Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /8./

Stačil by jeden pohľad - 19. septembra 1975

Synu, k čomu slúži sláva, pocty, bohatstvo, zdravie, úspech, nadanie a kultúra, ak dôjde nakoniec k strate duše? Tieto slová boli pre mnoho duší dobrej vôle dôvodom radikálnej zmeny a vnútorného obrátenia.

Vážne a hlboké zamyslenie nad týmto mojím pozvaním môže viesť duše k získaniu hrdinských cností, na dosiahnutie dokonalosti a svätosti.

Vážne rozjímanie o tomto mojom napomenutí priviedlo a privádza duše k nájdeniu drahocennej perly, o ktorej hovorím v podobenstve, pre ktorú stojí za to, rozísť sa rozhodne s hriechom, odlúčiť sa zásadne od falošných statkov a citov tohto sveta.

A nasledovať Ma na ceste na Kalváriu v očakávaní nehynúcej koruny večnej slávy v dome môjho Otca ...

Synu, duša v hriechu je ako balvan, ktorý sa z výšky rúti silou gravitácie a stále zvyšuje svoju váhu a rýchlosť. Duša v hriechu sa rúti ku dnu. Zvyšuje vo svojom páde ťarchu hriechov a vášní.
Aký prirodzený zákon môže obrátiť pád balvanu z výšky do priepasti? Aký zákon môže obrátiť zostup dole na výstup nahor? Prirodzený zákon to nemôže spôsobiť. Môže to dosiahnuť len zákon vyššieho rádu.
Ja sám som nadprirodzený zákon, som božská Sila, ktorá môže zadržať hriešnika v jeho zhubnom páde do priepasti a obrátiť ho k výstupu hore, do výšky, k Životu.
To je tá najvrúcnejšia túžba po tom, čo chcem urobiť so všetkými hriešnikmi, ale zvlášť s mojimi kňazmi, strhnutými diablom, žiadostivosťou a zmyselnosťou.
Stačil by jeden pohľad na Mňa, ukrižovaného, ​​jedna prosba k môjmu milosrdnému Srdcu, aby Mi podľa Petrovho príkladu povedali: "Pane, zachráň ma, topím sa!" Syn môj, aký by som bol šťastný, keby som im mohol podať ruku, aby som ich zachránil!

Máš predstavu o tragickej situácii mnohých mojich kňazov, ktorí kráčajú veľkými krokmi k večnej záhube svojej duše? Môže byť na zemi strašnejšej a väčšej tragédie než táto?
Môže existovať diabolskejší klam než ten, ktorý šíria v našej dobe falošní učitelia, keď tvrdia, že peklo neexistuje, že moje Milosrdenstvo by nemohlo pripustiť večnú záhubu duší? Títo šíritelia bludov by chceli anulovať Božiu Spravodlivosť, a pritom by mali vedieť, že vo Mne sú Milosrdenstvo a Spravodlivosť neoddeliteľné, pretože sú vo Mne jedna jediná vec.

Syn môj, som Svetlo, ktoré prišlo na tento svet. Svetlo žiariace v temnotách, ale temnoty ho neprijali. Milujem duše. Chcem spásu duší; prišiel som k tomu cieľu a potrebujem vás a vašu spoluprácu. Vy ste moje údy a všetky údy tiahnu k jednému a tomu istému cieľu.

Potrebujem vás, aby sa naplnilo úplne tajomstvo spásy. Podľa príkladu mojej Matky a svätých mučeníkov a svätcov musíte veľkodušne objať kríž a nasledovať Ma. Ak sa vám kríž bude zdať ťažký, viete, že som s vami, aby som uľahčil jeho váhu.

Synu, povedal som ti a opakujem: to je povinnosť spravodlivosti a lásky; nikto vás tejto povinnosti nemôže zbaviť, tým menej moji služobníci.
Neboj sa, som tu, aby som ťa viedol. Choď vpred a nie vzad a neboj sa. Odmietajú moje evanjelium, ničia moju pravdu.
Neveria dušiam - obetiam, ku ktorým som hovoril. Nadiktoval som Márii Valtorte, duši - obete, obdivuhodné dielo. Autorom tohto diela som Ja sám. 
Si svedkom zúrivých reakcií Satana. Konštatoval si, že mnoho kňazov má odpor k tomuto dielu, ktoré keby bolo nielen čítané, ale bolo predmetom rozjímania, mohlo by priniesť obrovské dobro dušiam. Je prameňom vážnej a solídnej kultúry. Ale namiesto tohto diela, ktoré malo privodiť veľký úspech v obnovenej Cirkvi, sa dáva prednosť časopisom a knihám domýšľavých teológov.

Žehnám ti, syn môj. Miluj Ma.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]