Aktuálne

Ruženec k sv. Šarbelovi

Ruženec k svätému Šarbelovi je modlitba na troch častiach s červenými zrnkami sa zameriava na tri evanjeliové rady, rehoľné sľuby svätého Šarbela. 
Prvá časť je venovaná chudobe, druhá čistote a tretia poslušnosti. Tieto čnosti spájajú modliacich sa s trpiacim Kristom. Štvrtá časť s bielymi zrnkami je zameraná na Eucharistiu a piata časť s modrými zrnkami na Božiu Matku.

Na prvom bielom zrnku za medailónom odriekame modlitbu Otče pravdy, poslednú modlitbu svätého Šarbela pred smrťou.

Prvé biele zrnko: Otče pravdy, hľa, tvoj Syn, obeta, v ktorej máš zaľúbenie. 
Prijmi za mňa jeho smrť, skrze ktorú mi udeľuješ milosti. 
Hľa, obeta tvojho Syna, prijmi ju z mojich rúk a budem s tebou zmierený. 
Nehľaď na hriechy, ktoré som spáchal pred tvojím majestátom. 
Zhliadni na krv, ktorá bola vyliata na Golgote za moje spasenie a prihovára sa za mňa. 
Zhliadni na ňu a prijmi moje prosby. 
Ťaží ma veľa hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je veľké. Ak ich položíš na misky váh, tvoja dobrota ich preváži ako najmohutnejšie vrchy. 
Nehľaď na moje hriechy, ale na veľkosť svojej dobroty; Kristovu obetu a posvätenie, ktoré sú väčšie ako moje previnenia. Pretože sme zhrešili, prebodli ho klince a kopija. jeho utrpenie nám prinieslo spásu. Mám ho nasledovať.
Sláva Otcovi, ktorý nám poslal svojho Syna. 
Sláva Synovi, ktorý nás vyslobodil a daroval nám spásu. 
Požehnaný je Pán, ktorý nám vo svojej láske dal život. 
Jemu nech je sláva naveky!

Na čiernych zrnkách sa modlíme: Otče náš.

Na prvej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu chudoby.

Na druhej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu čistoty.

Na tretej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu poslušnosti.

Na troch bielych zrnkách sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho lásku k Eucharistii.

Na troch modrých zrnkách sa modlíme Zdravas’, Mária za jeho zbožnosť a zasvätenie Božej Matke. 


vložil: Masima

Žiadne komentáre