Každodenná modlitba k blahoslavenej Panne Márii Karmelskej

Panna Mária, ty nepoškvrnená
a naveky požehnaná ozdoba karmelskej rehole,
Matka nášho Spasiteľa, Ježiša Krista,
jediná pomocnica v mojom kríži a súžení,
ktorá si sa uponížila, že si ma zvolila za svoje dieťa
a obdarila si ma svojím spasiteľným a milostivým rúchom.
Príď mi na pomoc, keď sa moja duša bude lúčiť s telom,
vtedy obráť ku mne svoju milostivú tvár
a mocou svätého Kríža svojho Syna
odvráť odo mňa všetkých mojich nepriateľov,
aby som oslobodený(á) od všetkého zlého mohol(a) k tebe prísť.
Amen.


Pri bozkaní škapuliara

Mária, Matička moja, ozdoba karmelskej rehole,
ochráň ma svätým škapuliarom od úpadku do zlého.
Za živa ma chráň od všetkej úzkosti,
po smrti doveď ma do večnej radosti. Amen.

Zdravas´ Mária...

Masima

Zverejnenie komentára

2 Komentáre