Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /12./

Kríza viery a vnútorného života
Robí sa veľa vecí, niekedy až príliš veľa vecí, ktoré veľmi málo slúžia na to, aby zmarili sily Zlého. Nepriatelia Cirkvi, dobra a pravdy sú už veľmi početní a veľmi mocní; postupujú stále viac, sú stále nehanebnejší a pristupujú k podvracaniu božských i prirodzených zákonov. Prečo, syn môj?
Na mojej Cirkvi spočíva príliš veľa zodpovednosti za mnoho zla, ktoré ju trýzni a ktoré vyvoláva krízu viery a krízu vnútorného života. Neraz dochádza k tomu, že zodpovední v Cirkvi sú komplicmi nepriateľov Boha a Cirkvi. Slabosť, chorobná láska k prestíži, nedostatok jednoty, naozajstná anarchia. Bola zdeformovaná fyziognómia Božích synov a Božích služobníkov.

Nastal čas, kedy je potrebné sa prebudiť. Je potrebné priložiť sekeru ku koreňom. Chcem povedať, že je čas odpovedať na moje naliehavé výzvy k obráteniu skôr, než bude neskoro.
Je na čase, aby vyššie miesta Cirkvi prestali strácať čas s neužitočnými vecami a iniciatívami. Robia veľkú chybu, že nejdú ku koreňom zla.

Spytovanie svedomia
Závažnosť situácie vyžaduje od všetkých, odhora až dole, aby robili naliehavé spytovanie svedomia, ktoré vedie k týmto otázkam: Ste presvedčení o nutnosti od základu revidovať poňatie, na ktorom sa zatiaľ zakladá náš život? 
Je náš život bezo zvyšku kresťanský, alebo čiastočne pohanský, alebo úplne pohanský?

Ste pripravení spracovať nový plán vnútorného života? Nový spôsob, ako žiť vieru, nádej a lásku, život milosti?
Ste pripravení urobiť to, čo robí toľko ľudí s prácnym úsilím, postaviť proti silám zla ozajstné krížové ťaženie modlitby a pokánia?
Ste schopní umlčať povyk, ktorý sa dvíha okolo vás, aby sme počúvali v mlčaní a uzobranosti výzvam, ktoré prichádzajú zhora, aby vám pomáhali zažehnať nebezpečenstvá, ktorá vyvstávajú?
Ste pripravení vrátiť sa k živej a úprimnej zbožnosti, k Matke Ježišovej a Matke vašej, aby ste prijali jej výzvu na umŕtvovanie a k pokániu?
Ste pripravení k úprimnému a živému návratu k Eucharistii?

Ak moji kňazi, ktorí sú zamestnaní v toľkých aktivitách, chcú byť objektívni, musia pochopiť, že pri všetkej horúčkovitej činnosti nič neposkytuje - česť výnimkám - dôkazy o ich vierohodnosti.
Vari vyschli pramene milosti? Nie! Moje milosrdné Srdce je stále otvorené. Musíte hľadať príčiny všetkého toho sami v sebe. Je potrebné priložiť sekeru ku koreňom: chcem povedať, že je potrebné najskôr zmeniť život vás kňazov, ak chcete, aby vás veľké vojsko nasledovalo.

Začať život v milosti, v jednote a v poslušnosti, skoncovať s anarchiou, bojovať proti diablovi a zlu bez akýchkoľvek kompromisov, to sú veľké témy, ktoré treba prehĺbiť vo vedení aj v základni.
Čo ešte čaká na realizáciu? Prekonať strach, hanbu, ľudské ohľady, návyk na pohodlný život. ... 
Obráťte sa, obráťte sa! Nebojte sa tejto výzvy, ani sa kvôli nej nepohoršujte! Ja a vaša Matka, ktorí vás toľko milujeme, budeme po vašom boku. Jedná sa o spásu duše vašej i tých, ktoré sú vám zverené.

Moje stále trvajúce Utrpenie 30. septembra 1975
Ako ďaleko sú od pravdy tí, a nie je ich málo, ktorí sa pozerajú na tajomstvo môjho vtelenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, ako na udalosti tak vzdialené, že sa strácajú v hĺbke stáročia.  Ako sú vzdialení od pravdy iní, ktorí síce myslia na Mňa, ale ako na tak slávneho v raji, že zabúdam na ľudí a nezaujímam sa o ich ľudský osud. To sú deformácie slabé, chabé, nevedomosťou nakazenej viery.
Kresťan nemôže ignorovať moju prítomnosť, ako v raji, tak na zemi. Kresťania nemôžu prehliadať, že som a budem na zemi až do skonania vekov. Žiadna udalosť, žiadna príhoda jedinca či národov, či už je veľká alebo malá, nemôže byť cudzia môjmu milosrdnému Srdcu. Keby to tak bolo, nebol by som Boh.
Kresťania si musia byť vedomí, že fyzicky už trpieť nemôžem, ale morálne som kruto mučený chladom a nevďačnosťou, urážkami a hroznými zradami, rúhaním, ktorým som ustavične potupovaný. Judášovia sa neobyčajne rozmnožili.
Láska, ktorá zostáva bez odpovede, a dokonca je splácaná nepriateľstvom a útokmi všetkého druhu, to všetko je utrpenie, ktoré ľudia v tvrdosti svojho srdca vôbec nemôžu chápať.

