Aktuálne

Denná modlitba v pôstnom období

Čím si sa previnil, najnevinnejší Ježišu, že ťa tak trápili a kruto mučili?
Aká je tvoja vina, aký hriech? Čo je príčinou tvojej hroznej smrti?
Ó, ja biedny človek! Ja som príčinou tvojich bolesti, tvojho utrpenia.
Ja som zhrešil. 
Ty si trpel za moje hriechy.
To, čo som si ja, vinník zaslúžil, ty ako nevinný trpíš za mňa.
Ja som sa dopustil hriechov, a ty za ne prijímaš trest a znášaš hrozné muky.
Ježišu, Boží Syn, kam sa až znížila tvoja veleba!
Kam až zašlo tvoje milosrdenstvo?!
Čomu sa podrobila tvoja dobrota a láska?!
Ježišu, tak veľmi ma miluješ, tak veľmi sa staráš o moju spásu!
Ja som pyšný, a ty si sa ponížil.
Ja som bol neposlušný, a ty si sa stal poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Ja som nemierny v jedení a pití, a ty si znášal smäd.
Ja som jedol zo stromu zakázané ovocie, a ty si bol na strom kríža pribitý!
Ja vyhľadávam rozkoše, a ty si znášal mučenie!
Ježišu, moja nepravosť i tvoja nevinnosť, moja nespravodlivosť,
ako i tvoja spravodlivosť je zjavná.
Čim sa ti odvďačím, Pane, Bože môj?!
Ako ti nahradím svoju nevernosť?!
Chcem ti priniesť svoje skrúšene srdce. Vzbuď v ňom ľútosť nad tým,
že som ťa toľko urážal a zarmucoval.
Skroť moje telo a jeho túžby, daj mu silu a ochotu niesť trpezlivo kríž,
aby som bol šťastný a dosiahol spásu.
Amen.

vložil: Masima

Žiadne komentáre