Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Súkromné zjavenia bl. Alžbety Canori Mora

Vydanie brazílskeho časopisu Catolicismo z mája 2002 prinieslo článok o súkromných zjaveniach bl. Alžbety Canori Mora. Pretože sa táto prakticky neznáme zjavenia pozoruhodne prepájajú so zjaveniami vo Fatime, rozhodol sa web TPF pretlačiť kľúčové výňatky z tohto článku.

Sto rokov pred Fatimou dostala blahoslavená Alžbeta Canori Mora zjavenia pripomínajúce tie, ktoré Naša Pani poskytla trom pastierom v Portugalsku v roku 1917. Jej prorocké zjavenia sú dôvodom pre triezvu úvahu a veľkú nádej v nadchádzajúce Božie víťazstvo.

Blahoslavená Alžbeta Canori Mora na pokyn svojho spovedníka spísala svoje zjavenia, ktorými naplnila stovky stránok zápisníku. Dnes sú tieto rukopisy bezpečne uchované v archívoch Otcov trinitárov v San Carlin v Ríme.
Keď sa kópie týchto rukopisov dostali do rúk pracovníkom časopisu Catolicismo, bolo kvôli ich relevantnosti a dôležitosti nevyhnutné napísať článok. Tu vidíme už na začiatku 19. storočia, že Boh varuje ľudstvo ohľadom nadchádzajúceho veľkého trestu a nutnosti modlitby a pokánia, a tiež predpovedá konečné víťazstvo Svätej Cirkvi. Presne toto povedala Naša Pani trom pastierom vo Fatime v roku 1917.

My teraz prezentujeme tieto zjavenia v duchu obozretnej zbožnosti a pripomíname trvalé napomenutie Cirkvi neoddávať sa jednostrannému a prehnanému záujmu o zjavenia a mystické fenomény. Avšak pokorná a obozretná úvaha nad slovami blahoslavenej Alžbety Canori Mora vrhá cenné svetlo na našu chaotickú dobu a dáva nám veľkú nádej na lepšiu budúcnosť.

Keď pápež, blahoslavený Pius IX. autorizoval prípad Alžbety Canori Mora ku kanonizácii, boli všetky jej spisy po roky veľmi úzkostlivo skúmané kvôli náukovým omylom, aby sa zabezpečila ochrana proti nebezpečenstvu nechať sa zviesť falošným mystikom. 
Cirkevný cenzor, ustanovený Svätou stolicou, vydal svoj oficiálny súd 5. novembra 1900. Konštatoval, že "tu nie je nič proti viere a dobrým obyčajom a nebola nájdená žiadna náuková novota alebo odchýlka".

Na Štedrý večer 1813 bola Alžbeta vo vytržení prenesená na miesto žiariace svetlom. Tu videla nespočet svätých v adorácii pred skromným žľabom. Ježiško jej milo naznačil, aby pristúpila, ale keď prišla bližšie, videla, že je nasiaknutý Svojou vlastnou Krvou. 
"Len myšlienka na to ma napĺňa hrôzou," napísala. "Zároveň som však pochopila, že dôvodom takéhoto prelievania krvi boli zlozvyky mnohých kňazov a rehoľníkov, ktorí sa v živote nesprávajú podľa svojho stavu, a zlá výchova poskytovaná deťom zo strany ich otcov, matiek a ďalších, ktorým bola táto povinnosť zverená. Oni, ktorí by mali zväčšovať ducha Pána v srdciach druhých svojím dobrým príkladom, Ho na miesto toho smrteľne prenasledujú svojím zlým správaním a učením."

Blahoslavená Alžbeta dostala veľa ďalších zjavení týkajúcich sa ničivého zmätku a úpadku, do ktorého katolíci, laici i duchovní, upadnú. Rozpráva, že 24. februára 1814 "..videla mnoho služobníkov Pána, ktorí sa olupujú navzájom a zúrivo trhajú posvätné rúcha. Videla som posvätné oltáre vyplienené samotnými služobníkmi Božími."

Podobne, keď sa 22. marca 1814 modlila za Svätého Otca, videla ho "... obklopeného vlkmi, ktorí zosnovali sprisahanie k jeho zrade ... Videla som Sanhedrin vlkov, ktorí obklopovali pápeža (Pia VII.), a dvoch plačúcich anjelov. ..keď som sa ich pýtala, prečo sú smutní a bedujú, pozreli sa na Rím očami plnými súcitu a odpovedali: 'Ubohé mesto, nevďační ľudia, Božia spravodlivosť vás ztrestá.' "

16. januára 1815 jej anjeli ukázali "mnoho duchovných, ktorí prenasledujú Ježiša Ukrižovaného a Jeho sväté Evanjelium pod pláštikom konania dobra ... Ako zúriví vlci intrigujú, aby zvrhli vodcu Cirkvi z jeho trónu." 
Potom jej bolo dovolené vidieť strašné rozhorčenie, aké títo vlci vyvolali u Boha. "V hrôze som nad sebou videla spaľujúce blesky Božej spravodlivosti. Videla som budovy rútiace sa v ruinách. Mestá, regióny a celý svet upadol do chaosu. Človek nepočul nič, než nespočet slabých hlasov volajúcich po zľutovaní. Nespočetné množstvo ľudí bude zabitých."

