducha Svätého, účinnej príčiny môjho panenského počatia v najčistejšom lone Máriinom.

Od toho okamihu som bol pravý Boh a pravý človek. V rukách celebrujúceho kňaza sa v okamihu premenenia reálne obnovuje tajomstvo vtelenia. A na to myslí len málo mojich kňazov.

Keď nie je prítomná viera, ono prežívané presvedčenie, celebrujúci kňaz vykonáva tento svätý úkon ako robotník, ktorý odvádza svoju prácu. Kňaz sa stáva remeselníkom, nič viac. Na jeho tvári sa neobjaví sebemenšie znamenie jeho skrúšenosti a uzobranosti. A s rovnakou nechutnou ľahostajnosťou pokračuje až do konca, až k prijímaniu, kedy Ma núti, aby som podstúpil strašné utrpenie Kríža.

Syn môj, nič nezraňuje moje milosrdné Srdce krutejšie ako apatické správanie mojich kňazov, než hrubá urážka tých, ktorí so Mnou takto zaobchádzajú. Moja Láska sa vzpiera proti takejto bariére chladu a ľahostajnosti. Láska je odmietaná napriek všetkým milostiam, ktoré zdarma udeľuje a ktoré by vôbec nemusela dávať.
Nebudem zachádzať do podrobností, aby som ti líčil všetky netaktnosť a trúfalosti, ktoré si dovoľujú voči Mne a ktoré by si nedovolili voči osobám tohto sveta, ktorým hovoria dôležité. Voči Mne je dovolené všetko ...
Pozerajú sa na Mňa ako na prázdnu a vzdialenú historickú spomienku, a celkom hriešne ignorujú živú skutočnosť, ktorej sú sami dôležitou súčasťou. Aj keď teoreticky pripúšťajú, že svätá omšová obeť je to isté ako obeť Kríža, prakticky to popierajú svojím správaním, ktoré prezrádza neprítomnosť viery, nádeje a lásky.

Synu, aký nekonečný oceán biedy, profanácie, zrady a duchovnej temnoty! Keby moji kňazi boli všetci oživení pravou vierou, horúcou láskou, keď Ma držia v rukách, aké rieky milosti by mohli vyťažiť z môjho milosrdného Srdca pre seba a pre duše, pre ktoré majú byť pastieri!

Prečo je tak veľa kňazov tak vzdialených a tak zatvrdilých, prečo tak vzdorujú mojim výzvam na obrátenie?
Pýcha, predsudky, prázdnota, nečistota! Koľko ich prepadá záhube, spoluvykupitelia! Ako krutým utrpením je ich peklo!
Boli rozdávateľmi plodov vykúpenia. Oni, najmilovanejší priatelia, Ma nechceli poznať, ich dielo v mojom mystickom tele sa stalo sterilným, pretože uhasili vieru vo svojich srdciach, odmietli nasledovať Ma na ceste kríža, zrušili jednotu s mojím mystickým Telom.

Synu, budeš udivený naliehavosťou, s akou sa vraciam k týmto otázkam. Je potrebné postaviť do správneho svetla túto tak bolestnú situáciu, pretože až lavína začne svoje ničivé dielo, až spoznáte prísnosť spravodlivosti môjho Otca, uznáte jasne, že vám nechýbali napomenutia, zásahy a výzvy, ktoré mnohí nechceli počuť. Treba zachrániť kresťanstvo od nepopísateľného zla, ktoré ich čaká.
Je potrebné, aby ste vedeli, najmä tí dobrí, že Otec, aj keď je prísny vo svojej spravodlivosti, je tiež vždy uchopený milosrdenstvom, pretože Boh je láska. Boh nechce smrť hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil.

Ak ľudia a zvlášť mnohí kňazi neprijmú opakované varovania a výzvy k obráteniu, keď si nevezmú poučenie z čiastkových trestov, dopustených, aby pripomenuli skutočnosť, dopadne na nich Boží hnev. Vymazali Boha zo svojho srdca. Vo svojom nerozume hovoria, že Boh nie je, ale Boh vymaže z povrchu zeme ich šialenstvo a ich pýchu.

Synu, modli sa a Vyzývajte k modlitbe. Lavína je v pohybe!

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]