Pápež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhej svetovej vojne

Presne pred 75 rokmi, 31. októbra 1942, zasvätil pápež Pius XII. Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie tak, ako o to prosila Božia Matka vo fatimskom posolstve. Následok: okamžitý obrat v druhej svetovej vojne. Predtým Hitler všetky boje vyhrával, od tej chvíle mal byť v každej významnej bitke porazený.

„Tebe, Nepoškvrnené Srdce, zasväcujeme
ako otec veľkej kresťanskej rodiny, ...
Pius XII. bola šťastná voľba pre Cirkev ako napríklad pre vec Fatimy. Veď Eugenio Pacelli bol vysvätený za biskupa pápežom Benediktom XV. v Bazilike sv. Petra presne v ten deň a hodinu 13. mája 1917! V tom videl od zvolenia za pápeža vždy znamenie Božej prozreteľnosti. Napriek tomu to trvalo až do začiatku r. 1941, že sa Pius XII. vôbec dostal k textu druhého fatimského tajomstva.
Rovnako sa vtedy dozvedel, že sr. Lucia pri intenzívnej modlitbe za skoré ukončenie vojny pred svätostánkom 22. októbra 1940 počula Kristov hlas: „Jeho Svätosť (pápež) dosiahne, že tieto dni tiesne sa skrátia, ak splní moje želanie a vykoná zasvätenie sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu so špeciálnym spomenutím Ruska.“

Napriek tomu prešiel jubilejný fatimský rok 1942 najprv bez reakcie z Ríma. Až keď Hitlerove armády koncom leta 1942 už prenikli až do severnej Afriky a ku Kaukazu a zdalo sa, že ich už nič nezadrží, nasledoval pápež prorockú výzvu. Dňa 31. októbra 1942 dal preniesť prastarú ikonu Salus Populi Romani z Baziliky Santa Maria Maggiore do Vatikánu, ako vždy v časoch núdze.

Potom ohlásil na 17.00 hod. rozhlasové posolstvo portugalskému národu, ktorého vyvrcholením bolo zasvätenie Ruska: „Tebe, Nepoškvrnené Srdce, zasväcujeme ako otec veľkej kresťanskej rodiny, ako zástupca toho, ktorému bola daná všetka moc na nebi a na zemi a ktorý nám zveril toľké duše, ktoré On svojou prevzácnou krvou vykúpil a ktoré obývajú celú zem, tebe, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme v tejto tragickej hodine histórie, tebe odovzdávame, tebe zverujeme nielen Svätú Cirkev, mystické Telo tvojho Syna Ježiša, ktorý krváca z toľkých rán a tak veľmi trpí, ale aj celý svet rozorvaný smrteľným rozporom, planúci ohňom nenávisti, obeť vlastnej nejednotnosti … a tých, ktorí sú omylom a sporom rozdelení, zvlášť tých, ktorí ti vzdávali takú jedinečnú úctu a medzi ktorými nebol nikto, kto by vo svojom dome neprechovával tvoju svätú ikonu, dnes možno skrytú a čakajúcu na lepšie dni: daruj im pokoj a priveď ich znova do jedného Kristovho stáda s pravým a jediným Pastierom.“

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 1942, Pius XII. zopakoval toto zasvätenie v Bazilike sv. Petra v prítomnosti 40 kardinálov, početných biskupov, diplomatického zboru a desať tisícov pútnikov.

A Pán naozaj splnil svoj prísľub. Oboma osudovými bitkami pri El-Alameine 2. novembra – teda iba dva dni po zasvätení! – a Stalingrade od 22. novembra 1942 nastal v druhej svetovej vojne obrat. „Pred Alameinom sme nikdy nezvíťazili. Po Alameine nás už nikdy neporazili,“ konštatoval Winston Churchill. Od tejto chvíle Hitlerove oddiely boli na všetkých frontoch na ústupe.

No aj Stalin sa v tejto dobe zmenil. Zrazu ukončil krvavý boj proti náboženstvu. Potreboval všetky sily krajiny na „Veľkú vlasteneckú vojnu“ proti nemeckej invázii a naučil sa poslúžiť si aj vierou Rusov. Už v apríli  1942 po prvý raz dovolil v Moskve sviečkovú procesiu! Pri bitke pri Stalingrade malo dokonca 11. novembra 1942 „znamenie z neba“ – viac sa v úradných správach nehovorí – zastaviť nemecké oddiely.

Po víťazstve sa aj  legendárny sovietsky komandant maršal Žukov zúčastnil pravoslávnej liturgie a postaral sa o to, že sa do r. 1945 postavili dva veľké kostoly v zničenom Stalingrade. Dňa 7. októbra 1943 povolila sovietska rada ministrov založenie „Rady Ruskej pravoslávnej cirkvi“, čím cirkev konečne znova dostala svoje miesto v sovietskej spoločnosti. Napriek tomu bola k obráteniu Ruska ešte dlhá cesta, pretože, ako sa sr. Lucia v ďalšej vízii dozvedela, zasvätenie bolo „nedokonalé“ – musí sa vykonať, ako to Božia Matka 13. júna 1929 žiadala, „spolu so všetkými biskupmi sveta“.
Tak Sovietski komunisti využili povojnové obdobie, aby „svoje bludy“ ďalšej rozšírilo a „zničilo celé národy“.
Vatikán 31. októbra 2017

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre