Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /11./

Tiene,ktoré zahaľujú moju Cirkev, 25. septembra 1975

To, čo poviem, nie je nič nové. Už skôr som zdôraznil, že moju Cirkev zahaľujú temné mraky. Povedal som tiene, je ich niekoľko, všetky sa rodia z jedinej príčiny: z veľkej krízy viery. Viera nie je ľudský produkt, ale je to veľký Boží dar, je to vzácny plod môjho vykúpenia, ktorý pramení z môjho otvoreného a milosrdného Srdca.
Ja som život ľudí, ale život je Svetlo, ktoré žiari v temnotách a ktoré temnoty neprijali. Život, hovorím o božskom Živote, môže sa rozvíjať, zväčšovať, ale je možné ho tiež uhasiť alebo oslabiť, takže je zbavený všetkej sily a energie.
Moje mystické telo je v kríze, zahalené temnými tieňmi, tak ako keď sa zatemní nebo pred búrkou. Moja Cirkev je v kríze, pretože jej údy dusia božský Život v kliešťach materializmu, dusí vnútorný život viery, nádeje a lásky.
Hovoril som o zhasnutých lampách, lampách, ktoré hasnú: sú to duše mnohých mojich kňazov a veľmi mnohých veriacich, v ktorých už nepulzuje a nevibruje božský život milosti.

K čomu je zhasnutá lampa? K čomu je mŕtvola? Ukladá sa do zeme, aby sa z nej nešírila nebezpečná nákaza a smrteľné infekcie. 
Každý kresťan, a tým skôr kňaz musí byť zapálenou lampou vo svete zahalenom do temnôt, aby vyžarovali svetlo, aby svedčili o Mne, večnom Slove, ktoré sa vtelilo, o Svetle sveta. K tomu je potrebné žiť vieru v jej jasnosti a vernosti.
Môj Námestník o tom v posledných rokoch hovoril silným a osvieteným hlasom. Mnoho kňazov a veriacich nevenovalo pozornosť jeho slovám, nezriedka z nich urobilo predmet vtipkovania a výsmechu.

Syn môj, ako by som nemal byť hlboko roztrpčený takým necitlivým a nekajúcim správaním? 
Materializmus, ktorý, živený Satanom už dlhé desaťročia, preniká a znečisťuje ľudstvo, v stále väčšom počte duší zhasína nenahraditeľný dar viery, nádeje a lásky, dar vnútorného života milosti, bez ktorého sa nikto nemôže spasiť.
Áno, v mojom mystickom tele sú životné zárodky, známe alebo skryté mnohých očiam, a budú to veľmi plodné zárodky mojej obnovenej a očistenej Cirkvi v súčasnej púšti, pretože len tak sa môže obnoviť moja Cirkev dnes, kedy veľa krovia, tŕnia a hustého porastu a uschnutých ratolestí veľmi sťažuje cestu dobrým. Ale až sa požiar, ktorý už tlie pod popolom, rozhorí a spáli všetky škodlivé veci, početné zárodky života získajú plodnú pôdu očistenú od ľudskej pýchy, nečistoty a všetkej neprávosti. Zem ako kvitnúca a úrodná záhrada bude útočiskom pre ľudí, ktorí zmúdrejú a budú zmierení s Bohom a vo Mne aj medzi sebou a budú žiť v láske a v mieri.

Ako veľmi by som chcel, aby kňazi a veriaci, oslobodení od bremena, ktoré ich ťažia a dusia, získali znovu zmysel života a obrátili sa ku Mne, Svetlu a pravému Životu, vrátili sa do domu Otca, ktorý ich očakáva a miluje, aj napriek ich zvrátenosti!

Preto ťa žiadam, uveď u kňazov vo známosť horkosti, ktoré zakúša moje milosrdné Srdce, a úzkosť môjho Otca, ktorý vidí svoje deti odtrhnuté od jeho lásky, ako kráčajú do záhuby a ústrety smrti.
Úbohé duše, ktoré som vykúpil, a ako opité a zaslepené sa potácajú v temnotách! Neberú na vedomie, že pozemský život, dar Boha Stvoriteľa, smeruje k životu večnému, neberú na vedomie, že je krátky a prchavý, že je ako tráva na poli, ktorá rýchlo vädne a usychá.
Moje úbohé deti! Pýcha, márnosť a predsudky ich zahalili takými temnotami, že už nás nespoznávajú.
Syn môj, nesmie sa zanedbať nič, aby sa opäť získali milosti pravého obrátenia, pretože - ešte raz to hovorím - mnohí potrebujú obrátenieTreba sa modliť, mnoho modliť, obetovať utrpenie a protivenstvá.
Ak prijmete s vierou utrpenie, ktoré je zasiate do života všetkých ľudí, a s veľkodušnosťou ho obetujete, stane sa kvasom milosti a milosrdenstva. Ale času je už veľmi málo: beda tým, ktorí si ho nevážia!
Žehnám tebe a všetkým, ktorí sú s tebou spojení vierou a bratskou láskou. Miluj Mňa, vieš že ťa milujem.

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]