Najviac ju desil Boží hnev. Videla Ho "krajne rozhnevaného na tých, ktorí Ho prenasledujú. Jeho všemohúce ruky držali horiace blesky, Jeho tvár sa skvela rozhorčením a samotný  Jeho pohľad by stačil, aby spálil celý svet." Toto videnie trvalo len okamih, načo si spomenula, že "keby trvalo ešte chvíľu, určite by som zomrela."

Pokiaľ ide o jej videnie zo 7. júna 1815, písala o "divokých vlkoch v rúchu baránka, vytrvalých prenasledovateľoch Ježiša Ukrižovaného a Jeho nevesty Svätej Cirkvi ... Videla som zmietať sa celý svet, zvlášť mesto Rím. 
Ako len môžem vykresliť, čo som videla zo Svätého kolégia? 
Kvôli protikladným náukám boli, spolu so svetským klérom, rozptýlení, prenasledovaní a vraždení bezbožnými ... Normálny klérus netrpel úplným rozptýlením, ale bol tiež decimovaný. Nespočet mužov všetkých stavov zomrelo v tomto hromadnom zabíjaní, ale nie všetci boli zatratení, pretože medzi nimi boli aj tí, ktorí boli slušných obyčajov, a iní svätého života."

Na Vianoce 1816 videla blahoslavená Alžbeta Našu Pani, ktorá sa javila nesmierne smutná. Keď zisťovala prečo, Naša Pani odpovedala: "Pozri, dcéra moja, na tak veľkú bezbožnosť." 
Blahoslavená Alžbeta potom videla "odpadlíkov, nehanebne sa snažiacich vyrvať jej Najsvätejšieho Syna z jej náručia. Keď Matka Božia čelila takémuto pobúreniu, prestala žiadať zľutovanie pre svet a namiesto toho požadovala od Večného Otca spravodlivosť. Odetý vo Svojej neúprosnej Spravodlivosti sa obrátil k svetu."

"V tejto chvíli sa celá príroda začala otriasať, svet stratil svoj normálny poriadok a bol naplnený najstrašnejšie predstaviteľnou pohromou. Bude to niečo tak hrozného a otrasného, že to svet privedie do najhlbších hlbín skľúčenosti."

Na sviatok svätého Petra a Pavla 29. júna 1820 videla svätého Petra zostupovať z neba oblečeného v pápežskom rúchu a obklopeného légiami anjelov. So svojou biskupskou palicou urobil veľký kríž nad celým svetom a rozdelil ho do štyroch štvrtín. 
V každej z týchto štvrtín potom dal vzniknúť stromu klíčiacemu novým životom. Každý strom bol v tvare kríža a bol obklopený nádherným svetlom. Všetci dobrí laici a rehoľníci sa utiekli k ochrane pod tieto stromy a boli ušetrení toho ohromného trestu. 
"Beda! Beda tým nedbalým rehoľníkom, ktorí pohŕdajú svojimi svätými rehoľami. Všetci zahynú v strašnom treste spolu so všetkými, ktorí sa oddajú zhýralosti a nasledujú falošné zásady svojej zavrhnutiahodnej súčasnej filozofie!"

"Obloha na seba vzala chorobne modrú farbu, ktorá desila každého, kto sa na ňu pozrel. Všade vial temný vietor. Vzrušené a trúchlivé jačanie naplnilo atmosféru ako strašný rev divokého leva a rozliehal sa nad celou zemou v ozvenách, z ktorých tuhla krv."

"Všetci ľudia a zvieratá boli plní hrôzy. Celý svet sa zmietal a každý nemilosrdne zabíjal jeden druhého ... "

"Až tento krvavý boj nadíde, Božia ruka pomsty dopadne na týchto osudom predurčených a so Svoju všemohúcnosťou bude trestať pyšných za ich nerozvážnosť a nehanebnú drzosť. 
Boh použije sily temnoty, aby vyhladil tieto sektárskych, zavrhnutiahodných a zločinných ľudí, ktorí intrigujú, aby odstránili katolícku Cirkev, našu Svätú Matku, tým, že Ju vytrhnú z jej najhlbších koreňov a zahodia ju na zem."