Ako sú ďaleko od skutočnosti tí, ktorí majú len hmlistú predstavu o tajomstve spásy! Toto tajomstvo je tajomstvo Kríža, v ktorom zotrvávam v celej jeho divokej krutosti, aj keď nekrvavým spôsobom.
Moja Krv sa ustavične vylieva na odpustenie vašich hriechov, moje Telo je dané za pravý pokrm pre výživu vašich duší. Som skutočná Obeť prinášaná Otcovi, Obeť božská, v ktorej sa stýka človečenstvo a božstvo a zmieruje sa nekonečná láska.

Tam je všemohúci Boh
Syn môj, keby aspoň kňazi mali pevné a solídne presvedčenie, že Ja, Boží Syn, pravý Boh a pravý človek, bod, v ktorom sa stretáva hriešne ľudstvo s mojím nebeským Otcom, som vždy s vami, uprostred vás, vo dne, v noci, v stave obete!

Keby aspoň oni boli presvedčení, keď Mňa uzatvárajú medzi štyri malé steny, že tam je všemohúci Boh, Stvoriteľ neba a zeme, Vykupiteľ a Spasiteľ, snáď by mohli pre Mňa mať v srdci trochu lásky. 

Ale pre takéto úvahy často nemajú vo svojej duši miesto. Opustili mojej cesty, moje chodníky, nemajú čas Ma hľadať v mojom pokornom príbytku. 
Živá viera, prežívaná každú hodinu v ustavičnej obeti, by rozpútala očistný oheň v celej mojej Cirkvi, bola by schopná zmieriť Božiu Spravodlivosť a zastaviť krvácanie duší smerujúcich do záhuby.
Aká strašná je to zodpovednosť pre mojich kňazov, ktorí majú možnosť so Mnou účinne spolupracovať na spáse duší, ale nevyužívajú toho!

Dôvera v lekára
Čo máme robiť, Pane, aby sme my kňazi vstúpili sami do seba? Aby sme vyšli z temnoty, ktorá nás zahaľuje, aby sme sa zbavili letargie, do ktorej sme upadli? Prečo sa tak bojíme vyjsť z krízy, do ktorej sme upadli?

Je potrebné, aby ste s veľkou pokorou uznali zlo, ktorým trpíte. Chorý, ktorý nemá potuchy o svojej chorobe, nepociťuje potrebu, aby sa liečil. Nikto z mojich kňazov, zachvátených vnútornou krízou nenájde silu zotaviť sa, ak nemá dôveru vo Mňa, lekára duší, ak nemá dôveru vo Mňa, prítomného v mojom Námestníkovi.
Prostredníctvom svojho Zástupcu som obšírne hovoril o infekcii, ktorá zachvátila klérus v tomto materialistickom storočí. Hovoril som o tejto infekcii, jej príčinách i liekoch. Ale kto počúval vážne moje slová? A aj keby sme to všetko opomenuli, aj keď je to veľmi dôležité, nie som Ja Cesta, Pravda a Život?
Nepovedal som jasne: Kto chce za mnou prísť, vezme svoj kríž a nech zaprie sám seba? Nie je to jasný pokyn pre všetkých, a zvlášť pre mojich kňazov? 
Tu je, syn môj, kľúč a riešenie všetkých problémov, ktoré vznikajú z krízy viery: vnútorné a vonkajšie umŕtvovanie! 
To je však v silnom kontraste so životom, aký sa tu vedie a po akom sa túži: kino, televízia, autá, veci, ktoré žiadna pastoračná horlivosť nemôže ospravedlniť, horúčkovitý, ale neproduktívny dynamizmus, nepripravenosť a neochota k modlitbe. 
Odtiaľ je len krok k vnútornej i vonkajšej vzbure. V takejto skutočnej anarchii hasnú posledné záblesky viery a mizne v postoji ovplyvňovanom pohanskou civilizáciou posledného storočia.
Priložte sekeru ku koreňom a nevyhýbajte sa tomu, čo má byť odstránené, potom nájdete v mojom milosrdnom Srdci všetky lieky, aby ste nastúpili strmú, ale nie neschodnú cestu cností.
Žehnám ti, syn môj. Miluj Ma!

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]