Aktuálne

Kristus sa na kríži prihovára ku kresťanovi

Syn môj, dcéra moja, skôr, ako si začal jestvovať, myslel som na teba. Povolal som ťa k životu a stvoril na Boží obraz. Skrze mňa a pre mňa si bol stvorený. Milujem ťa odvekou láskou. 

Aby si poznal, ako ťa milujem, vzal som na seba ľudskú prirodzenosť, stal som sa vo všetkom podobný ľuďom okrem hriechu, stal som sa človekom, aby som zadosťučinil aj za tvoje poklesky a vykúpil ťa z otroctva hriechu a smrti. 

Žil som v chudobe a biede, keď som pracoval na tvojej spáse. 

Keď si blúdil ako stratená ovca, hľadal som ťa; a keď som ťa našiel, zaniesol som ťa na svojich pleciach späť k Otcovi. 

Vzal som na seba spravodlivý trest za tvoje hriechy, aby si našiel milosť u Otca. 

Stal som sa Božím obetným baránkom a vzal na seba všetky hriechy sveta, teda aj tvoje.

Ja nevinný som sa nechal odsúdiť na smrť za všetkých vinníkov. 

Nechal som sa zbičovať za tvoje hriechy tela. 
Nechal som si vložiť na hlavu tŕňovú korunu za hriechy pýchy tvojej hlavy. 
Nechal som si prebodnúť ruky i nohy klincami za hriechy tvojich rúk a tvojich krokov. 

Na kríži som bol Otcom celkom opustený, aby si ty mal spoločenstvo s Bohom. 

Vylial som všetku svoju krv na očistu a spásu hriešnikov.

Pozri, ako visím na kríži opovrhnutý, potupený, cely doráňaný, zbavený útechy, ale rozpínam ruky, aby som ťa objal a zachránil. 

Podstúpil som smrť na kríži, aby si ty mal život, aby si žil pre mňa a vo mne a aby si žil večne.

Nechal som si otvoriť bok, aby sa moje srdce stalo prameňom spásy.

Obrať sa teda celým srdcom a poď ku mne. 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 

Znášaj každé trápenie s poníženosťou a odovzdane do Božej vôle. 

Znášaj ťažkosti a bolesti ako zadosťučinenie za svoje hriechy. 

Kráčaj verne za mnou a nes svoj každodenný kríž, aby si bol hodný byť mojim učeníkom. 

V zármutku a žiali hľadaj vo mne útechu. 

V pokušeniach sa uchýľ k mojim ranám a vyprosuj si odo mňa potrebnú duchovnú silu. 

Keď tebou opovrhujú, uvedom si, že by si si zaslúžil aj väčšie opovrhnutie. 

Zúčastňuj sa často na svätej omši, ktorá je sprítomnením mojej smrti a zmŕtvychvstania. 

Vždy a všade rob dobre a chráň sa zlého. 

Vytrvaj v dobrom v mojej láske a milosti až do konca, aby si získal spásu a uvidel moju oslávenú tvár.

vložil: Masima

Žiadne komentáre