"Boh sa bude smiať ich zlobe a jednoduchým mávnutím Svojej všemohúcej pravej ruky ztrestá zlé. Silám zla bude dovolené opustiť peklo a ohromné davy démonov vpadnú do celého sveta. Spôsobí veľkú skazu, čím vykonajú príkazy Božej spravodlivosti, ktorej sú tiež podriadené. Budú trestať majetok ľudí, mestá, biedne veľkomestá, paláce, domy a všetko, čo na zemskom povrchu existuje, presne do tej miery, ako Boh nariadi ... "

"Boh dovolí, aby boli zlí ľudia kruto trestaní neľútostnými démonmi, pretože sa dobrovoľne podriadili diablovi a pridali sa k nemu v jeho útoku na Svätú katolícku Cirkev ... "

"Videla som hrozivé väzenie, peklo. Tu som videla démonov, ktorí budú vypustení na zem, aby všade vykonali svoju zlú skazu. Budú decimovať každé miesto, kde bola realizovaná modloslužba, do takej miery, že po ňom nezostane žiadna stopa."

Nie všetko však skončí v tejto smrti a zničení. Po týchto očistných trestoch videla svätého Petra vrátiť sa na majestátnom pápežskom tróne spolu so svätým Pavlom, ktorý prechádzal svetom a spútaval démonov a privádzal ich pred svätého Petra, ktorý ich uvrhával späť do temného podzemia, odkiaľ vyšli. 

"Potom sa nad svetom rozprestrela ohromná nádhera, aby ohlásila zmierenie Boha s ľudstvom." 

Malé stádo verných katolíkov, ktorí našli útočisko pod stromami, bude privedené pred svätého Petra, ktorý "vyberie nového pápeža. Celá Cirkev bude znovu usporiadaná podľa skutočného príkazu svätého Evanjelia. Budú znovu zriadené rehoľné rády a domovy kresťanov sa stanú domovmi pretkanými vierou."

"Tak veľké bude nadšenie a zápal pre slávu Božiu, že všetko bude podporovať lásku k Bohu a blížnemu. V okamihu bude nastolené víťazstvo, sláva a česť katolíckej Cirkvi. Bude všetkými velebená, uctievaná a obdivovaná. Všetci sa rozhodnú Ju nasledovať a uznajú Kristovho Námestníka ako Najvyššieho pápeža."

Začiatkom roka 1821 jej Náš Pán povedal: "Obnovím svoj ľud a svoju Cirkev. Pošlem horlivých kňazov, aby hlásali moju Vieru. Vytvorím nový apoštolát a pošlem Ducha Svätého, aby obnovil svet. Obnovím rehoľné rády skrze nových a vzdelaných reformátorov. Oni všetci budú mať ducha môjho obľúbeného syna Ignáca z Loyoly. 
Poskytnem svojej Cirkvi nového pastiera, ktorý je učený, svätý a plný Môjho Ducha. So svätým zápalom obnoví Moje stádo."

"Povedal mnoho ďalších vecí o tejto obnove. Mnoho panovníkov bude podporovať katolícku Cirkev a budú pravými katolíkmi a zložia svoje žezlo a korunu k nohám Svätého Otca a Námestníka Ježiša Krista. Mnohé kráľovstvá opustia svoje omyly a vrátia sa do náručia katolíckej Viery. 
Celé národy sa obrátia a uznajú Vieru Ježiša Krista za pravé náboženstvo." 

Aj keď Alžbeta Canori Mora zomrela 5. februára 1825, jej zjavenia sa zdajú smerovať skôr k našej dobe, než k jej vlastnej. Človek 19. storočia by mal ťažkosti uveriť, že by ľudstvo kleslo tak hlboko, ako kleslo teraz a už vôbec by nepochopilo vážnosť jej predpovedí. Navyše, zjavenia blahoslavenej Alžbety vytvárajú zaujímavý doplnok k fatimskému posolstvu, pretože oboje hovoria o apostázii a hriešnosti, ktoré provokujú Boží hnev, aby priniesol tresty a univerzálne zničenie, a oboje sľubujú to isté - obrátenie a obnovu Církvi. 
Spolu nám tieto dva súbory prorockých zjavení, hoci sú oddelené takmer storočím, slúžia, aby nám pomohli vytrvať s dôverou v chaotických a zlých časoch, v ktorých žijeme.

vložil: Masima
zdroj: tfp.org/a-century-before-fatima-providence-announced-a-chastisement /

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Info /nielen/ o bohoslužbách