Aktuálne

Ranná modlitba sr. Miriam - "Malej Arabky"

Pane Ježišu,
v mlčaní tohto začínajúceho dňa prichádzam k Tebe 
a s pokorou a dôverou Ťa prosím o Tvoj pokoj,
o Tvoju múdrosť a Tvoju silu.


Daj, aby som sa dnes dívala na svet očami plnými lásky.
Dovoľ mi, aby som pochopila, že všetka sláva cirkvi
pochádza z Tvojho kríža ako zo svojho zdroja.
Daj, aby som svojich blížnych prijímala ako ľudí,
ktorých chceš Ty milovať prostredníctvom mňa.
Daruj mi pohotovosť s odovzdanosťou slúžiť človeku
a rozvíjať všetko dobré, ktoré si doň uložil.

Moje slová nech vyžarujú miernosť
a moje správanie nech rozdáva pokoj.
Iba jedna myšlienka nech bude prítomná v mojom duchu,
a to rozsievať požehnanie.

Zatvor moje uši pred každým zlým slovom
a zlomyseľnou kritikou.
Nech môj jazyk slúži na to, aby vyzdvihoval dobrotu.

Predovšetkým ale Pane, pomôž,
aby som bola tak plná radosti a dobrotivosti,
aby všetci, ktorí ma stretnú, pocítili Tvoju prítomnosť
i Tvoju lásku.
Obleč ma do lesku Tvojej dobroty a Tvojej krásy,
aby som zjavovala Teba v priebehu tohto dňa.
Amen.

vložil: Masima

Žiadne komentáre