Sedem obetovaní Predrahej Krvi

Obetovanie prvé: Večný Otče, obetujem ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za slávu a rast svätej Cirkvi, mojej matky, za obrátenie a za blaho jej viditeľnej hlavy, pápeža, za kardinálov, biskupov, pastierov duší a za všetkých služobníkov Cirkvi.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi.  Sláva Otcu...

Obetovanie druhé: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za mier a za svornosť našich vládcov a za blaho kresťanského ľudu.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, torý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Obetovanie tretie: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za odstránenie všetkých bludných náuk a za obrátenie hriešnikov.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Obetovanie štvrté: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za mojich rodičov, priateľov i nepriateľov, za chudobných, telesne postihnutých, za všetkých trpiacich a tiež za tých, ktorí ma prosili o modlitbu.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Obetovanie piate: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí dnes opustia tento svet, aby si ich ochránil od múk pekla a aby si ich čím skôr prijal do svojej slávy.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Obetovanie šieste: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za všetkých, ktorí si uctievajú tento veľký poklad, za všetkých, ktorí sú so mnou zjednotení v adorácii, a za všetkých, ktorí hľadajú spôsoby rozširovania tejto svätej úcty.
Nech je navždy pochválený a zvlebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Obetovanie siedme: Večný Otče, obetujem Ti zásluhy Predrahej Krvi Tvojho milovaného Syna, môjho božského Vykupiteľa, za všetky časné a duchovné potreby, za pomoc pre duše v očistci, zvlášť pre tie, ktoré si uctievali cenu nášho vykúpenia a bolesti Márie, našej svätej Matky.
Nech je navždy pochválený a zvelebený Ježiš, ktorý nás zachránil za cenu svojej krvi. Sláva Otcu...

Večný Otče, obetujem Ti Predrahú Krv Ježiša Krista, ako zadosťučinenie za moje hriechy a za potreby svätej Cirkvi. Amen.

"Kristus nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi" (porov. Zjv. 1, 5-6).

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre