Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Modlitby k zmučenému Ježišovi

Ó, môj zmučený Ježišu, pravý Boh a pravý človek, prosím ťa celou svojou dušou, nedaj, aby som sklopila svoje oči z teba. 
Ak sa budem stále opierať o teba, ty ma celu rozplameníš. 
Chcem sa snažiť zo všetkých síl vždy znova a znova upierať svoj pohľad na teba. 
Chcem sa neustále vracať k tebe a kráčať po ceste tvojho umučenia a tvojho kríža.

Ó, strápený Bohočlovek, buď mojou oporou. Keby niekto mohol uzrieť, aký si chudobný a nasýtený neprestajnou a nevýslovnou bolesťou - a toto videnie by sa uskutočnilo z milosti -, iste by ťa nasledoval v tvojej chudobe, v tvojom neprestajnom utrpení, v tvojom uponížení a opovrhnutí.

Keď prijímame utrpenie, je to znak. že si si nás vyvolil, milovaný Pane, a že nám dávaš záruku svojej lásky. Budeme teda upierať pohľad na tvoju bolesť a nájdeme liek na každú našu trýzeň. Veď ty, Syn Boží, si prijal zle za dobre! (bl. Angela z Foligna)

Ježišu, ty rozkoš srdca a ľúbeznosť ducha!
Rozpamätaj sa na horkosť a trpkosť žlče a octu, ktorý si z lásky ku mne pil na kríži.
Prosím ťa, Vykupiteľ môj, daj mi milosť, aby som prijímal tvoje sväté telo a tvoju svätú krv vždy dobre pripravený tak počas života, ako aj v hodine smrti, na pomoc a útechu mojej duše. Amen.

*

Ježišu, ty si kráľovská čistota a radosť ducha.
Rozpamätaj sa na utrpenia, ktoré si znášal, keď si už celkom pred smrťou, plný horkosti, preplnený potupou a urážkami, nahlas zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Pre túto smrteľnú úzkosť ťa veľmi prosím, Vykupiteľ môj, neopusť ma v mojom strachu a útrapách, keď budem zomierať. Amen.

*

Ježišu, ty si najhlbšou studnicou milosrdenstva a lásky.
Rozpamätaj sa na všetky svoje bolesti, ktoré si pre mňa vytrpel.
Skry ma, úbohého hriešnika, Vykupiteľ môj, v hlbinách svojich rán pred tvárou svojho Otca, ktorého som urazil, a pred trestom, ktorý si za svoje viny zaslúžim. Amen.

*

Ježišu, ty si zrkadlo pravdy, pečať jednoty a puto lásky k blížnemu.
Rozpamätaj sa na nespočetné množstvo rán, ktorými bolo pokryté tvoje sväté telo, roztrhané a celé zaliate tvojou úctyhodnou krvou.
Prosím ťa, Vykupiteľ môj, vtlač všetky svoje rany svojou drahocennou krvou do môjho srdca, aby som stále uctieval tvoje utrpenie a tvoju lásku a aby som v tebe dosiahol večný život Amen.

*

Ježišu, ty si jediný Syn večného Otca, ty si odblesk jeho slávy.
Rozpamätaj sa na chvíľu, keď tvoje sväte telo bolo už roztrhané, tvoje najsvätejšie srdce prebodnuté, keď si odovzdal svojho ducha Otcovi so slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“
Pre tvoju drahocennú smrť ťa prosím, Kráľ slávy, posilni ma, daj mi istotu, aby som po smrti len tebe samému večne žil. Prijmi po pozemskej púti dušu, ktorá sa k tebe obracia. Amen.

*

Najsladší Ježišu, raň moje srdce, aby mi slzy ľútosti a lásky k tebe boli posilou vo dne i v noci. Obráť ma úplne k sebe, moje srdce nech sa ti stane navždy sídlom, aby si našiel zaľúbenie v rozhovore so mnou, aby koniec môjho života bol chvályhodný, aby som ťa mohol chváliť po celú večnosť, keď na zemi zavriem svoje oči. Amen.

*

Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, prijmi pre svoje sväté rany vo svojej nevýslovnej láske moje modlitby, láskavo zhliadni na mňa i na všetkých hriešnych a na svojich živých i mŕtvych. 
Zmiluj sa nad nami, odpusť nám a daj nám život večný. Amen. (z modlitieb sv. Brigity Švédskej)

Ó, láskyplný a lásky najhodnejší Ježišu, ty si sa za mňa obetoval; prenikni ma svojim svätým umučením, vtlač ho do môjho srdca, aby som mal(a) tvoje sväté rany stále pred očami, kamkoľvek sa obrátim, a aby moja duša nenachádzala pokoj, iba v tebe samom a v tvojom svätom umučení. Amen.(sv. Bonaventúra)

Ako veľmi si nás miloval, dobrotivý Otče: „neušetril si vlastného Syna, ale vydal si ho za nás všetkých“ do rúk bezbožníkov.
Ako veľmi si miloval tých, kvôli ktorým si sa „nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, uponížil sa až na smrť na kríži“.
On bol jediným slobodným medzi mŕtvymi, pretože on jediný mal moc položiť svoj život a mal moc znovu si ho vrátiť.
Pre nás je víťazom a obetným darom pred tvojím pohľadom.
Je víťazom, nakoľko je obetným darom.
Je kňazom a obetou pred tvojím zrakom.
Je kňazom, nakoľko je obetným darom.
Takto nás, svojich sluhov, urobil tvojimi synmi, pretože sa zrodil z teba a stal sa našim sluhom.
Ja mám odôvodnene pevnú nádej v toho, ktorý sedí po tvojej pravici a prihovára sa u teba za nás.
Bez neho by som zúfal. Moje slabosti sú totiž mnohé a veľké, no ešte hojnejší je tvoj liek. Amen. (sv. Augustín)

vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Info /nielen/ o bohoslužbách