Prosby k svätému Jozefovi

Svätý Jozef,
ochranca Cirkvi, 
chráň Svätého otca, biskupov a kňazov, 
zachovaj ich všetkých v pravej viere a v jednote.

Svätý Jozef,
otcovský strážca Svätej Rodiny,
chráň naše rodiny a obdar ich vzájomnou láskou 
a domácim pokojom
pomáhaj všetkým v úzkostiach, núdzach a starostiach
a pri výchove detí.

Svätý Jozef,
postrach zlých duchov, 
zabráň im v prístupe do našich rodín a spoločenstiev, 
aby žiadna duša našich drahých nebola stratená.

Svätý Jozef,
vzor a ochranca robotníkov, 
zachráň ich a ich rodiny od všetkých nebezpečenstiev 
a ohrození dnešnej doby; 
pomáhaj im a prihováraj sa za nich.

Svätý Jozef,
ochranca panien, vdov a sirôt,
pomáhaj im vo všetkých záležitostiach duše i tela.

Svätý Jozef,
patrón umierajúcich, 
pomáhaj všetkým, ktorí dnes zomrú,
a raz tiež nám, 
aby sa všetkým dostalo šťastnej hodinky smrti.

Svätý Jozef,
príhovorca za duše zomrelých,
poteš ich v ich súžení 
a priveď čoskoro k blaženému videniu na Boha.

Svätý Jozef,
prosíme ťa, buď naším otcom a ochrancom, 
vodcom a pomocníkom,
aby sme všetci obstáli v súčasnom boji proti hroziacemu zlu 
a dosiahli večnej blaženosti. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre