Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /7./

Som uprostred vás - 18. septembra 1975

Synu, v predchádzajúcich rozhovoroch nechýbali upozornenia na moju prítomnosť medzi vami. Dnes mám v úmysle obrátiť tvoju pozornosť k tejto božskej skutočnosti, z ktorej je možné získať neoceniteľné dary ako v reholi večného života, tak aj dobrá materiálne a pozemské.

Ja, Ježiš, večné Božie Slovo, od večnosti plodené Otcom, som sa v plnosti času vtelil v lone Panny Márie, moje najsvätejšej a vašej milosrdnej Matky, a som slávne prítomný po Božej pravici v sláve raja. Som reálne prítomný s Telom, Krvou, Dušou a Božstvom vo všetkých posvätených Hostiách sveta; som medzi vami až do skonania vekov. Ako je to možné, že mnohí sa vôbec nepýtajú na dôvod tejto mojej prítomnosti medzi ľuďmi? Prečo som chcel prebývať medzi ľuďmi, hoci dobre viem, akého zaobchádzania sa Mi tu dostane?
Aj keď nenávisť, urážky, krivdy, chlad neschádzajú, nebudú schádzať nikdy ani veľkodušnej duši, ktoré Mi odčiňujú zlo bezbožných.
Na dôvod mojej prítomnosti vo svete mám jedinú odpoveď, syn môj: Láska.

Ako uskutočňujem svoju prítomnosť v mystickom tele? Predovšetkým darom svojho slova. Zveril som Cirkvi dedičstvo, duchovný poklad môjho slova, slova života a pravdy. Chránil som tento poklad s pomocou Ducha Svätého. Ja som Pravda, Cesta, ktorú môže moja Cirkev ukázať bezpečne všetkým dušiam bez tieňa pochybností.
Útoky proti Mne, Božiemu Slovu, boli v priebehu storočí ustavičné a ostré. Heretici, lžiučitelia a klamári, štvaní bez prestania Zlým, robili všetko, aby vymazali z povrchu zeme Mňa, Cestu, Pravdu, Život, Mňa, Božie Slovo.Ale márne.V tomto materialistickom storočí nevynechali žiadny prostriedok, žiadny pokus, len aby Ma zničili: sekty, bezbožné strany, otrávené prúdy zvrátenej filozofie a ničitelia všetkých vznešených duchovných hodnôt, hodnôt ozajstnej civilizácie. Ale je to možné, že ľudia majú tak krátku pamäť a nepamätajú na tragické dejiny 20. storočia, ktoré sú vašimi dejinami?
Čo je obzvlášť ťaživé, je skutočnosť, že mnohí moji kňazi, aj keď sú pokorne oddaní učiteľskému úradu mojej Cirkvi, v domnení, že sú učiteľmi, sa spojili s nepriateľmi pravdy a stali sa zodpovednými za šírenie mnohých herézí k veľkej škode duší. Prečo je toľko kňazov pôvodcami záhuby duší spolu so Satanom? Pre zaslepenú pýchu.

Môj Námestník - som uprostred vás, syn môj, prostredníctvom svojho Zástupcu. Jemu bola daná moc, aby pásol baránky a ovce.
Kto miluje jeho, miluje Mňa; kto nenačúva jemu, nepočúva Mňa. Kto bojuje proti nemu, bojuje proti Mne. On vystupuje na Kalváriu deň čo deň, ale mnohí si to nevšímajú. Prelieva slzy kvôli dravým vlkom, ktorí pôsobia spúšť v jeho stáde. Stal sa tak ako Ja, terčom potupy, nenávisti a boja. Stojí pri kormidle mojej lodičky v tejto smutnej hodine, keď sa more divoko zmieta a spenený príboj predpovedá blížiacu sa divokú búrku.

Synu, treba stáť po boku môjho Zástupcu, je potrebné podporovať ho modlitbou, obeťami a vlastným utrpením. Treba ho milovať a činiť milovaným. Všetko, čo vykonal v dobrom i zlom, vykonal som Ja: Je potrebné ho obhajovať proti satanským nástrahám jeho nepriateľov, ktorých je veľa. Ja som v ňom: som vo svojej Cirkvi prítomný v jeho osobe.

Eucharistia - Synu, som stále prítomný vo svojej Cirkvi v tajomstve lásky a viery, chcem povedať v tajomstve Eucharistie. Som skutočne prítomný so svojím Telom, Krvou, Dušou a Božstvom. Keby všetci moji kňazi v túto prítomnosť verili, cítili ju, prežívali ju v celej jej vznešenej božskej realite, premenila by sa v taký kvas očistenia a nadprirodzenosti, že sami moji kňazi by rýchlo zmenili tvár Cirkvi a čerpali by z môjho milosrdného Srdca milosti a neslýchané zázraky. Ale bohužiaľ je ich len málo, ktorí naozaj pevne veria.

Tí, ktorí majú slabú vieru, neveria v skutočnosti v moju eucharistickú prítomnosť. Môj Námestník má pravdu, keď opakovane hovorí o kríze viery, ktorá je príčinou a pôvodcom nesmierneho zla.

Kde je utrpenie - je tu štvrtá forma mojej prítomnosti na zemi: som skutočne prítomný vo svojich svätých. Svätí sú tí, ktorí žijú mojím božským životom.
- Som skutočne prítomný vo svätých, ktorí vytrvalo usilujú o dosiahnutie najvyšších kresťanských cností.
- Som skutočne prítomný v trpiacich; tam, kde je utrpenie, tam som tiež Ja.
- Som prítomný v dušiach - obetiach, v nich nachádzam zaľúbenie, sú mojou radosťou. Ony Mi splácajú bohato urážky, útoky, rúhanie a svätokrádeže tých, ktorí Ma nemilujú. Tie duše sú rozkošou môjho Otca; duše - obete mierne a spútavajú hnev môjho Otca vyvolaný neprávosťami zvráteného pokolenia, ktoré miesto aby sa napájali zo zdrojov čistej Vody, dychtivo pije kalné vody z otrávených bažín.

Syn môj, miluj Ma, len Mňa, miluj svojou láskou, svojou vierou, svojimi obeťami. Žehnám ti a žehnám všetkým, za ktorých sa denne modlíš.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]