Aktuálne

Vzdychy k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Ó, Ježišu, pomáhaj mi služobníkovi svojmu, ktorého (služobnici svojej, ktorú) si predrahou krvou vykúpil

- v každej potrebe dovoľ mi láskavo v pokornej dôvere si vzdychnúť: Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- v hodinách samoty, únavy a skúšok Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- keď sa moje plány a nádeje zrútia Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- vo chvíľach nespokojnosti, nepríjemnosti a smútku Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- keď ma ľudia sklamú a milosť Tvoja jedine mi pomôcť môže Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- keď sa odovzdávam do Tvojej nežnej lásky Otca a Spasiteľa Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- keď som netrpezlivý(á) a je mi ťažký kríž môj Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- keď do nemoci upadnem a hlava moja i ruky moje nevládzu Ti slúžiť Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- v dobrých skutkoch, ktoré odo mňa žiadaš a v radostiach, po ktorých túžim Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- v starostiach o mojich drahých a priateľov mojich Ó, Ježišu, pomáhaj mi

- neprestajne a neustále, v radostiach i žalostiach, v nešťastí i v núdzi Ó, Ježišu pomáhaj mi a nikdy ma neopúšťaj  

vložil: Masima

Žiadne komentáre