Modlitba k Predrahej krvi

Ó, Ježišu, ktorého predrahá krv sa zrodila z nepoškvrneného prameňa Tvojej svätej Matky, aby nás pretvorila na obraz Boží, klaniame sa ti v tvojom človečenstve neoddeliteľnom od tvojho Božstva, vo všetkej viere a láske, akej sme len schopní.

Nech každá zo sviatostí, ktoré vychádzajú z tvojho Srdca ako sedem riek života, nám pripomína silu neviditeľnej prítomnosti tvojej vykupiteľskej krvi v každej z nich, aby nám sprostredkovala milosť, ktorú si s nimi spojil, aby si zavŕšil naše posvätenie.

Ježiš, Ty si "telo z Máriinho tela". 

Ty si tiež krv z jej krvi". 

Medzi tebou a tvojou božskou matkou je najužšia príbuznosť a najdokonalejšia jednota. 

Dovoľ, aby nám svätá Panna vyprosila horlivú úctu k predrahej krvi, ktorá ju urobila nepoškvrnenou, predvídajúc tvoje vykupiteľské Vtelenie. 

Takto s pomocou tvojej milosti rozmnožíme poklady tvojho umučenia, aby sme dosiahli svätosť, ktorú si Najsvätejšia Trojica vo svojej predvídavosti priala od večnosti pre každého z nás. Amen.

Sväté kvapky, prijímam vás z prebodnutých rúk Krista na kríži.

Vzývanie predrahej krvi

(Modlitba ľudí, ktorí trpia nejakou chorobou krvi) 

Predrahá Krv, ktorá si v hojnosti tiekla z rán svätého Spasiteľovho tela a očistenie sveta, obmy moju dušu poškvrnenú mnohými hriechmi a daj mi úprimnú ľútosť, ktorá by mi pomohla dotknúť sa Ježiša a dosiahnuť tak jeho odpustenie. 

Pozri na moje bolesti, na tieseň a na protivenstvá, ktoré spôsobujú úzkosť môjmu srdcu a ktoré boli zapríčinené mojimi hriechmi.

Na Olivovej hore si zmáčala zem, keď Ježiš, zachvátený úzkosťou z blížiaceho sa krutého umučenia, prežíval agóniu v utrpení za hriešnikov. 

Príď a zmierni moje bolesti vo svätom prijímaní a vráť zdravie mojej chorej krvi, ak je to Božia vôľa.

A pretože som prijal(a) tvoje posvätné znamenie, nech sa anjel smrti neodváži ku mne priblížiť a nech ma už odteraz nevytrhne spod tvojej ochrany, pod ktorou chcem stále žiť. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre