Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Odporúčame

[Archív][twocolumns]

Viera do vrecka

[Viera do vrecka][bsummary]

Modlitba

[Modlitba][twocolumns]

Príbehy

[Príbehy][twocolumns]

Modlitby k Ježišovi a Márii

Modlitba k Ježišovi

Môj  milovaný   Ježišu,  dovoľ   mi  obrátiť   sa   na  teba,   odkiaľ  mám   milosť,   čo  si   mi preukázal, aby som ti prejavil vďačnosť, že si ma touto úctou svätého otroctva daroval svojej svätej Matke, aby mi bola obhajkyňou pred tvojím Majestátom a mojou všeobecnou náhradou v mojej preveľkej biede. 
Beda! Pane, som taký biedny, že bez tejto dobrej Matky by som bol nepochybne stratený. Áno, Mária je pre mňa nevyhnutná pri tebe, predovšetkým: nevyhnutná aby ťa tíšila v tvojom spravodlivom hneve, pretože ťa denne toľko urážam. 
Nevyhnutná, aby odvrátila  večné   tresty,   ktoré   si   zaslúžim.  Nevyhnutná,   aby   som   mohol  hľadieť   na   teba, hovoriť s tebou, prosiť ťa, priblížiť sa ti a zaľúbiť sa ti. 
Nevyhnutná, aby zachránila moju dušu a duše iných. Nevyhnutná, skrátka, aby sa stále plnila tvoja svätá vôľa a vo všetkom šírila tvoja väčšia sláva. Ah! Kiež by som len mohol celému svetu zverejniť toto milosrdenstvo, ktoré si mal voči mne!
Aby celý svet poznal, že bez Márie by som už bol zavrhnutý! Aby som mohol činiť dôstojné vzdanie vďaky za také veľké dobrodenie! 
Mária je vo mne, to je môj údel - haec facta estmihi (Ž 119, 56). Oh! aký poklad! Oh! aká potecha! A po tomto by som nebol celý jej! Oh! aká nevďačnosť, môj drahý Spasiteľ! Pošli mi skôr smrť, než aby ma postihlo také nešťastie: lebo milujem radšej zomrieť, ako žiť bez toho, žeby som nebol celý Máriin. 
Tisíc a tisíckrát som ju pri päte kríža spolu so svätým Jánom Evanjelistom prijal za všetko moje dobro a toľkokrát som sa jej aj úplne odovzdal. Ale ak som to ešte neurobil dobre podľa tvojich túžob, môj drahý Ježišu, teraz to robím tak, ako chceš, aby som to urobil. A ak nájdeš v mojej duši alebo mojom tele niečo, čo nepatrí tejto majestátnej Panej, prosím ťa, aby si mi to vytrhol a odhodil ďaleko odo mňa, pretože ak to nie je Máriino, je to nehodné teba.

Modlitba k Duchu Svätému

Ó, Duchu Svätý! udeľ mi všetky tieto milosti a zasaď, polievaj i pestuj v mojej duši milovanú Máriu, ktorá je Stromom pravého života, aby rástol, kvitol i priniesol ovocie života v hojnosti. 
Ó, Duchu Svätý! daruj mi veľkú úctu a veľkú náklonnosť voči tvojej božskej Neveste, veľkú podporu na jej materskom lone a stále utiekanie sa k jej milosrdenstvu, aby si v nej formoval  vo mne ozajstného Ježiša Krista, veľkého a  mocného, až  k  plnosti jehodokonalého veku. Amen.

Modlitba k Márii

Pre jej verných otrokov
Zdravas’ Mária, milovaná Dcéra večného Otca! Zdravas’ Mária, obdivuhodná Matka Syna! Zdravas’ Mária, najvernejšia Nevesta  Ducha Svätého, zdravas’ Mária, moja  drahá Matka, moja milovaná Pani a moja mocná Panovníčka. 
Zdravas’, moja radosť, moja sláva, moje srdce a moja duša! Milosrdenstvom si celá moja, a ja som celý tvoj podľa práva. A ešte som to nie dosť: dávam sa ti znovu celý, ako večný otrok, bez toho, že by som si ponechal niečoho pre seba alebo pre iných. 
Ak ešte vo mne vidíš niečo, čo ti nepatrí, prosím ťa, hneď teraz si to vezmi a staň sa absolútnou Paňou všetkého, čo mám. Zbúraj, vykoreň a znič tam všetko, čo sa Bohu nepáči a vysaď tam, zveľaďuj a konaj všetko, čo sa ti zapáči. 
A nech svetlo tvojej viery rozoženie temnoty môjho ducha. Nech tvoja hlboká pokora zaujme miesto mojej pýchy. Nech tvoja vznešená kontemplácia zastaví roztržitosti mojej blúdiacej predstavivosti. Nech tvoje neustále videnie Boha naplní moju pamäť jeho prítomnosťou. 
Nech oheň lásky tvojho srdca rozšíri a rozpáli vlažnosť i chlad môjho. Nech tvoje čnosti nastúpia miesto mojich hriechov.  Nech  tvoje zásluhy sú  mojou  ozdobou a mojím doplnkom pred Bohom. Konečne, moja predrahá a milovaná Matka, daj, ak je to možné, nech nemám vôbec iného ducha, než tvojho, aby som poznal Ježiša Krista a jeho božské zámery. 
Nech nemám vôbec inú dušu ako tvoju, aby som chválil a oslavoval Pána. Nech nemám vôbec iné srdce ako tvoje, aby som miloval Boha láskou čistou a láskou vrúcnou ako ty. 
Neprosím si od teba ani videnia, ani zjavenia, ani záľuby, ani potešenia, hoci duchovné. Tebe patrí vidieť jasne bez temnôt. Tebe patrí plné vychutnávanie bez horkosti. Tebe patrí víťazstvo po   pravici  tvojho   Syna   v nebi,   bez   každého   poníženia.   
Tebe   patrí   absolútne rozkazovať anjelom a ľuďom i démonom bez odporu. A konečne spravovať podľa svojej vôle všetky Božie dobrá bezvýhradne.
Hľa, božská Mária, lepší podiel, ktorý ti dal Pán a ktorý ti nebude nikdy odňatý; a to mi dáva veľkú radosť. Za svoj podiel tu dolu nechcem nič iné, než to, čo si mala ty, vedz: čisto veriť bez toho, že by som niečo chutnal či videl. 
Radostne trpieť bez útechy stvorení, ustavične zomierať sebe   samému   bez   oddychu. A pracovať  odhodlane   až   do   smrti   pre   teba   bez akéhokoľvek zisku, ako najpodlejší z tvojich otrokov. Jedinú milosť, o ktorú ťa pre číre milosrdenstvo prosím, je tá, aby som po všetky dni a chvíle svojho života hovoril trojité Amen: Nech sa tak stane, na všetko, čo si konala na zemi, keď si tu žila; Amen na všetko, čo teraz konáš v nebi; Amen na všetko, čo konáš v mojej duši, aby si len ty vo mne dokonale oslavovala Ježiša v čase i vo večnosti. Nech sa tak stane.

sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu - O pravej úcte k Panne Márii
vložil: Masima

Žiadne komentáre:

Cirkevný kalendár

[Cirkevný kalendár][bsummary]

Zjavenia

[Zjavenia][twocolumns]

Mystický život

[Mystický život][twocolumns]

Očistec

[Očistec][twocolumns]

Info /nielen/ o bohoslužbách