Aktuálne

Modlitby k Duchu Svätému II.

Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, 
ktorý od večnosti rovnako pochádzaš od Otca i Syna. 
Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, 
ktorý si zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, 
ktorý neomylne spravuješ katolícku Cirkev od jej počiatku 
a nás skrze sväté sviatosti posilňuješ. 
Ďakujem Ti za tú milosť, 
že si ma učinil vyznávačom pravej viery, 
bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. 
Ďakujem Ti za tie milosti, 
ktoré si mi udelil pri svätom krste 
a pri ostatných sviatostiach. 
Nevzdiaľuj sa odo mňa, môj Utešiteľ 
a chráň ma od každého hriechu. 
Udeľ mi svojich sedem darov: 
dar múdrosti, rozumu, rady, 
sily, poznania, nábožnosti 
a bázne voči Bohu.

Prosíme Ťa, Pane, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého, 
aby milostivo očistila naše srdcia a zachránila nás od všetkého zla. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, ktorý si srdcia veriacich naplnil svojím Duchom, 
daj, nech v jednote s Duchom Svätým, myslíme na dobro 
a nech sa radujeme z jeho útechy. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti,
aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,
o dar Rozumu,
aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,
o dar Poznania,
aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,
o dar Rady,
aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,
o dar Sily,
aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,
o dar Nábožnosti,
aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,
o dar Bázne voči Bohu,
aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.
/modlitba, ktorú sa Karol Wojtyla modlil celý život/


Príď, Duchu Svätý,
premeň naše vnútorné napätie na svätú slobodu,
premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň náš strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,
premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,
premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.
Vyrovnaj naše krivé cesty.
Vyplň našu prázdnotu.
Očisť nás od pýchy.
Prehĺb našu pokoru.
Rozpáľ v nás lásku.
Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,
aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil
a boli šťastní pri tvojom slove:
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Amen.

vložil: Masima

Žiadne komentáre