Modlitba pri jasličkách

...
Betlehemský Ježiško,
ďakujem ti za všetky dary, ktoré si mi dal skrze rodičov,
ktorí ma povzbudzujú k dobrému a vedú ma k tebe od narodenia,
aby som sa stal dieťaťom Božím.
Ešte viac ti ďakujem, že si prišiel na tento svet, aby si ma vykúpil a daroval mi seba samého.
Aj ja ti, drahý Ježiško, darujem z povďačnosti svoje srdce i svoju dušu.
Chcem žiť a poslúchať tak, ako to prikazuješ.
Daj mi na to svoju milosť. Amen.

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre