Venček bl. Anky Kolesárovej za zneužívané deti

Povzbudzujeme Vás k modlitbe za zranených, ubolených, zneužitých a znásilnených ľudí. Sú svedectvá o tom, že už viacerí boli na príhovor blahoslavenej Anky z týchto zranení uzdravení. Spájajme sa v modlitbe srdca, aby sme vyprosovali milosti uzdravenia pre deti, mládež a všetkých, ktorým bolo takto ublížené. 

Modlí sa na klasickom ruženci trikrát za sebou. Odporúča sa modliť o 12:00, kedy bol Pán Ježiš ukrižovaný

Verím v Boha... Otče náš... Zdravas´ Mária...

Modlitba: Blahoslavená Anna Kolesárová, ty chrániš nevinne deti pred zneužívaním a k zraneným privádzaš Ježiša so žiariacimi ranami umučenia. Prosíme, priviň k svojmu čistému srdcu všetky zneužité deti; povzbuď ich a priveď k Ježišovi, aby sa otvorili pre jeho uzdravujúcu lásku. Amen.


Na veľkých zrniečkach sa modlíme: Nepoškvrnené srdce Panny Márie - prosíme Ťa o pomoc a ochranu pre zneužívané deti.

Na malých zrniečkach sa modlíme: Ukrižovaný Ježišu, do prameňa rany Tvojho srdca - s láskou ponárame zneužívané deti. 

Záverečná modlitba: Pane Ježišu, na príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Matky zneužívaných detí, prikry svojou predrahou krvou všetky zneužívané deti; uzdrav ich rany, chráň pred útokmi Zlého a daruj im nový život (porov. Jn 10, 10), lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Nepoškvrnené srdce Panny Márie, oroduj za nás!
Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás! 

Modlitba na úmysel Svätého Otca Františka: Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre