Modlitba pre vyslobodenie 1000 duší z očistca

(Podľa sv. Gertrúdy — pre súkromnú pobožnosť)

Náš Pán povedal Svätej Gertrúde, že táto modlitba vyslobodzuje tisíc duší z očistca, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí.

Modlitba bola (čo do obsahu) rozšírená, aby boli zahrnutí aj žijúci hriešnici, a tak aby si zmenšovali už v tom to živote vinu, ktorú si nahromadili. 

Modlitba znie takto:
Večný Otče, 
obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv 
Tvojho Božského Syna Ježiša 
v spojení so svätými omšami, 
ktoré sa dnes slávia na celom svete, 
za všetky duše v očistci, 
za hriešnikov na všetkých miestach, 
za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi, 
za hriešnikov v mojom vlastnom domove 
a v mojej vlastnej rodine. Amen.Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre