Modlitba nanebovstúpenia Pána

Zvelebujte Pána všetky národy, s plesaním oslavujte Pána!
Boh všemohúci je zvelebený vo svojich skutkoch!
Premohol všetkých svojich nepriateľov 
a nás vyvolil za svoje dietky a za svojich dedičov.
Pán vstúpil do svojho kráľovstva a vošiel do svojej slávy.
Plesajme Pánovi, plesajme svojmu Kráľovi!

Pane Ježišu Kriste, Vykupiteľ sveta, 
ktorý si vystúpil na nebesia, do svojej večnej slávy.

Ďakujem ti, že si bránu do neba, 
pre Adamov hriech tisíce rokov zatvorenú, 
znovu otvoril.

Klaniame sa ti, večný kráľ neba i zeme!

Pamätaj na nás, Pane, 
a udeľ nám svoju milosť, 
aby sme vždy s ochotnou vôľou plnili tvoje božské prikázania,
s úprimným srdcom slúžili tvojej Velebnosti
a aby sme sa tak stali účastnými na nebeskej sláve,
ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre