Novéna k Panne Márii Škapuliarskej

Prípravná modlitba: /opakuje sa každý deň/
Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.


Prvý deň
Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto, kto sa utiekal o pomoc k Panne Márii, ostal opustený. Preto sa aj blahoslavený Šimon vo svojich úzkostiach s úprimnou láskou utiekal k dobrotivej Matke a nezostal bez pomoci. Anjelským zástupom sprevádzaná, zjavila sa pred ním Kráľovná nebies a potešila ho týmito slovami: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. To je znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“
Aký veľký sľub a plný útechy! Prosíme ťa, Matka naša, vyvoľ si nás za svojich, ktorí nosíme tvoje posvätné rúcho. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: /opakuje sa každý deň/
Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Druhý deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Tebe, Panna Karmelská, patrí sláva, chvála a úcta, lebo ty si mocná Kráľovná neba i zeme a delíš sa so slávou svojho milovaného Syna Ježiša Krista. Je to pre nás veľká výsada, že my, ozdobení tvojím rúchom, prineseným z neba, patríme medzi sluhov a bratov mocnej Kráľovnej neba.
Vzdávame ti vďaku a chválu, že si nás bez zásluh vyznamenala, a nedovoľ, aby sme nehodným správaním urazili tvoje materinské srdce. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba:
Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tretí deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Zdravas Mária, ty naša Matka, šťastní sú tí, ktorých ty uznávaš za svojich synov a dcéry, ktorých si obdarila posvätným škapuliarom, odznakom spásy. Toto posvätné rúcho je neodvolateľným svedectvom tvojej lásky, že nás miluješ láskou, ktorá je mocnejšia ako smrť. Ďakujeme ti, že do konca nášho života stojíš pri nás, aby zlý duch nemohol ani jedného z nás odtrhnúť od tvojho milovaného materinského Srdca. Nedovoľ, aby sme sa od teba odtrhli, ale posilňuj nás, svoje deti, aby nám posvätný škapuliar bol naozaj odznakom spásy. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Štvrtý deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Zdravas´ Kráľovná, Matka milosrdenstva, život i nádej naša. Takto voláme k tebe my, vyhnaní synovia Evy, z tohto slzavého údolia. Obklopuje nás mnoho nebezpečenstiev, našu dušu zviera žiaľ a ľútosť, choroby trápia naše telo, pokušenia sužujú naše srdce. Nezúfame, keď zbadáme na svojich srdciach tvoje vzácne rúcho, lebo podľa tvojho sľubu je nám ono ochranou v nebezpečenstvách, ochranným štítom v každom boji. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Piaty deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Mária, matka Ježiša Krista, pôvodcu večného pokoja, daj nám pocítiť pokoj, ktorý svet dať nemôže. Ochraňuj svojich vyvolených v boji, ktorý vedú s nepriateľmi spásy. Daruj nám stály pokoj, aby naše srdcia, naplnené vďakou, nikdy nezabudli na tvoje prisľúbenia a zostali verné záväzkom vyplývajúcim z prijatia posvätného škapuliara. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Šiesty deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Svätá božia Rodička, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. Buď nám na pomoci v tom okamihu, ktorý nám môže priniesť úsvit večnej blaženosti, alebo noc večného zatratenia. Vtedy ukáž, že si našou Matkou, a získaj pre nás tú milosť, ktorú si prisľúbila nositeľom tvojho posvätného rúcha. Príď, Matka, v tej hodine k nám, aby sme ti mohli ustavične ďakovať za víťazstvo. Amen. 

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Siedmy deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Nespočetné množstvá duší, ktoré si zachránila od večného zatratenia, ťa, Matka naša, zvelebujú v nebi. Pred trónom tvojho Syna Ježiša Krista sa zjavili v tvojom posvätnom rúchu a na tvoj príhovor neboli odsúdení. Prosíme ťa i my, Matka naša, aby sme posvätný škapuliar nosili s vrúcnou láskou a aby nás zachránil pred večným zatrateným. Amen. 

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ôsmy deň
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Preblahoslavená Panna Mária, naše duše napĺňa úcta a obdiv, keď vidíme tvoju nekonečnú lásku, ktorá horí v tvojom materinskom srdci voči tvojim ctiteľom. Neostávaš vzdialená od svojich synov, ale so zmilovaním zostupuješ do očistcového ohňa, aby si potešila a uľahčila trápenia duší v ňom. V sobotný deň, ktorý je tebe zasvätený, ich vovedieš v škapuliarskom rúchu do večnej blaženosti. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Deviaty deň 
Prípravná modlitba: Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám zvelebujeme ťa, milostivá Matka, a k tebe s úprimným srdcom voláme. Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Naša duša zvelebuje Pána, ktorý nám dal takú dobrú Matku pre náš pozemský život. Vedie nás za ruku a chráni od každého nebezpečenstva duše i tela. Potešuje nás v trápení, posilňuje v boji proti satanovi. Spokojná je až vtedy, keď víťazne položí korunu večného života na hlavu svojho verného ctiteľa. Prosíme ťa, Panna Mária, prijmi od nás sľub, ktorým sa zaväzujeme pridržiavať sa teba s nezlomnou vernosťou a neúnavnou láskou. Amen.

Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Záverečná modlitba: Matka Slova, ktoré sa stalo telom, Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu vždy verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duchovné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ a preto so živou vierou voláme: Zdravas´ Mária. (trikrát)

Modlime sa. Ochraňuj, Pane, svojich sluhov, ktorí kľačia so skrúšeným srdcom pred tvojou tvárou a na mocný príhovor Panny Márie ochráň ich od každej nehody a úkladov nepriateľa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nihil obstat Jozef Kostolný, generálny vikár, Imprimatur Mons. Eduard Kojnok, biskup, V Rožňave 4. 10. 1993, číslo 894/93vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre