Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /10./

Novozrevidovať základy vášho života, 23. septembra 1975

Každý veliteľ vyššieho stupňa zhromažďuje okolo svojho pracovného stola periodicky svojich pomocníkov. S nimi prezerá, reviduje a študuje plány obrany i útokov proti nepriateľovi. Tieto plány sú aktualizované a prepracované o meniacu sa situáciu. Tak si počínajú ľudia, ktorí majú spoločenskú zodpovednosť.
Nuže, syn môj, také niečo musia o to viac robiť tí, ktorí v mojej Cirkvi majú prísnu a nevyhnutnú povinnosť pripravovať neprehľadné zástupy môjho vojska (všetci birmovaní sú mojimi vojakmi) k obrane proti útokom duchovných nepriateľov: démonom, svetu a vášňam. Týka sa to celej hierarchie aj miestnych cirkví, viesť a riadiť túto bitku, ktorá trvá od stvorenia ľudí a bude trvať až do konca časov, pripravovať ich nielen k obrane, ale aj k útoku!

Bitka, ktorú majú zvádzať moji vojaci, je oveľa dôležitejšia a potrebnejšia, naliehavejšia ako všetky vojny, ktoré prebiehajú vo svete.

Je najdôležitejšia, pretože na jej výsledku závisí večný život alebo večná smrť, je najnaliehavejšia, pretože dobre organizované a vedené sily Zlého chcú zvíťaziť nad silami Dobra a ich víťazstvo by bolo rozhodujúce pre budúcnosť Cirkvi a sveta, a to je dôležitejšie, ak nechcú podľahnúť v čase i na večnosti.
Mnohí matrikoví a neduživí katolíci stratili zmysel svojho života, upadli do krízy viery, nakazenej prudkou vlnou materializmu. Pretože sú zle vedení, nedostatočne vycvičení, porážajú ich sily Zlého strašným spôsobom. 
Je potrebné priložiť sekeru ku koreňom a mať odvahu pozrieť skutočnosti do tváre, ak sa nemáme utopiť.

Duchovné lieky: Pane, zdá sa mi, že je tu veľa iniciatív, aktivít v Cirkvi práve k tomu aby sa postavila hrádza zlu.
Syn môj, aktivít a iniciatív, štúdií a stretnutí naozaj nechýba, je ich až príliš. Ale ako som povedal, je potrebné priložiť sekeru ku koreňom, treba mať odvahu hľadať pravú príčinu porážok v dnešnom kresťanskom svete. Starí nepriatelia podnecujú zmätky a anarchiu v mojom mystickom Tele, medzi mojimi vojakmi, medzi mojimi veriacimi.
Lieky pre odstránenie duchovného zla môžu byť jedine duchovné. Tieto lieky som vám ukázal žiarivými príkladmi svojho života, umučenia a smrti.

Prvý liek, istý a základný, je úprimné obrátenie. Nikto nech sa tomu nečuduje, ani veriaci, a tým menej moji kňazi.

Moji kňazi nech si začnú spytovať svoj vnútorný život: ako veľa je toho, čo musia napraviť! Napraviť sami seba, aby mohli napraviť druhých a posvätiť ich.

Menej neužitočného čítania, menej televízie a zábavy, viac rozjímania, modlitby, viac úcty k mojej a vašej Matke, viac eucharistického života.

Synu, mnoho kňazov so Mnou jedná ako s obyčajným predmetom. A predsa Ja, Ježiš, večné Slovo, Boh ako môj Otec, som reálne prítomný v Tajomstve lásky, v tajomstve viery.

Vnútorné zúrodnenie: Ak moji kňazi budú mať odvahu položiť ruku na pluh a začať so svojím vnútorným zúrodňovaním, Ja budem s nimi, pomôžem im, povediem ich, budem ich tešiť, aby nezradili svoje sväté predsavzatia, a veľká bude tiež pomoc mojej Matky.
Od tejto chvíle, syn môj, - povedz to svojim spolubratom kňazom - je treba začať veľkú reformu očisťovania, obnovy nadprirodzeného charakteru mojej Cirkvi, ktorej veľká časť sa spohanila.

Preto by sa moji kňazi mali stretávať, vypracovať v bratskej spolupráci plány obrany mojej Cirkvi, osobné aj spoločenské.
Nech sa neboja: Ja budem uprostred nich. Dám im poznať svoje cesty a myšlienky. Po týchto mojich cestách ich povediem. Povedz im to bez obáv a bez strachu: hoď svoje malé semeno a pros, aby nepadlo na vyschnutú, ale na úrodnú pôdu. Žehnám ti, miluj Ma!

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]